Kozy

Czynniki mikroklimatu:  Temperatura, wilgotność względna  powietrza , wentylacja – wymiana powietrza, zanieczyszczenie powietrza, oświetlenie, poziom natężenia dźwięku

Tabela 1. Minimalne wymagania dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach

Minimalna temperatura w...

W Polsce zainteresowanie mięsem kozim jest znikome, aczkolwiek istnieje tu pewna rejonizacja [2, 7]. Najwięcej jest ich utrzymywanych w południowo-wschodniej części Polski. Są to małe stada, liczące do 4 zwierząt.

Najliczniejsze, dobrze zorganizowane stada znajdują się w województwach...

 

Mleko kozie jest cennym składnikiem diety ludzi już od ponad 10 tys. lat [9]. Jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie dominuje produkcja i spożycie mleka krowiego [3]. Decyduje o tym wyższa produkcyjność krów w porównaniu do innych gatunków zwierząt...