Konie

Wymagania dotyczące systemów utrzymania bydła reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt (Dz. U.  Nr 167/poz. 1629 z 2003r. z późniejszymi zmianami), które...