Owce

Czynniki mikroklimatu:  Temperatura, wilgotność względna  powietrza , wentylacja – wymiana powietrza, zanieczyszczenie powietrza, oświetlenie, poziom natężenia dźwięku

 Tabela 1. Minimalne wymagania dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach

Grupa technologiczna...

Owce i kozy

towarzyszą człowiekowi już od kilkunastu tysięcy lat. Należą do najwcześniej udomowionych zwierząt gospodarskich. Występuje tu większe niż u innych gatunków zróżnicowanie typów użytkowych i ras.

Produkcja tradycyjnego do niedawna surowca – wełny, ma obecnie...