Bydło

Czytaj więcej: Czy bydło mięsne ma szanse rozwoju na zielonych pagórkach Podkarpacia ? Gospodarstwa posiadające większą powierzchnię użytków rolnych szczególnie trwałych użytków zielonych powinny rozważyć możliwość chowu bydła mięsnego. Ale dlaczego chów bydła mięsnego w województwie podkarpackim? Z kilku przyczyn:

Pogłowie bydła w...

W dniach 24-28 września odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Rolników ,,Ostoja” z Nagórzan, gmina Bukowsko, wyjazd szkoleniowy do Austrii, pięknej doliny Zillertal położonej w Tyrolu w Alpach Centralnych.

Tyrol rozwija się głównie  dzięki...

O efektywności produkcji mleka w dużej mierze decyduje jakość genetyczna posiadanego pogłowia.

Ocenę wartości użytkowej krów prowadzi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Na terenie całego kraju oceną objętych było w 2016 roku 768 748 krów...

Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych jest istotnym elementem wpływającym na opłacalność chowu bydła mlecznego i produkcję mleka. To żywienie i utrzymanie cielęcia w pierwszych tygodniach po jego urodzeniu decyduje w dużym zakresie o wydajności mlecznej przyszłej krowy. Prawidłowy...

Warunki mikroklimatyczne w budynkach dla bydła  

Utrzymanie prawidłowego mikroklimatu w budynku inwentarskim jest jednym z podstawowych warunków właściwego chowu i hodowli bydła, na który składa się: temperatura, wilgotność względna powietrza, wentylacja i prędkość...