Stare gatunki roślin w gospodarstwach ekologicznych - Pszenica płaskurka, żyto krzyca, nostrzyk biały. Czy te nazwy dzisiaj coś nam mówią? Zapewne niewiele. Znajdują się na liście odmian zagrożonych wyginięciem. Zainteresowanie nimi wzrasta obecnie ze względu na wykorzystywanie ich do produkcji wyspecjalizowanych produktów lokalnych, czy też dla rolnictwa ekologicznego. Zdecydowanie zapewniają urozmaicenie diety człowieka. Z filmu dowiemy się o roli starych gatunków roślin w diecie człowieka, możliwości przetwarzania tych produktów oraz opłacalności upraw takich roslin

Coraz częściej rolnicy, szczególnie ci posiadający małe gospodarstwa, szukają alternatywnych kierunków produkcji lub deklarują chęć rozpoczęcia dodatkowej działalności, która pozwoli im poprawić finanse gospodarstwa. Rolnicy obawiają się zmian, inwestowania w nową działalność, gdy widzą niestabilność rynku. Wystarczy jednak dobry pomysł, zapał do pracy, konsekwencja, chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, by gospodarstwo zaczęło przynosić znaczne dochody. W naszym cyklu chcemy pokazać osoby, które rozpoczęły prace w nietypowych hodowlach i uprawach i odniosły sukces. W wielu przypadkach rolnicy Ci współpracują z Instytutami Naukowymi lub uczelniami aby poznać nowoczesne technologie chowu lub uprawy. Należy pamiętać, że nowoczesne technologie to podstawa do sukcesu w produkcji rolnej. W programie chcemy też zwrócić uwagę na specyfikę regionu, ponieważ nie każdy rodzaj produkcji opłaca się wszędzie.