Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale realizuje operację pt. ,, Nowatorska uprawa i przetwórstwo owoców jako działania na rzecz poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca’’

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja operacji polegająca na zorganizowaniu seminarium oraz wyjazdu studyjnego ma na celu pogłębienie wiedzy na temat działania ,,Współpraca’’, a także zapoznania uczestników z dobrymi praktykami w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych w regionie węgierskim. Współpraca rolników, doradców rolnych, przetwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli, instytucji rolniczych i okołorolniczych oraz jednostek naukowych z województwa podkarpackiego jest niezbędna do powołania efektywnej grupy na rzecz innowacji EPI w województwie podkarpackim. Wyjazd studyjny ma również zachęcić do działania i pokazać osobom zainteresowanym wstąpieniem lub założeniem potencjalnej grupy operacyjnej dobrych praktyk, a także umożliwić wymianę wiedzy ze stroną węgierską.

Seminarium - pozwoli na zdobycie fachowej wiedzy przez uczestników dotyczącej : innowacyjnej uprawy owoców (sadzenie, nawożenie ,ochrona roślin, pielęgnacja gleby w rzędach i międzyrzędach, cięcie i formowanie) oraz nowoczesnej technologii przetwórstwa, wymogów formalno - prawnych związanych z jego produkcją oraz możliwości wsparcia finansowego związanego z prowadzeniem przetwórni oraz zasad współpracy w ramach działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

Wyjazd studyjny – pozwoli na pozyskanie fachowej i praktycznej wiedzy od producentów i przetwórców z zagranicy, zajmujących się nowatorsko uprawą owoców i ich przetwarzania. Pozwoli na nawiązanie kontaktów min. z przedstawicielem Instytutu Badań nad Rolnictwem Ekologicznym, brokerem działającym na terenie Węgier.

Grupę docelową stanowić będą :

  1. Rolnicy- to osoby, które są zainteresowane tematyka związaną z uprawą owoców i produkcją wina .
  2. Przedsiębiorcy, przedstawiciele: instytucji naukowych, instytucji rolniczych i około rolniczych, pracownicy wdrażający fundusze pomocowe,   liderzy środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich.
  3. Doradcy – osoby które będą inicjować nowatorską uprawę owoców , produkcję lokalnego wina oraz innowacyjne rozwiązania .

 

W pierwszej kolejności odbędzie się wyjazd studyjny organizowany w dniach 24-27.09.2018 r.