W dniach 28-29 lipca w Lesku odbyły się na XXIII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa – Agrobieszczady przy udziale rolników, producentów tradycyjnych potraw i hodowców zwierząt.

Tegoroczna impreza odbyła się pod patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiej . Podczas targów królowało zdrowe jedzenie i niepowtarzalne wyroby rękodzielników. Tysiące zwiedzających.  

Odbyło się wiele konkursów :

- V Podkarpackie   Smaki Myśliwskie,

- Najciekawsze stoisko wystawowe,

- Gospodarstwo rolne bezpieczne miejsce pracy – ,,Rolniku powiedz stop upadkom’’,

- Młodzi drwale Karpat II – międzynarodowe zawody uczniów szkół leśnych ( Polska, Słowacja,       Węgry, Rumunia, Austria, Ukraina).

Ponadto odbyła się prezentacja zwierząt w grupie owiec , kóz, zwierząt ozdobnych oraz wystawa

,, Dla lasu, dla ludzi’’ a także warsztaty kulinarne.

Podczas tej dwudniowej imprezy utworzone było stoisko informacyjne zorganizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale stanowiące punkt informacyjny w którym zainteresowane osoby mogły zdobyć informacje na temat działania "Współpraca" w ramach PROW na lata 2014-2020, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich, działalności oraz możliwości współpracy, a także możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów partnerskich w ramach SIR (takich jak konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania informacyjne, wyjazdy studyjne, stoiska na targach/wystawach). Odbywało się również doradztwo w zakresie nowoczesnej technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa ekonomiki oraz pozyskania funduszy dla gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorców.