W dniu 24-05-2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przy współudziale Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zostały zorganizowane warsztaty naukowe pt. „Postęp technologiczny w uprawie roślin strączkowych” w ramach zadania 2.3 programu wieloletniego IUNG-PIB „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.

Program warsztatów został podzielony na dwie części teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczną na sali wykładowej otworzyła pani Janina Kamińska Zastępca Dyrektora PODR w Boguchwale, która przybliżyła sytuację i aktualne problemy w uprawie roślin strączkowych na Podkarpaciu.

Następnie pan profesor Stanisław Krasowicz Zastępca Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawił główne obszary działalności IUNG-PIB. Szeroko zaprezentował wzajemne relacje Instytutu z doradztwem rolniczym, formy i kierunki transferu wyników badań do praktyki rolniczej oraz nowe wyzwania dla nauki i doradztwa rolniczego.

Część merytoryczna dotyczyła postępu technologicznego w uprawie łubinów i soi. Łubiny od dawna cieszyły się dużą popularnością w uprawie zarówno na ziarno jak i zielony nawóz spośród wszystkich gatunków roślin strączkowych w Polsce. Soja natomiast jest gatunkiem, który, szczególnie obecnie, cieszy się dynamicznym wzrostem zainteresowania. Powyższe zagadnienia przedstawili w swoich referatach profesor Janusz Podleśny i profesor Jerzy Księżak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Część praktyczna odbyła się na polu doświadczalnym PODR w Boguchwale, gdzie pan dr Michał Noworól zaprezentował uczestnikom warsztatów naukowych prowadzone doświadczenia z różnymi gatunkami roślin strączkowych.

Opracowanie: Katarzyna Sitek, Anna Moskal

IMG 9184 IMG 9192 IMG 9201 IMG 9216 IMG 9218 IMG 9224 IMG 3568 IMG 3577 IMG 3596 IMG 3601 IMG 3627 IMG 3628 IMG 3642