b_801_147_16777215_00_images_EKOLOGIA_pasek.jpg

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało kolejny, już XI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2018 roku. Współorganizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W czerwcu komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dokonała wizytacji 12 gospodarstw i wyłoniła laureatów konkursu w województwie podkarpackim.

We wszystkich gospodarstwach oceniano m.in. dostosowanie zmianowania do warunków klimatycznych i glebowych gospodarstwa oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego, estetykę gospodarstwa, ład i porządek, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb i skali produkcji, zbilansowanie produkcji zwierzęcej z roślinną oraz sposób przechowywania nawozów naturalnych.

Kategoria „ekologia –środowisko”

W tej kategorii oceniana była bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie elementów przyrodniczych, wykorzystanie lokalnych starych odmian, ras i gatunków oraz wykonywanie we własnym zakresie kompostów i preparatów wspomagających produkcję. Dokonano wyboru laureatów trzech miejsc.

I miejsce

JOANNA KOZŁOWSKA

JELNA, pow. leżajski

Gospodarstwo o całkowitej powierzchni 24,86 ha, z czego ok. 21 ha stanowią użytki rolne. Gospodarstwo nastawione jest zarówno na produkcję roślinną jak i zwierzęcą. Produkcja roślinna to głównie uprawa zbóż (owies, pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime), gryki, ziemniaków z przeznaczeniem dla zwierząt w gospodarstwie oraz porzeczki czarnej i aronii czarnoowocowej. W programie rolnośrodowiskowym znajdują się również trwałe użytki zielone, z których siano wykorzystywane jest w gospodarstwie. Pani Joanna prowadzi hodowle bydła mlecznego i opasowego rasy Simental. Utrzymywany jest również drób (kury rasy zielononóżki).

b_338_253_16777215_00_images_EKOLOGIA_P1110517.JPG  b_339_254_16777215_00_images_EKOLOGIA_P1110596.JPG

II miejsce

BOGDAN ZABŁOCKI

KALNIKÓW, pow. przemyski

             Całkowita powierzchnia gospodarstwa to 12,10 ha, głównie uprawy z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt takie jak: pszenica zwyczajna, pszenżyto, ziemniaki owies. Prowadzona jest głównie produkcja zwierzęca. Metodami ekologicznymi utrzymywana jest trzoda chlewna oraz kury. W przyszłości planowane jest powiększenie stada o 20 szt. świń.

III miejsce

DOROTA MAGOŃ

PEŁNATYCZE, pow. przeworski

           Gospodarstwo prowadzące produkcję ekologiczną na powierzchni 6,71 ha użytków rolnych. W uprawach przeważają głównie jagodowe: malina i porzeczka czarna oraz zboża i rzepak. Ponadto na nowo zakupionych gruntach o powierzchni ponad 2 ha docelowo uprawiana będzie porzeczka czerwona.

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Przy ocenie ekologicznego gospodarstwa towarowego były brane pod uwagę m.in. asortyment produktów, wysokość plonów i wydajność zwierząt, innowacyjność, wielkość sprzedaży, jakość produktów czy aktywność rolnika w organizacjach.

I miejsce

DARIUSZ ZAPRZAŁA

DUŃKOWICZKI, pow. przemyski

             Produkcja prowadzona jest na powierzchni ponad 19 ha użytków rolnych. Nastawiona jest na uprawę sadowniczą: maliny jesiennej, porzeczki czarnej oraz uprawy warzywne jak: ogórek, dynia oleista i rabarbar. Produkty sprzedawane są do Grupy Producentów BioConcept-Gardenia w Kańczudze. Jego wzorowe prowadzenie gospodarstwa może być przykładem dla innych.

b_342_256_16777215_00_images_EKOLOGIA_P1110775.JPG  b_326_245_16777215_00_images_EKOLOGIA_P1110710.JPG

II miejsce

WOJCIECH BIELKA

PANTALOWICE, pow. przeworski

             Gospodarstwo specjalizujące się w ekologii od ponad 13 lat, zajmuje się głównie produkcją roślinną na powierzchni 11,43 ha. Główny kierunek produkcji to uprawy jagodowe i sadownicze, w tym porzeczki czarnej, maliny, agrestu, wiśni. W gospodarstwie na powierzchni 0,93 ha znajduje się również sad mieszany. Pozostałe uprawy to rabarbar oraz warzywa.

III miejsce

KAROL KOPERDA

BRZYSKA WOLA, pow. leżajski

Gospodarstwo nastawione jest na wielokierunkową produkcję roślinną: kukurydza, gryka, łubin wąskolistny, pszenica ozima, pszenżyto ozime, owies, ziemniaki, a także borówka wysoka i średnia, aronia czarnoowocowa. Użytki rolne stanowią powierzchnię ponad 42 ha.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniu 24 czerwca podczas Dni Otwartych Drzwi połączonych z XX Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Wyróżnione gospodarstwa odebrały dyplomy oraz nagrody finansowe. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali zgłoszeni do konkursu krajowego. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa oraz pomyślności w życiu osobistym.

Oprac. Natalia Antoniewska i Anna Golik

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska