• Iwonicz – 1993 r.
  • Korytniki – 1993 r.
  • Boguchwała – 1994 r.


Ruch 4H został zainicjowany w Polsce przez doradców Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego. W naszym regionie również amerykańscy doradcy rolni zapoczątkowali ideę klubów 4H - w woj. krośnieńskim i przemyskim w 1993 r. oraz rzeszowskim w 1994 r.


4H to dobrowolna, edukacyjna organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z obszarów wiejskich, którzy chcą w swoim środowisku robić coś wspólnie. Nazwa klubu 4H bierze się od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających głowę (Head), serce (Heart), ręce (Hands) i zdrowie (Health). Te słowa określają kierunki rozwoju poprzez: myślenie, troskę o innych, nabywanie umiejętności i zdrowe życie. Realizowano te kierunki przez uczenie się, działanie i zabawę.


Ważną sprawą dla wszystkich klubów było uatrakcyjnienie spotkań poprzez zapraszanie ciekawych ludzi. Służba doradcza wykonywała przede wszystkim pracę organizacyjną związaną z propagowaniem idei Klubów 4H i z ich powoływaniem - efektem było powstanie 21 klubów 4H w woj. krośnieńskim, 25 w woj. przemyskim i 16 w rzeszowskim. W celu wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się organizowane były wspólne spotkania klubów z różnych gmin, wojewódzkie obozy szkoleniowe klubów 4H, seminaria wojewódzkie, szkolenie liderów oraz w ramach wymiany międzynarodowej 4-tygodniowe wyjazdy do Stanów Zjednoczonych przedstawicieli młodzieży z Polski działającej w Klubach 4H i rewizyta w Polsce młodzieży z Klubów 4H działających w USA.


W maju 1997 r. została podpisana umowa dotycząca współpracy między klubami 4H działającymi w województwie przemyskim oraz węgierskim Hajdu Bihar. Umowa przewidywała wymianę grup młodzieżowych i liderów ruchu, udział w obozach, pobyt w rodzinach, uczestnictwo w konferencjach i innych wydarzeniach programu 4H w obydwu regionach. Pierwsza wymiana grup nastąpiła w sierpniu 1997 roku. Idea klubów 4H przetrwała do dzisiaj i na terenie województwa podkarpackiego nadal kluby działają.

SKM C22718030112370 1 SKM C22718030112380 1

SKM C22718030512321 IMG 3257

Kluby 4M Kluby 4M 2

Kluby 4M 3Kluby 4M 4

Kluby 4M 5 11