•  University Penn State z Pennsylvanii (1991-2000),
    (Wymiana doświadczeń z USA w zakresie klubów 4H – (1999 r.). Pobyt młodzieży z USA w naszym województwie, grupy doradców ds. wgd). Współpraca z doradcami z USA, Iwonicz – 1993 rok,
  • Ukrainą – zorganizowano szkolenia kursowe we współpracy z Uniwersytetem Stanowym PENState USA dla grup z Ukrainy i Armenii (1996, 1997 i 1998 r.),
  • Holandią – 2000 r. – dotycząca wdrożenia projektu „Rozwój umiejętności zasobów ludzkich w regionie Małopolski”.
  • w Polsko-Amerykańskim Programie Doradztwa Rolniczego realizowanym na terenie działania ODR Korytniki – 1992 r. Specjaliści z USA zrealizowali szereg szkoleń dotyczących głównie przygotowania biznesplanów, pracy z młodzieżą (kluby 4H), przekazując również nowoczesne treści i metodologię kształcenia z zakresu organizacji, zarządzania, marketingu oraz zasad prowadzenia gospodarstw w warunkach gospodarki rynkowej.

Penn State - Ukrainian - Polish Seminari WODR Boguchwała Poland March 25-April 3 1999 r. Penn State - Ukrainian - Polish Seminari WODR Boguchwała Poland March 25-April 3 1999 r.

SKM C22718041110010 0002 SKM C22718041110010 0003

SKM C22718041110170 0002