• Od momentu funkcjonowania Ośrodka do 2009 r. nadzór sprawował Wojewoda Podkarpacki,
  • Od 2009 r. do 2012 nadzór sprawował Samorząd Województwa,
    (Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - Dz.U.2009.92.753 z 16 czerwca 2009 r.)
  • 2012 r. Ośrodek przeszedł pod nadzór Zarządu Województwa,
    (Dz.U.2012.1414 – ustawa z dnia 16.11.2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)
  • 20 sierpnia 2016 r. Ośrodki stają się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną i zostały podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
    (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego - Dz.U.2016, poz. 356).