Utworzenie pola doświadczalnego w Boguchwale jako elementu prezentacji nowoczesnych technologii.

W 1974 r. z gruntów Gospodarstwa Rolnego wydzielono pole doświadczalne, którego celem miało być prowadzenie doświadczeń poletkowych, których tematyka wynikała z aktualnych potrzeb badawczych. W lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych przez wiele lat testowano nowe odmiany roślin rolniczych, nowe środki ochrony roślin i nawozy. Instytucją nadzorującą całość prac badawczych był IUNG w Puławach. Prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe oprócz pola doświadczalnego, prowadzono także w terenie – u współpracujących rolników. Od 1999 r. na polu doświadczalnym prowadzone są doświadczenia dla COBORU w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Od kilku lat na polu doświadczalnym prowadzone są doświadczenia w 5 grupach:

  • porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO),
  •  ścisłe,
  •  kolekcyjne,
  •  łanowe,
  •  zlecone.

Corocznie realizowanych jest ok. 35 tematów , a uzyskane wyniki służą praktycznemu wsparciu dla rolników, producentów, uczniów i studentów.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 SKM C22718041110170 0001