Przekazanie gospodarstw rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 1992 r.
Przekazanie nastąpiło po uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W związku z ustawą Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie wystąpił w sprawie likwidacji Zakładu Produkcji Rolnej w Boguchwale i przekazanie  majątku Agencji  - pismo z 7 sierpnia 1992 r. znak 192pr.501/V/2/92.
Wojewoda Rzeszowski wydał decyzję w sprawie likwidacji Zakładu Produkcji Rolnej w celu przekazania jego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Decyzja nr 17/92 Wojewody Rzeszowskiego z 20 sierpnia 1992 r.) – decyzja weszła w życie 1 września 1992 r.