Reorganizacja WOPR poprzez wyodrębnienie działalności gospodarstw rolnych oraz utworzenie samodzielnych jednostek budżetowych szczebla wojewódzkiego pod nazwą Ośrodki Doradztwa Rolniczego w:

  • Boguchwale – 1991 r.
  • Iwoniczu – 1991 r.
  • Korytnikach – 1991 r.