• Nowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Boguchwale – przeprowadzka załogi z baraków typu Skopje do nawo wybudowanych budynków administracyjno-biurowych – 1982 r.
  • W Korytnikach pracownicy WOPR przenieśli się ze starej popegeerowskiej siedziby do nowoczesnego budynku. Zbiegło się to w czasie z reformą systemu doradztwa rolniczego (przekształcenie Wojewódzkiego Ośrodka

 

Siedziba Iwonicz SKM C22718022812410 1

4 4 a

stara2