Przyłączenie pracowników gminnej służby rolnej do ODR było istotnym etapem rozwoju doradztwa – 1 kwietnia 1982 r.