Wprowadzenie reformy administracyjnej kraju w 1975 r. przyczyniło się do zmian w doradztwie rolniczym. Zostały powołane w każdym nowym województwie Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego:

•    rzeszowskim – w Boguchwale – 1975,
•    krośnieńskim – w Iwoniczu – 1976,
•    przemyskim – w Korytnikach – 1977,
•    tarnobrzeskim – w Mokoszynie – 1979.

 

Struktura organizacyjna obejmowała dwa piony:

1. Pion upowszechnieniowo-wdrożeniowy

Najważniejsze zadania funkcjonującego w tym czasie doradztwa to:
•    wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez działalność wdrożeniowo-upowszechnieniową mającą na celu wprowadzenie bardziej efektywnych metod gospodarowania. Utworzenie sieci gospodarstw wdrożeniowych i przykładowych, które stanowiły bazę do upowszechniania postępu biologicznego i technologicznego w pozostałych gospodarstwach. Upowszechnienie odbywało się także poprzez: demonstracje, pokazy, konkursy i wystawy;
•    specjalizacja gospodarstw;
•    popularyzacja i adaptacja do rolnictwa wyników badań instytutów branżowych, uczelni rolniczych i innych placówek, a także wyników badań własnych. Podstawowa działalność dotyczyła wprowadzania nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz nowych środków produkcji;
•    prowadzenie działalności szkoleniowej.

 

2. Zakład Rolny

Gospodarstwo Rolne w Boguchwale w latach 1976-1991 funkcjonowało w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Stanowiło ono bazę dydaktyczno-wdrożeniową dla specjalistów zatrudnionych w WOPR oraz rolników.
Powierzchnia nieruchomości ogółem wynosiła 479,03 ha, w tym użytki rolne stanowiły 428 ha.

W skład nieruchomości wchodziły:
•    obora - 208 stanowisk,
•    cielętnik - 80 stanowisk,
•    magazyn trzykondygnacyjny o powierzchni 721 m,
•    stodoła o pw. 1152 m,
•    stacja paliw o pojemności 60 tys. l,
•    budynek warsztatowo-administracyjny,
•    baza silosowo-magazynowa ( 4 szt. silosów zbożowych po 150 t. każdy, 8 szt. silosów po 30 t. oraz magazyn płaski o powierzchni 977 m),
•    garaże na sprzęt - 3 szt.
•    silosy na kiszonkę o pojemności 60 tys. l.

Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej była hodowla bydła mlecznego rasy nizinno-czarno-białej ze znacznym dolewem krwi holsztyno-fryzyjskiej. Prowadzona była kontrola użytkowości mlecznej. Ponadto prowadzono chów bydła opasowego.
W produkcji roślinnej dominowały uprawy: pszenicy, rzepaku, jęczmienia, owsa, buraków cukrowych, grochu.
Na areale o powierzchni 10 ha uprawiano warzywa gruntowe, warzywa pod folią i szklarniowe oraz plantację porzeczki czarnej (20 ha).
W celu utrzymania w dobrym stanie sprawnego sprzętu oraz infrastruktury zakład posiadał warsztat remontowy.

 

Gospodarstwo Rolne w Korytnikach. Utworzone zostało na bazie Zakładu Rolnego w Korytnikach, wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Birczy. Największy obszar użytków rolnych, jakim dysponowało gospodarstwo rolne WOPR w Korytnikach wynosił 405 ha użytków rolnych. W początkowym okresie głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej była hodowla bydła mlecznego, którego ogólny stan wynosił 280 sztuk, w tym 80 krów mlecznych. Gospodarstwo prowadziło również w małym zakresie produkcję żywca wieprzowego. W produkcji roślinnej – poza roślinami towarowymi, jak zboża i buraki cukrowe – uprawiano rośliny pastewne. Na niewielkim areale prowadzono produkcje ogrodniczą: warzywa pod folią (1 ha) i cebulki kwiatowe (2 ha). Była również plantacja czarnej porzeczki (14 ha). W następnych latach zlikwidowano produkcję ogrodniczo-sadowniczą, rozwijając natomiast produkcję towarową, głównie zbóż i ziemniaków oraz produkcję na własne potrzeby pasz zielonych i kiszonkowych, a także wysokobiałkowych nasion pastewnych roślin strączkowych. Duży nacisk w produkcji zwierzęcej kładziono na ulepszanie stanu genetycznego krów mlecznych i podnoszenie jakości mleka i mięsa wołowego.