Czynniki mikroklimatu:  Temperatura, wilgotność względna  powietrza , wentylacja – wymiana powietrza, zanieczyszczenie powietrza, oświetlenie, poziom natężenia dźwięku

Tabela 1. Minimalne wymagania dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach

Minimalna temperatura w °C

Optymalna prędkość ruchu powietrza

w m/s

Maksymalna wilgotność względna powietrza

w %

8

0,25 - 0,5

80

Tabela 2. Maksymalny poziom zanieczyszczeń szkodliwymi gazami

Rodzaj gazu

Dopuszczalny poziom

zanieczyszczenia w ppm

Amoniak (NH3)

20

Dwutlenek węgla (CO2)

3000

Siarkowodór (H2S)

5 ppm

Tabela 3. Zalecana powierzchnia kojca przy utrzymaniu kóz

Grupa technologiczna owiec

Minimalna powierzchnia w m3/ 1 szt.

Powierzchnia na zewnątrz budynku(wybieg, pastwisko)

Koza dorosła

1,5 + 0,3 /koźlę

2,5 + 0,5 / koźlę

Kozioł

1,5

Kozioł reprodukcyjny

3

Źródło : poradnik „Systemy utrzymania owiec”, IBMER