Po raz kolejny zapraszamy rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Organizatorami Konkursu są :

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 -Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

- Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

- inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo–badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

 

      Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

I etap regionalny do 20 maja 2019 roku

II etap wojewódzki do 21 czerwca 2019 roku

III etap krajowy w lipcu 2019 roku

      Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS ( przynajmniej jeden z właścicieli).

Dla laureatów poszczególnych etapów przewidziane są nagrody.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie i załączenie przez właściciela zgłaszanego gospodarstwa:

      a) informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania   (załącznik nr 2)

      b) zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku  ( załącznik nr 3).

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS do dnia 29 marca 2019 r.

Barbara Rajzauer

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin XVII Konkursu BGR 2019.pdf)Regulamin XVII Konkursu BGR 2019.pdf[ ]3186 kB