IMG 5018

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 25 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości z udziałem środków finansowych w ramach PROW 2014 - 2020”. Uczestnikami wydarzenia byli rolnicy z całego województwa podkarpackiego oraz doradcy z PODR.

Otwarcia konferencji dokonała zastępca dyrektora PODR, pani Janina Kamińska. W swoim wystąpieniu zachęcała zgromadzonych uczestników, aby korzystali z pomocy finansowej zarówno na rozwój działalności pozarolniczej jak i na rozwój gospodarstw rolnych, a także składali wnioski w najbliższych naborach na kolejne działaniaPROW 2014-2020.

Wśród gości obecna była dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresa Pamuła, która odczytała list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i przedstawiła informację o planowanych naborach wniosków. Pierwszym prelegentem była przedstawicielka POR ARiMR pani Aldona Napieracz, która omówiła procedury związane z warunkami, trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników” a także tematykę związaną z ubieganiem się o „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Następnie Pani Anna Staniek z POR ARiMR omówiła procedury związane
z warunkami, trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Bogatą ofertę produktową dla rolników zaprezentował pan Grzegorz Nowak, zastępca dyrektora Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie, który zachęcał do korzystania z usług TUW.

Poszczególne bloki tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych rolników.

Opracowała:

Ewa Nęczyńska

Dział Ekonomiki i Zarzadzania Gospodarstwem Rolnym

IMG 5011IMG 5013IMG 5019IMG 5034IMG 504220190425 093812IMG 5055IMG 5071