Konferencje

Czytaj więcej: O „Innowacyjnych rozwiązaniach mechanizacyjnych zbioru traw z użytków zielonych”

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 lutego odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania mechanizacyjne zbioru traw z użytków zielonych”.

Konferencję otworzył dyrektor PODR w Boguchwale, Robert Pieszczoch, który przedstawił ogólne...

Czytaj więcej: Warto korzystać z konferencji w PODR Boguchwała

15 lutego 2018 r w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się ciekawa konferencja dla hodowców bydła mlecznego pt. ,,Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła”.

Uczestniczyło w niej około 120 rolników, doradców, pracowników uczelni...

Czytaj więcej:  

O ekonomice w zarządzaniu gospodarstwem
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 21 listopada odbyła się skierowana do rolników konferencja „Ekonomiczne aspekty prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym”. Udział w niej wzięło około 80 osób.

Uczestnicy...

Czytaj więcej: Wzmacniamy polskie rolnictwo

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 30 czerwca odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo” z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego. 

Konferencję otworzyła Ewa...