W obecnej sytuacji wraz z pojawieniem się koronawirusa problem związany z Afrykańskim Pomorem Świń zszedł na dalszy plan. Jest to oczywiście zrozumiałe, gdyż pandemia zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Tymczasem choroba ASF nie przestaje atakować dzików i świń. Do dnia 06.04.2020 odnotowano już ponad 1800 przypadków choroby na terenie Polski. Duża ilość zarażonych dzików to znaczące zagrożenie dla producentów trzody chlewnej ale też sygnał prężnego działania i realizacji przepisów specustawy ASF, o której wspominaliśmy na łamach marcowych Podkarpackich Wiadomości Rolniczych. Mimo wszystko rekordowa dynamika wzrostu przypadków choroby u dzików budzi duży niepokój i świadczy o nieustającym rozprzestrzenianiu się tej choroby. Niestety 20 marca br. choroba dotknęła gospodarstwo położone w województwie lubuskim, w którym utrzymywano blisko 24 tys. świń. Prowadzono tam głównie produkcję prosiąt i warchlaków. Pojawienie się pierwszego ogniska w tym roku jest złą informacją dla hodowców i producentów trzody chlewnej, gdyż patrząc na rozwój choroby w poprzednich latach może to oznaczać, że niebawem kolejne fermy mogą paść ofiarą tej nieuleczalnej dla świń choroby.

Priorytetowe działania związane z COVID-19 dotyczą naturalnie ochrony zdrowia publicznego, jeśli chodzi o możliwość kontynuacji odstrzałów sanitarnych i poszukiwania padłych dzików, które znacząco ograniczają rozprzestrzenianie się ASF w naszym kraju sytuacja jest dynamiczna. Na chwilę obecną myśliwi mogą wykonywać swoje zadania dotyczące zarówno ochrony zwierzyny, jak i gospodarowania jej zasobami zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej poza zamkniętymi przez państwo terenami. Wszystkie działania mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami ograniczającymi rozprzestrzenianie epidemii koronawirusa.

Funkcjonowanie gospodarstw w strefach ASF jest utrudnione ale nie niemożliwe. Główny Lekarz Weterynarii wraz ze związkami branżowymi Polpig i Polsus opracowali procedury, które mają ułatwić przemieszczanie zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. Zasady dotyczą dodatkowej bioasekuracji, której spełnienie umożliwiłoby uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF na 7 dni przed przemieszczeniem z siedziby stada. Nowe wytyczne zawierają wymagania dotyczące : statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF, infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną, zarządzanie na fermie (m.in. zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego), prowadzonej dokumentacji. Przestrzeganie dodatkowych zasad bioasekuracji jest dobrowolne.

Jak wynika z przeprowadzonych badań i dotychczasowych obserwacji ASF na terenie naszego kraju nasila się okresowo. Najwięcej ognisk i przypadków odnotowuje się w miesiącach czerwiec – październik. Przestrzeganie nowych zasad ma skutkować uzyskaniem odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok. Dokument bazowy oraz wzór protokołu kontrolnego dotyczący bioasekuracji dostępny jest na stronie wetgiw.gov.pl.

Bardzo istotnym faktem dotyczącym Afrykańskiego Pomoru Świń jest to, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem, zatem choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce ASF pojawił się w 2014 r., a jego nasilony rozwój obserwuje się w ostatnich latach. W naszym kraju bezpośrednim wektorem tej choroby jest dzik, jednak niedostateczna bioasekuracja i brak ostrożności może spowodować, że człowiek przeniesie chorobę do gospodarstwa.

Magdalena Pietrucha

Źródła : wetgiw.gov.pl, pzlow.pl