Od 31 stycznia obowiązują nowe przepisy określone w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Nowe regulacje prawne mają na celu usprawnienie walki z nieustannie rozprzestrzeniającym się na terenie naszego kraju Afrykańskim Pomorem Świń. Zmienione zostały zapisy w 9 aktach prawnych, min. w: ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie, ustawie z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie ustaw- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

Istotną kwestią są wprowadzone zmiany w prawie łowieckim dotyczące odstrzału sanitarnego. Będzie odbywał się on na podstawie indywidualnego upoważnienia, które może wystawić zarządca, dzierżawca obwodu łowieckiego, dyrektor parku narodowego lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. W działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików oraz ograniczanie występowania ASF będą mogły być zaangażowane służby i instytucje takie jak Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Inspekcja Weterynaryjna. Ich czynność będą polegać w szczególności na :

  • zabezpieczeniu terenu, na którym będzie odbywało się polowanie przed wtargnięciami nieuprawnionych osób
  • poszukiwaniu padłych dzików
  • kontroli właściwego przestrzegania zasad bioasekuracji przez organy prowadzące odstrzał sanitarny
  • odstrzale realizowanym przez osoby posiadające prawo używania broni myśliwskiej i rekrutujące się spośród żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Podczas odstrzału umożliwione zostało wykorzystanie broni wyposażonej w tłumik huku, który ma za zadanie ograniczyć ryzyko przepłaszania i przemieszczania się watah, a także zmniejszyć uciążliwość prowadzonych działań.

Ustawa określa również, że zabronione jest celowe utrudnianie bądź uniemożliwianie wykonywania polowania. Działania takie będą podlegać karze grzywny lub ograniczenia albo pozbawiania wolności do roku czasu.

Powiatowy lekarz weterynarii w sytuacji zagrożenia bądź wystąpienia ASF ma możliwość zlecić zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub budowę ogrodzeń i zabezpieczeń technicznych.

W Polsce z Afrykańskim Pomorem Świń zmagamy się od 2014 r. W 2019 r. wystąpiło 48 ognisk u świń i 2477 przypadków u dzików. Od stycznia br. odnotowano już prawie 500 przypadków u dzików. Zauważalna jest ogromna skala problemu, która wymaga podejmowania zdecydowanych kroków ograniczających dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

Magdalena Pietrucha

Oprac. na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz www.wetgiw.gov.pl