Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO została utworzona lista odmian zalecanych dla województwa podkarpackiego.
Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podkarpackim, uzyskanych do sezonu 2017/2018 włącznie.

Załączniki:
Pobierz plik (LOZ  2019.pdf)LOZ 2019.pdf[ ]238 kB