images/16102020logo.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Realizacja projektu pn. „Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki”

4 października w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach realizacji operacji pn. „Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, miała miejsce konferencja podsumowującą wojewódzką edycję konkursu, podczas której laureatom zostały wręczone nagrody i pamiątkowe grawertony.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich (uczestnicy cyklicznej imprezy Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Boguchwale), właściciele gospodarstw rolnych i przedstawiciele firm uczestniczących w Konkursie, uczestnicy poprzednich edycji Konkursu, doradcy ds. rolnictwa
i przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedstawiciele agrobiznesu, władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele mediów.

Uczestnicy konferencji mieli okazje pozyskać wiedzę dotyczącą zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich podczas interesującego wykładu dr hab. inż. prof. Politechniki Rzeszowskiej – Dariusza Kusza na temat efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 oraz obejrzeć film „Mój sposób na sukces”, będący prezentacją dobrych praktyk i promujący liderów agrobiznesu na Podkarpaciu. Prezentacja osiągnięć ekonomicznych poszczególnych gospodarstw i firm uczestniczących w Konkursie, promowanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania, wykorzystania form wsparcia finansowego z różnych działań PROW stanowi inspirację i zachęca mieszkańców wsi do rozpoczęcia bądź rozwoju własnej działalności gospodarczej, wspiera tworzenie grup producenckich, budowanie sieci współpracy między podmiotami gospodarczymi na wsi ze wskazaniem na synergię
i komplementarność działań partnerskich, jak również efektywne wykorzystywanie różnych form wsparcia finansowego. Promocja najlepszych gospodarstw i przedsiębiorstw jest doskonałą wizytówką liderów przedsiębiorczości i pomocą w budowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego na wsi. Konferencja
z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych działających na rzecz rolnictwa służyła promowaniu Mistrzów Konkursu oraz budowaniu dobrych relacji partnerskich do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.