1OPŁATEK

Jak co roku tradycji stało się zadość i 11 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich powiatu dębickiego, którego głównymi organizatorami były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierniku.

W spotkaniu wzięły udział Przedstawicielki Kół Gospodyń wiejskich z powiatu dębickiego oraz zaproszeni goście min.:

Ks. Leszek Kos – proboszcz parafii Zwiernik, Pan Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Pani Ewa Gołębiowska – Burmistrz Miasta Pilzno, Pan Jan Janiga – Wójt Gminy Jodłowa, Pani Dorota Borska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dębicy, Pan Marcin Potempa – Sołtys wsi Zwiernik, Pan Zbigniew Siedlarz – Kierownik Biura Powiatowego ARIMR, Pan Michał Maziarka – Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się w Domu Kultury w Zwierniku, które poprzedziła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Marcina.

Wszystkich zaproszonych gości powitała Pani Małgorzata Cudecka – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierniku, która wraz ze Starostą Powiatu Dębickiego oraz z Burmistrzem Miasta Pilzno rozpoczęła i poprowadziła uroczystość.

Po części oficjalnej i licznych podziękowaniach wszyscy zgromadzeni w miłej i życzliwej atmosferze połamali się opłatkiem, życząc sobie i wszystkim obecnym wszystkiego co najlepsze.

Spotkanie umilił zespół muzyczny z gminy Jodłowa, który swoimi występami zachęcał wszystkich gości do wspólnego

kolędowania.

Fot. Lidia Wójcik PODR

2oPŁATEK3OPŁATEK