bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
O rezultatach PROW na lata 2007-2013 w Boguchwale PDF Drukuj

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował 20 listopada konferencję, dotyczącą rezultatów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla przedstawicieli: samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w województwie podkarpackim, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych mediów.

PROW 20.11.2012 043 PROW 20.11.2012 026

PROW 20.11.2012 052 PROW 20.11.2012 032

PROW 20.11.2012 063 PROW 20.11.2012 022

Spotkanie miało na celu przybliżenie dobrych projektów realizowanych przez polskich rolników, przedsiębiorców i samorządy, jak również zaprezentowanie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich jako nowoczesne, dynamicznie rozwijające się sektory wykorzystujące polskie tradycje i krajobraz do tworzenia lepszych warunków życia i pracy na wsi.

Konferencję otworzyła Krystyna Gdula, zastępca dyrektora PODR w Boguchwale, a wśród zaproszonych gości był Marek Ordyczyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prof. dr hab. Józef Kania z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie omówił dwa zagadnienia:

- rezultaty PROW 2007-2013 w Polsce oraz przykłady najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce w ramach PROW 2007-2013,

- wpływ PROW na rozwój województwa podkarpackiego.

Najlepsze przykłady projektów zrealizowanych z PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim (po jednym z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne i promocyjne”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)”, „Wdrażanie projektów współpracy”) przedstawiła w obszernej prezentacji mgr Jadwiga Nowakowska z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Omówiła również realizację najlepszych projektów LGD z województwa podkarpackiego – LGD „Ziemia Przemyska” oraz LGD „LASOVIA”.

Ich działalność zaprezentowały: Ewa Zagalak z LGD „Ziemia Przemyska oraz Alina Białek z LGD „LASOVIA".

Patrycja Reszko
Dział MDSziW

Zmieniony: poniedziałek, 03 grudnia 2012 12:24