bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznePrzydatne linki

podrtv1

YouTube
Lucerna z trawami PDF Drukuj

Mieszanki lucerny z trawami są źródłem wartościowej paszy objętościowej dla bydła. Stanowią dla gospodarstwa przez kilka lat stabilną bazę paszową w postaci zielonki czy wartościowego pastwiska

Uprawa lucerny z trawami daje wiele korzyści:
- plonowanie mieszanek jest stabilne w latach,
- pasza jest urozmaicona i lepiej zbilansowana pod względem zawartości składników pokarmowych,
- pozyskiwana zielonka jest łatwiejsza do zakonserwowania w postaci siana i kiszonki,
- poprawia trwałość plantacji i wydłuża okres jej użytkowania,
- nie wymaga stosowania dużych dawek nawożenia azotowego.

Dobór komponentów i wymagania siedliskowe
Dobrymi komponentami trawiastymi do uprawy w mieszance z lucerną są: rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa lub festulolium (krzyżówka kostrzewy łąkowej i życicy wielokwiatowej).
Na gleby bardzo dobre, w warunkach suchszych, poleca się do mieszanki rajgras wyniosły, a na gleby nieco gorsze kupkówkę pospolitą czy festulolium. Do uprawy w warunkach wilgotnych najodpowiedniejszym partnerem lucerny jest tymotka łąkowa.
Mieszanki najlepiej udają się w warunkach korzystnych dla uprawy lucerny. Mogą tez być uprawiane w nieco gorszych siedliskach, na glebach o mniejszej kulturze i o lekko kwaśnym odczynie.
Dobrym przedplonem dla mieszanek lucerny z trawami są okopowe na oborniku oraz zboża ozime lub jare w drugim roku po oborniku. Ze względu na zagrożenie przez choroby i szkodniki nie zaleca się uprawy tych mieszanek po innych roślinach motylkowatych i strączkowych.
Mieszankę można uprawić w siewie czystym lub wsiewać w roślinę ochronną – jęczmień jary uprawiany na ziarno lub owies zbierany na zielonkę.

IMG_4389

Nawożenie mineralne
Na wiosnę stosujemy nawozy fosforowe i potasowe, których dawki ustala się dla łącznego zapotrzebowania rośliny ochronnej i wsiewki mieszanki, uwzględniając zawartość składników pokarmowych w glebie. Dawka fosforu przeznaczona na pokrycie zapotrzebowania rośliny ochronnej i wsiewki w roku siewu oraz w pierwszym roku pełnego użytkowania przy średniej zawartości tego składnika w glebie wynosi 80-110 kg P2O5/ha.
Nawożenie potasem, również przy średniej zawartości tego składnika w glebie, sięga 80-200 kg K2O/ha. Dawka nawozów azotowych stosowanych przedsiewnie zależy od zbożowej rośliny ochronnej i wynosi dla jęczmienia 30-45 kg N/ha, natomiast dla owsa na zielonkę 60 kg N/ha. W latach pełnego użytkowania wysokość nawożenia azotem zależy od gatunku trawy uprawianego w mieszance z lucerną. Lucernę w mieszance z kupkówką pospolitą, w zależności od ilości opadów i intensywności uprawy, należy nawozić azotem w dawce 150-250 kg/ha. W mieszance z rajgrasem wyniosły 120-200 kg/ha z tymotką 60-150 kg/ha a z festulolium około 120 kg/ha.

Siew
    Siew lucerny w mieszance z trawami wykonuje się siewnikiem zbożowym wyposażonym w wałki do wysiewu nasion drobnych, w rozstawie 10-15 cm na głębokość 1-2 cm. Najpierw zasiewa się roślinę ochronną w ilości 140-160 kg/ha owsa na zielonkę lub 80-100 kg/ha jęczmienia na ziarno. Następnie, o ile to możliwe w poprzek rzędów siewu rośliny ochronnej, sieje się mieszankę.
    Dobre efekty daje wysiew mieszanek dwugatunkowych Udział nasion lucerny w mieszance z trawami powinien wynosić około 10 kg/ha i odpowiednio: kupkówki pospolitej 10 kg/ha lub rajgrasu wyniosłego 18-20 kg/ha lub festulorium 18 kg/ha lub tymotki łąkowej 5 kg/ha. Termin siewu mieszanki uprawianej bez rośliny ochronnej przypada na przełom kwietnia i maja. Gdy jest to wsiewka w zboże, sieje się ją w drugiej dekadzie kwietnia.

Ochrona
Początkowo powolny wzrost lucerny i traw sprzyja zachwaszczeniu plantacji. Ich siew w zboża częściowo przeciwdziała zagłuszaniu mieszanki. Gdy mieszanka uprawiana jest bez rośliny ochronnej, chwasty można zwalczać przykaszając mieszanki w roku siewu jedno- lub dwukrotnie po uzyskaniu przez rośliny około 30 cm wysokości.

Użytkowanie
    Mieszanki lucerny z trawami mogą być użytkowane przez 3-4 lata. W okresie wegetacyjnym zasiewy zbiera się 3-4 krotnie. Zbiór wiosennego odrostu przeprowadza się w fazie od początku do pełni kłoszenia traw. Drugi pokos zbiera się w okresie, gdy lucerna osiągnie fazę pełni pąkowania, trzeci odrost kosi się w okresie od początku do pełni kwitnienia lucerny, czwarty zaś na przełomie września i października. Skoszona zielonka może być przeznaczona do bezpośredniego skarmiania, do produkcji suszu, na siano jak również do zakiszania. 
Lucernę z trawami można również użytkować pastwiskowo. Wypasanie trzeba przeprowadzać z odpowiednią częstotliwością i intensywnością .Wypas krótkotrwały trwający 1-2 dni jest korzystniejszy od długotrwałego (7-8 dni) ze względu na wyższy poziom plonowania i trwałość roślin. Wypasanie mniej intensywne co 35 i 45 dni (3-4 wypasy w sezonie wegetacyjnym), jest korzystniejsze niż wypas intensywny co 21 i 28 dni (5-6 wypasów w roku). Na prawidłowo użytkowanym pastwisku należy regularnie przeprowadzać wykaszanie niedojadów i rozrzucanie łajniaków w celu jak najdłuższego użytkowania pastwiska. Sezon pastwiskowy na mieszankach lucerny z trawami należy zakończyć w ostatnich dniach września, pozwoli to roślinom lucerny zgromadzić w szyjkach korzeniowych odpowiednią ilość węglowodanów niezbędną do prawidłowego przezimowania.

Opracowała: Katarzyna Sitek

Akceptował kierownik działu: Stanisław Kawa