Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

nastrone.jpg

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określonew następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
 1. Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
 2. Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
 3. Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
 4. Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
 5. Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
 6. Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
 7. Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
 8. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha
 10. Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
 11. Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
 12. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
 13. Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
 14. Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
 15. Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
 16. Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
 17. Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
 18. Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg
 19. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

Źródło: MRiRW