W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale 27 listopada odbyło się szkolenie dotyczące wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz szans i barier w sprzedaży z gospodarstwa, a także mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prelegentami byli: Izabella Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Jan Zwoliński, wiceprezes PIPRiL.

Podczas szkolenia zostały poruszone tematy związane z polityką jakościową UE, systemami certyfikacji żywności wysokiej jakości, możliwości uzyskania wsparcia przez nowych uczestników systemów oraz wsparcia na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, sposoby aplikacji i rezultaty wdrażania. Omówione zostały również zasady wprowadzania do obrotu wysokojakościowych produktów rolnych i środków spożywczych.

W szkoleniu uczestniczyło przeszło 70 osób działających w branży produktów spożywczych.

Tekst i fot. Anna Bielańska

IMG 0989a IMG 0996a

IMG 1015a IMG 1018a

IMG 1021a IMG 1024a

IMG 1028a IMG 1043a

IMG 1067a IMG 1069a