W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 23 października odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla doradców ds. PL FADN w zakresie rachunkowości rolnej.

Na wstępie ustalono liczbę książek do prowadzenia w 2018 roku przez poszczególnych doradców, a także dobór nowych gospodarstw do współpracy.

Spotkanie prowadzili: Ewa Nęczyńska – koordynator ds. FADN oraz zastępca koordynatora ds. FADN – Adam Suchy

Ponadto doradcy wypowiedzieli się na temat gospodarstw, które nie będą kontynuowały rachunkowości rolnej w przyszłym roku.

Najważniejsze zagadnienia dotyczyły zmian w formularzach książek PL FADN.

Prowadzący przekazali także informacje na temat trwających kontroli koordynatora, zastępcy oraz audytora, Krzysztofa Sikory w gospodarstwach objętych rachunkowością PL FADN.

Tekst i fot. Patrycja Reszko
Dział MDSziW

FADNi0020 FADNi0022

FADNi0035 FADNi0034

FADNi0025 FADNi0029