Na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego 14 czerwca odbyło się otwarte posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej, które poprowadził prof. dr hab. Czesław Puchalski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Lucjan Kuźniar, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Józef Wyskiel, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządu, a także przedsiębiorcy z branży rolniczej.

Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Robert Pieszczoch, zapoznał słuchaczy z obszarami działania PODR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Prelegenci mówili m.in.: o wprowadzaniu innowacji w rolnictwie na Podkarpaciu, formach wsparcia finansowego dla producentów i przetwórców rolno-spożywczych oraz jak pozyskać fundusze na rozwój rynku produktów spożywczych i energii odnawialnej.

Potencjał naukowy i badawczy wydziału dla rozwoju obszarów wiejskich przedstawił prof. dr hab. Czesław Puchalski.

Tekst i fot. Anna Bielańska

Dział MDSziW

IMG 4634  IMG 4629

IMG 4637  IMG 4649

IMG 4640  IMG 4641