19 lutego 2018 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie którego tematem było składanie wniosków za pomocą aplikacji „ e Wniosek Plus ”.

W szkoleniu uczestniczyli doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pracownicy Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa oraz delegaci Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

Szkolenie otworzył dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, który powitał zebranych oraz podziękował za dotychczasową owocną współpracę Pani Teresie Pamule dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARiMR oraz Panu Stanisławowi Bartmanowi prezesowi PIR.

Następnie głos zabrała Pani Teresa Pamuła zapewniła, że ARiMR jest w pełni przygotowana na przyjęcie 100% wniosków drogą elektroniczną. Dodatkowo zasygnalizowała, że jest możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do roku 2017, z takiej możliwości skorzystało już ok 500 rolników z woj. podkarpackiego.

Również Pan Stanisław Bartman Prezes PIR w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę. Podczas spotkania podpisano wspólne porozumienie o współpracy ułatwiającej podkarpackim rolnikom przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018.

Po części oficjalnej wspólnie szkoliliśmy się. Pan Rafał Jakim przedstawiciel ARiMR w swoim wystąpieniu przestawił zmiany, które będą obowiązywały w kampanii 2018 oraz zaprezentował krótki film podczas którego zapoznaliśmy się krok po kroku z wypełnieniem i złożeniem wniosku za pomocą nowej aplikacji.

Ewa Neczyńska

IMG 8017 IMG 8029IMG 8041IMG 8056

 

IMG 8064IMG 8068IMG 8076