Informacje różne

Od wczoraj niektóre media, głównie internetowe publikują nieprawdziwe informacje o nagrodach w instytucjach administracji obsługującej sektor rolny. Przekazywanych jest w nich wiele nieścisłości i przekłamań.

Czytaj więcej: Prawda o nagrodach w administracji obsługującej sektor rolny

Przede wszystkim suma nagród wypłaconych w 2017 roku pracownikom...

Czytaj więcej: Podejmujemy wspólne działania dla dobra rolników.

 

11 kwietnia 2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie robocze w którym udział wzięli dyrekcja, kierownicy BP POR ARiMR z dyrekcją Ośrodka i kierownikami PZDR oraz dyrektorem Biura PIR. Tematem spotkania była współpraca w zakresie...

Czytaj więcej: Działamy wspólnie dla dobra podkarpackich rolników

19 lutego 2018 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie którego tematem było składanie wniosków za pomocą aplikacji „ e Wniosek Plus ”.

W szkoleniu uczestniczyli doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale...

Czytaj więcej: O wsparciu rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW...

12 marca 2017 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja nt. „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014 -2020”. Uczestnikami ww. wydarzenia byli rolnicy z całego...

Informujemy Państwa, że został ogłoszony nowy harmonogram naborów wniosków w ramach działań PROW 2014-2020 na 2018 rok.

Więcej informacji w załączniku.