DOD 2 151Uprzejmie informuję, że w terminie od 16 października do 30 listopada 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje wnioski do projektu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018. Projekt skierowany jest do związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej), organizacji producentów.

Szczegóły i informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kowr-zaprasza-do-skladania-projektow-w-ramach-mechanizmu-wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-w.html

 

Lidia Sąsiadek