bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Warto swoje stado krów objąć oceną użytkowości mlecznej. PDF Drukuj

O efektywności produkcji mleka w dużej mierze decyduje jakość genetyczna posiadanego pogłowia. W województwie podkarpackim oceną użytkowości mlecznej objętych jest około 6400 sztuk krów utrzymywanych w 325 stadach. Pogłowie krów w województwie wynosi 73,5 tys. sztuk, a oceną objętych jest zaledwie 8,7% pogłowia. Prowadzenie pracy hodowlanej w stadzie krów mlecznych, dobór właściwych zwierząt do krzyżowania możliwy jest tylko wówczas jeśli znamy dokładnie wartość posiadanego pogłowia. A wartość pogłowia rolnik zna jeśli prowadzi dokładne obserwacje stada, mierzy i zapisuje uzyskiwane wydajności, sprawdza ilość i jakość mleka oraz zawartość w nim białka, tłuszczu, laktozy. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe. Może więc warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się zawodowo oceną użytkowości mlecznej krów, stosujących jednakowe, porównywalne, sprawdzone metody oceny. Ocenę taką prowadzi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Ocena ta obejmuje:

Ø określenie wydajności mlecznej w laktacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych próbnych udojów

Ø ustalanie zawartości suchej masy mleka, tłuszczu, białka i laktozy

Ø obliczanie wydajności tłuszczu, białka i laktozy w laktacji, na podstawie określonej wydajności mlecznej

Ø określenie liczby komórek somatycznych będących wskaźnikiem zdrowotności wymienia

Ø określenie zawartości mocznika w mleku mówiącego o jakości żywienia

Ø określenie użytkowości rozpłodowej poprzez rejestrację pokryć, wycieleń, oraz okresów miedzyciażowych i miedzywycieleniowych

Ø dobór buhajów do kojarzeń, cechy genetyczne

Ø prowadzenie dokumentacji hodowlanej zawierającej informacje o zwierzęciu, jego przodkach i potomstwie oraz dane na temat jego wartości hodowlanej i użytkowej.

Jakie korzyści ma hodowca z prowadzonej oceny użytkowości krów?

Ø Przede wszystkim rolnik uzyskuje pełną informację na temat wyników indywidualnej wydajności mlecznej poszczególnych krów, dane opracowane w układzie próbny udój, okres laktacji oraz w okresie rocznym. Informacje opracowane wg ściśle ustalonej metody, wszystkie wyniki porównywalne są z innymi gospodarstwami.

Ø Uczestnictwo w wojewódzkich, regionalnych lub krajowych pokazach i wystawach hodowlanych dających możliwość prezentacji posiadanych zwierząt oraz promocji własnego gospodarstwa

Ø Nowoczesne i profesjonalne zarządzania stadem w zakresie oceny walorów genetycznych zwierząt, pozwalającej prowadzić pracę hodowlaną i odpowiednią selekcję, doskonalenie stada poprzez poprawę cech użytkowych i pokrojowych, planowania właściwych kojarzeń i remontu stada, optymalnego żywienia, określania kosztów produkcji mleka i dokonywania oceny ekonomicznej prowadzonej działalności.

Ø Udokumentowane genetycznie pochodzenie zwierząt co w przypadku sprzedaży do dalszej hodowli gwarantuje uzyskanie wyższej ceny.

clip_image002

Metody stosowane w ocenie użytkowości mlecznej

Obecnie PFHBiPM prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego przy użyciu 3 tradycyjnych metod A, gdzie pobranie prób mleka, identyfikacja zwierząt oraz zapisy w dokumentacji hodowlanej wykonywane są przez upoważnionego jej przedstawiciela. W ramach tych metod stosowane są metody: A4, A8 i AT4, które różnią się między sobą liczbą próbnych udojów wykonanych w ciągu roku oraz liczbą dojów ocenianych w ciągu doby.

image

Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego prowadzona jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a hodowcą będącym właścicielem zwierząt, gdzie szczegółowo zapisane są prawa i obowiązki względem siebie obu stron. Ocena jest prowadzona w gospodarstwie, w którym jest minimum 10 sztuk krów /w rasach zachowawczych min.4 sztuki/ i oceną musi być objęte całe stado krów.

A ile to kosztuje?

Zryczałtowana jednorazowa opłata za ocenę wartości użytkowej krowy wynosi od 9,55 zł za 1 sztukę przy metodzie AT4, lub 10,43 zł przy metodzie A4 do 15,28 zł przy metodzie A8 /ceny netto/. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że roczna opłata za prowadzenie oceny użytkowości mlecznej 1 krowy wynosi od 95zł do 115zł netto, co stanowi równowartość około 100 litrów mleka. Może więc warto aby podkarpaccy hodowcy w większym zakresie zainteresowali się postępem hodowlanym prowadzonym w swoich gospodarstwach. Zainteresowanych odsyłam do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Przedstawicielstwo w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 6, tel. /17/8544115 lub /17/8541382. Warto posiadać dokładne wyniki produkcyjno hodowlane swojego stada aby na tej podstawie uzyskiwać optymalne, satysfakcjonujące hodowcę efekty produkcyjne.

Opracowanie: Stanisław Kawa

Główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Akceptował kierownik dział: inż. Jan Kocój