bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku. PDF Drukuj

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w dwóch kategoriach „ekologia- środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 lipca 2016 r. na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Podsumowanie konkursu odbędzie się 2 października podczas Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w PODR w Boguchwale. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Sekcji Ekologii i Programów Rolnośrodowiskowych PODR w Boguchwale tel. 17 87 01 570 lub 17 87 01 567.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin konkursu

Zmieniony: piątek, 01 lipca 2016 06:19