bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 PDF Drukuj

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 marca odbyła się konferencja „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020”. Uczestnikami byli rolnicy z całego województwa podkarpackiego oraz doradcy naszego Ośrodka.

Otwarcia dokonał dyrektor PODR, Robert Pieszczoch, który krótkim wystąpieniem wprowadził w tematykę spotkania. Następnie głos zabrała dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Teresa Pamuła. W swoim wystąpieniu zachęcała zgromadzonych, aby korzystali z pomocy finansowej na rozwój działalności pozarolniczej, a także gospodarstw rolnych i składali wnioski w najbliższych naborach.

Kolejnym prelegentem była przedstawicielka POR ARiMR, Renata Dziok-Jękot. Przybliżyła zgromadzonym tematykę związaną z ubieganiem się o pomoc na następujące typy operacji: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Natomiast Aldona Napieracz z POR ARiMR omówiła procedury związane z warunkami, trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operację typu „Premie dla młodych rolników”.

Ponadto zostały omówione przez Piotra Drzała (POR ARiMR) zagadnienia związane z warunkami i trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W trakcie konferencji nie zabrakło również propozycji wsparcia finansowego zamierzeń inwestycyjnych ze strony banku BGŻ BNP Paribas SA.

Poszczególne bloki tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych rolników. Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział, jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania szkoleniowe organizowane przez PODR w Boguchwale.

Opracowanie:

Ewa Nęczyńska

Dział Ekonomiki i Zarzadzania Gospodarstwem Rolnym

 IMG_4747 IMG_4735IMG_4753 IMG_4755 IMG_4760 IMG_4769 IMG_4771 IMG_4780 IMG_4789

Zmieniony: piątek, 17 marca 2017 12:03