bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wsparła wystawę zwierząt w Boguchwale PDF Drukuj

DOD2016 sobota AB 406

W ramach realizowanych celów KSOW w dniach 25 i 26 czerwca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zrealizowano imprezę promocyjno-wystawienniczą Dni Otwartych Drzwi połączoną z XVIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych skierowaną do instytucji rolniczych i okołorolniczych, rolników, hodowców oraz mieszkańców miast i obszarów wiejskich.

Głównymi organizatorami tego wielkiego święta rolników i rolniczego środowiska byli marszałek województwa podkarpackiego – Władysław Ortyl i dyrektor PODR – Jerzy Jakubiec. Patronat honorowy nad wystawą sprawowali: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart oraz prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej – Stanisław Bartman, a patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny oraz portale Nowiny24 i gospodarka podkarpacka.pl.

Po powitaniu gości, rolników i hodowców przez gospodarza Ośrodka oficjalnego otwarcia imprezy dokonał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W rolniczym święcie uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krystian Popławski, wicewojewoda podkarpacki – Witold Lechowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar, senator Rzeczpospolitej Polskiej – Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Kazimierz Gołojuch i Mieczysław Miazga, Maria Fajger - zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starosta rzeszowski – Józef Jodłowski, burmistrz Boguchwały – Wiesław Dronka, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej – Stanisław Bartman, proboszcz parafii Boguchwała – ksiądz Mariusz Mik. Wzięli w nim udział także dyrektorzy i prezesi podkarpackich firm i instytucji, agencji i inspekcji rolniczych, firm paszowych, firm nawozowych, podmioty świadczące doradztwo rolnicze, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa, firmy hodowlane i podmioty produkujące i sprzedające maszyny rolnicze, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe, rolnicy – producenci żywności tradycyjnej i produktów ekologicznych, starostowie, burmistrzowie, wójtowie.

Celem Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi jest promocja osiągnięć hodowlanych i produkcyjnych, a tym samym zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach rolnych. Jest to zgodne z działaniem 10 KSOW na lata 2014-2020 – organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć polskiej wsi. Celem jest również promowanie polskich i regionalnych produktów żywnościowych, lokalnych twórców i artystów oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w uprawie roślin i hodowli zwierząt.

Realizowane jest to poprzez promowanie osiągnięć podkarpackich hodowców, wdrażanie postępu biologicznego w chowie i hodowli zwierząt we współpracy ze związkami hodowców, wdrażanie postępu biologicznego w uprawie roślin na bazie pola doświadczalnego PODR oraz promocja najlepszych podkarpackich wyrobów regionalnych i tradycyjnych.

W XVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych uczestniczyło 92 najlepszych hodowców z województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, którzy prezentowali swoje zwierzęta. Można było podziwiać 40 szt. krów mlecznych, 11 szt. cieląt ras mlecznych pochodzących po czołowych buhajach MCB Krasne, 14 szt. bydła mięsnego, 12 szt. koni, 27 szt. świń, 30 szt. owiec, 6 szt. kóz, 45 szt. królików oraz poza oceną hodowlaną szynszyle, nutrie, oraz drób użytkowy i ozdobny: kury, indyki, pawie, przepiórki, bażanty i gołębie przeróżnych ras.

Organizacja wystawy zwierząt była możliwa dzięki zaangażowaniu i współpracy z innymi współorganizatorami:

- Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Oddział Lubelski – Przedstawicielstwo w Rzeszowie i Biuro w Krakowie,

- Podkarpackim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie,

- Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Okręg Wschodni, Biuro w Rzeszowie,

- Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,

- Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu,

- Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie,

- Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Region Południowo-Wschodniej Polski,

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

- Podkarpacką Izbą Rolniczą,

- Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem,

- Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Przewodniczącą Komisji Oceny Zwierząt była prof. dr hab. inż. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, a Komisarzem Wystawy – Stanisław Kawa z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom za współpracę, zaangażowanie i pomoc świadczoną na rzecz wystawy zwierząt promującej podkarpacką hodowlę.

Bydło mleczne i mięsno-mleczne

Komisja oceny bydła mlecznego i mięsno-mlecznego dokonała oceny 40 sztuk bydła,
a czempionatami wyróżniono:

 • jałowicę cielną Jemiołę rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej hodowli Marzeny Miś z Łukawca

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany barwnej czarno-białej:

 • Gretę oraz Sarę – krowy pierwiastkę i w II laktacji hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,
 • Kejti w grupie krów III laktacji i starsze hodowli Artura Paśki z Glinika,

w odmianie barwnej czerwono-białej:

 • Dolę – hodowli Sławomira Bukały ze Szklar,

w rasie simentalskiej:

 • Kamę – hodowli Daniela Brysia z Korczyny,

a w rasie polskiej czerwonej:

 • Korę – hodowli Grzegorza Sowy z Kąkolówki.

Wiceczempionatami nagrodzono:

 • jałowicę Pusię rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Grażyny Miazgi z Kupna,

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej:

 • pierwiastkę Karmenę – Artura Paśki z Glinika,
 • Kalinę w II laktacji – hodowli Ryszarda Markowicza z Kosiny,
 • Owację w III laktacji – hodowli  ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,

oraz krowę Unię rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej hodowli Michała Siry z Dynowa,

w rasie simentalskiej Matyldę – Tomasza Sagana z Wróblika Szlacheckiego,

a w rasie polskiej czerwonej Borówkę – Ewy Krużel z Białki.

Superczempionem wystawy oraz ,,miss wystawy” została krowa Kejti – hodowli Artura Paśki z Glinika. Krową o najwyższej wydajności mlecznej była Owacja – hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów, jej wydajność to 13865 kg mleka za 305 dni laktacji.

Za najwyższą wydajność mleka w rasie simentalskiej wynoszącą 8763 kg mleka za 305 dni laktacji wyróżniono krowę Matyldę – hodowli Tomasza Sagana z Wróblika Szlacheckiego.

Bydło mięsne

Z bydła mięsnego zaprezentowano 9 sztuk zwierząt w kategorii: 4 krowy limousine z cielętami, krowę hereford z cielęciem, 3 jałowice rasy charolaise oraz buhaja rasy highland. Poza oceną hodowlaną prezentowany był dorosły, potężny buhaj Mendel rasy simentalskiej z Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. Krasne.

Spośród krów z cielęciem rasy limousine wybrano czempiona. Została nim krowa Halama hodowli Pawła Stączka z Jaćmierza, a tytuł wiceczempiona zdobyła krowa Afavia hodowli Mariusza Demkowskiego z Zahutynia.

W grupie jałowic rasy charolaise czempionem została Pegota hodowli Piotra Bukały z Tarnawki i ona również zdobyła zaszczytny tytuł superczempiona wystawy bydła mięsnego.

Pokazane zwierzęta prezentowały bardzo dobry typ mięsny w swojej rasie.

Trzoda chlewna

Komisja oceny trzody chlewnej oceniała 9 szt. młodych knurków oraz 18 szt. loszek. Spośród zaprezentowanych zwierząt czempionatami wyróżniono:

 • knura rasy pbz hodowli Genowefy i Andrzeja Wilków z Wiewiórki,
 • knura rasy pi Zbigniewa Gawła z Rzeszowa,
 • loszkę rasy wbp oraz krzyżówkową rasy wbp x pbz Tadeusza Borowca z Górek,
 • loszkę rasy pbz Ignacego Zaremby z Horyńca Zdroju.

Wiceczempionaty przyznano za:

 • knurki rasy pbz hodowli Genowefy i Andrzeja Wilków z Wiewiórki oraz Pawła Inglota z Markowej,
 • loszki rasy pbz Genowefy i Andrzeja Wilków z Wiewiórki i Jacka Frydrycha z Krościenka Wyżnego.

Superczempionem wystawy została loszka pbz Ignacego Zaremby z Horyńca Zdroju.

Konie

Konie zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, budzą podziw, i sentyment prawdziwych rolników i miłośników piękna. Na tegorocznej wystawie zaprezentowano 5 klaczy rasy zimnokrwistej oraz klacze rasy: hucuł, kuc, konik polski, małopolska, śląska i perszeron.

Czempionem wystawy została klacz Losala hodowli Elizy Wilczek z Czarnej, a wiceczempionem klacz Atola Jacka Wiśniowskiego z miejscowości Tarnawce k. Krasiczyna. Zaszczytny tytuł najładniejszego konia wystawy zdobyła klacz rasy śląskiej Hawana hodowcy Konrada Koniecznego z Gniewczyny Łańcuckiej.

Klaudiusz Malec z Chorzowa, pow. jarosławski, został okrzyknięty najlepszym prezenterem zaprzęgów konnych uczestniczących w paradzie.

Owce i kozy

Na wystawie oceniano 7 stawek owiec maciorek w rasach: olkuska, czarnogłówka, cakiel podhalański, świniarka (2 stawki), wrzosówka, polska owca pogórza oraz 1 stawkę kóz rasy karpacka. Poza oceną hodowlaną prezentowano owcę kameruńską, romanowską oraz po raz pierwszy małe jagnięta ras: polskiej owcy pogórza, cakla podhalańskiego, świniarki i koźlęta rasy karpackiej. Te małe jagnięta i kózki były najchętniej głaskanymi zwierzątkami przez dzieci.

Komisja oceny owiec i kóz czempionatem wyróżniła:

 • olkuską hodowli EKO-KŁOS Sp. z o.o. z Żyrakowa,
 • czarnogłówkę hodowli Grzegorza Sowy z Kalnicy,
 • cakiel podhalański hodowli Beaty i Władysława Misiurów ze Średniego Wielkiego,
 • polska owca pogórza – Krzysztofa Fąfary z Bystrzycy,
 • świniarkę hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,
 • wrzosówkę Pawła Kapela z Dąbkowa,
 • kozę karpacką hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Odrzechowa.

Wiceczempionat zdobyła owca świniarka Leszka Majchra Żurawicy.

Superczempionem wystawy została owca cakiel podhalański Beaty i Władysława Misiurów ze Średniego Wielkiego, a komisja oceny uznała, że najlepiej przygotowana i zaprezentowana na wystawie stawka polskiej owcy pogórza należy do Krzysztofa Fąfary z Bystrzycy. Nagrodą specjalną doceniono wkład pracy hodowlanej Grzegorza Sowy za wybitne osiągnięcia w mięsnym kierunku użytkowania owiec.

Króliki

Łącznie oceniano 45 szt. królików zaprezentowanych przez 15 hodowców z województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z 14 ras: belgijski olbrzym biały, belgijski olbrzym szary, olbrzym srokacz, francuski baran szary, nowozelandzki biały, kalifornijski, burgundzki, szynszyl wielki, nowozelandzki czerwony, francuski srebrzysty, wiedeński czarny, wiedeński niebieski, wiedeński szary, podpalany czarny.

Sędzia ocenił, że na tytuł czempiona królików zasługują:

 • belgijski olbrzym biały, Małgorzaty i Bogusława Jabłońskich z Korczyny,
 • nowozelandzki biały oraz burgundzki, Jerzego Marmuszewskiego z Nowego Sącza,
 • belgijski olbrzym szary, Grzegorza Koraczyńskiego z Bielska-Białej,
 • olbrzym srokacz, Bolesława Grądalskiego z Korczyny,
 • francuski baran szary oraz kalifornijski, Karoliny i Grzegorza Hańderków z Buczkowic,
 • wiedeński niebieski, Jana Małyjurka z Goleszowa.

Wiceczempionatami wyróżniono króliki:

 • belgijski olbrzym szary, Grzegorza Koraczyńskiego z Bielska-Białej,
 • olbrzym srokacz, Ryszard Solarczyk z Przeworska,
 • nowozelandzki biały oraz kalifornijski, Jerzego Marmuszewskiego z Nowego Sącza,
 • nowozelandzki czerwony, Bolesława Grądalskiego z Korczyny,
 • burgundzki, Magdaleny i Marka Steców z Falkowej,
 • wiedeński czarny, Tadeusza Mazurka z Przeworska,
 • wiedeński niebieski, Jana Małyjurka z Goleszowa.

Przyznano również tytuł superczempiona wystawy królikowi rasy belgijski olbrzym szary, Grzegorza Koraczyńskiego z Bielska-Białej.

Na wystawie poza oceną hodowlaną pięknie i dumnie prezentowały się kolorowe pawie Danuty i Józefa Mroczków z Koziarni, a kury ozdobne Stanisława Czajki z Dębiny przyciągały tłumy ciekawych mieszczuchów z dziećmi, którzy nie mogli się nadziwić, że tak może wyglądać drób ozdobny i użytkowy. Furorę zrobiły przepiękne gołębie różnych ras z Podkarpackiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Prezentowane przepiórki japońskie i bażanty Krzysztofa Drążka z Wyżnego przyciągały uwagę zwiedzających, szczególnie małe pstrokate jajka tych ptaszków.

Długoletni wybitny hodowca Kazimierz Błoniarz z Rzeszowa pokazał swoje czarne nutrie, a Stanisław Kozek z Zagorzyc wystawił sympatyczne, puszyste szynszyle.

Przyszli młodzi hodowcy

Dużą atrakcją był zorganizowany przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem pokaz cieląt przez dzieci hodowców. Cielęta te pochodziły po buhajach o najlepszych walorach hodowlanych. Pięknie, kolorowo ubrani mali jeszcze hodowcy zmagali się z nie zawsze posłusznymi cielętami, lecz przy oklaskach publiczności radzili sobie doskonale i widać było w nich zamiłowanie do zwierząt i wielką pasję. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone licznymi i atrakcyjnymi nagrodami od sponsorów oraz dyplomami od organizatorów.

Należy podkreślić, że wszystkie prezentowane na wystawie zwierzęta pochodziły z czołowych hodowli naszego województwa, posiadały najwyższe walory hodowlane, fantastyczne wydajności, były doskonale przygotowane, zadbane, w sposób profesjonalny zaprezentowane publiczności. Dyplomy, statuetki, nagrody wręczane hodowcom są skromnym symbolem za ich ciężką pracę hodowlaną, efekty której widać dopiero po kilku latach.

Parada zaprzęgów konnych

Po raz pierwszy zaprezentowano 7 parokonnych zaprzęgów, na których to najlepsi hodowcy, zdobywcy czempionatów uczestniczyli w honorowej przejażdżce bryczką po mieście Boguchwała. Miło było popatrzeć na pięknie wyglądające zaprzęgi koni różnych ras od perszeronów zaczynając, a na dzielnych kucykach kończąc.

W tym roku pogoda była wyjątkowo upalna, niesprzyjająca zwierzętom czy zwiedzającym i nawet otoczenie parku i starego zespołu pałacowego księcia Lubomirskiego nie stanowiły wystarczającej ochrony dla istniejącego skwaru.

Pole doświadczalne

Na 19-hektarowym polu doświadczalnym zaprezentowano rolnikom 884 poletka z różnymi doświadczeniami ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami strączkowymi, ziemniakami, warzywami i ziołami oraz roślinami energetycznymi. Łącznie na naszym polu prowadzonych jest 39 tematów doświadczalnych. Miały tu również swoje stoiska firmy nasienne, chemiczne i nawozowe.

Wystawa maszyn rolniczych

Na terenie pola doświadczalnego zorganizowano imponujących rozmiarów wystawę maszyn rolniczych. Prezentowało się 45 producentów i dystrybutorów maszyn i ciągników rolniczych oraz narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Maszyny i ciągniki rolnicze były bardzo chętnie oglądane przez rolników, często po zapoznaniu się z ofertą prowadzili oni negocjacje handlowe dotyczące zakupu maszyn.

W czasie dwudniowej imprezy Ośrodek odwiedziło około 20 000 rolników, hodowców, mieszkańców miast oraz sympatyków rolnictwa, a było co oglądać, gdyż swoje oferty przygotowało 260 firm, agencji i instytucji pracujących w otoczeniu wsi i rolnictwa, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Konkursy i inne atrakcje

Zakłady przetwórcze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz indywidualni producenci prezentowali tradycyjną żywność w konkursie „Najlepszy produkt podkarpacki”. Do konkursu przystąpiło 27 podmiotów prezentując i poddając ocenie 65 produktów tradycyjnych i regionalnych.

Podsumowano również plebiscyt organizowany przez Gazetę Codzienną Nowiny – „Rolnik Roku 2016” i „Sołtys Roku 2016”.

Doimy krowę

Przygotowaliśmy również wiele atrakcji i rozrywek dla najmłodszych. Jedną z nich był konkurs „Doimy krowę”, w którym to dzieci mieszkające na co dzień w mieście w sposób praktyczny mogły zobaczyć skąd pochodzi mleko i jak ciężka jest praca dojarza. Konkurs polegał na tym, aby w określonym czasie udoić jak najwięcej mleka.

Kucyk z charakterem

Był również konkurs polegający na przeciąganiu liny pomiędzy kucykiem a dziećmi, i niestety kucyk pomimo dzielnego charakteru i zmagania się nie zdobył nagrody, może z powodu upału.

Nagroda specjalna – cielątko

Specjalną nagrodą ufundowaną przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy była cieliczka rasy simentalskiej po czołowym buhaju francuskim a urodzona w elitarnym gospodarstwie Daniela Brysia z Korczyny. Miała dużo szczęścia, gdyż trafiła do bardzo dobrego gospodarstwa Stanisława Trałki z Brzezin.

Imprezę uświetniły występy zespołów artystycznych, a wśród nich koncert orkiestry dętej.

Finansowe wsparcie

Należy podkreślić, że organizacja tegorocznej wystawy zwierząt była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Promocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Ponadto wystawa zwierząt została również dofinansowana w znacznej wysokości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pochodzących z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz za pośrednictwem Podkarpackiej Izby Rolniczej z MRiRW.

Wszystkim darczyńcom i sponsorom serdecznie dziękujemy, to dzięki Waszemu finansowemu zaangażowaniu można zorganizować w takim zakresie tak duże przedsięwzięcie jakim była XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale.

Doradztwo rolnicze

Dni Otwartych Drzwi to też święto i promocja naszego Ośrodka, dlatego nie mogło zabraknąć świadczonego w tych dniach doradztwa rolniczego. Specjaliści PODR z poszczególnych działów udzielali porad zainteresowanym rolnikom z zakresu technologii produkcji, hodowli zwierząt, ochrony środowiska i realizacji programów rolnośrodowiskowych, korzystania z funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych, opłacalności produkcji, funkcjonowania rynków rolnych, żywienia, agroturystyki, przedsiębiorczości i licznych problemów nurtujących mieszkańców wsi.

W sobotę, 25 czerwca, odbyła się interesująca konferencja ,,Innowacyjność w przetwórstwie mleka i produkcji serów w małym gospodarstwie”, podczas której słuchacze mogli się dowiedzieć wszystkiego na temat opłacalności przetwórstwa mleka, uwarunkowań formalnoprawnych oraz wymogów weterynaryjnych jakie muszą być spełnione przy produkcji serów oraz systemów wsparcia skierowanego do małych gospodarstw w ramach PROW.

Wszystkim rolnikom, hodowcom, wystawcom, współorganizatorom, składam gorące podziękowania za uczestnictwo w tej imprezie promującej postęp hodowlany, tradycję i kulturę podkarpackiej wsi.

Stanisław Kawa
Komisarz XVIII Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

Zmieniony: czwartek, 30 czerwca 2016 06:49