bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Wycinka drzew bez pozwolenia PDF Drukuj

IMG_3573

Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo z własnej działki nie muszą, jak dotychczas zwracać się o pozwolenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dzięki zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2249) został zniesiony obowiązek zwracania się do odpowiedniego organu w przypadku usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tych usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jeśli wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, nadal istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia, z wyłączeniem:

· krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

· drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Dotychczas zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia była wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm dla obwodu mierzonego na wysokości 5 cm oraz krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat.

Nowe przepisy przyznają ponadto radzie gminy uprawnienia do dalszej znaczącej liberalizacji zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego oraz ustalenie stawek za usunięcie drzew i krzewów. Natomiast nielegalna wycinka objęta jest sankcją w postaci kary pieniężnej. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Oprac. Marta Dziadek
Sekcja Ekologii i Programów Rolnośrodowiskowych