bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Międzyplony na zielony nawóz PDF Drukuj

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów. Zwiększa to zagrożenie roślin patogenami, sprzyja nasileniu zachwaszczenia plantacji, co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na ochronę

Intensyfikacja produkcji roślinnej przyspiesza mineralizację masy organicznej, narusza bilans próchnicy i w konsekwencji prowadzi do obniżenia produktywności gleby. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie sposobów, które ograniczyłyby skutki niewłaściwego następstwa roślin. W praktyce, aby chociaż częściowo poprawić wartość stanowiska w zmianowaniu wskazana jest uprawa międzyplonów z przeznaczeniem na przyoranie jako zielony nawóz.

Międzyplonem nazywamy rośliny uprawiane po zbiorze plonu głównego, a zbierane przed siewem następnej. Najbardziej typowym rodzajem międzyplonów stosowanych w gospodarstwach są międzyplony ścierniskowe. Uprawia się je po zbiorze zbóż lub innych roślin wcześnie schodzących z pola i użytkuje jeszcze w tym samym roku na paszę lub przyoranie jako zielony nawóz.

Same korzyści

Znaczenie uprawy międzyplonów w gospodarstwach jest bardzo duże. Międzyplony, pozostawiając duże ilości resztek pożniwnych, dostarczają surowca do tworzenia próchnicy, co nie tylko wzbogaca glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe, ale także poprawia kulturę gleby i korzystnie wpływa na jej życie mikrobiologiczne. Ten sposób użyźniania „nawozem zielonym” powinien być stosowany często, jeżeli gleba jest mniej żyzna lub w gospodarstwach nastawionych wyłącznie na produkcję roślinną, gdzie jest niedostatek obornika, a gleby wymagają nawożenia organicznego. Międzyplony wpływają również na zmniejszenie zachwaszczenia, gdyż stanowią silną konkurencję dla chwastów. Uprawa międzyplonów spełnia też rolę fitosanitarną, ograniczając występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych (np. chorób podsuszkowych zbóż, mątwika burakowego). Międzyplony zapobiegają  stratom składników pokarmowych na skutek ich wymywania i przemieszczania do głębszych warstw gleby oraz przechodzenia w formy trudno przyswajalne. Istotne znaczenie uprawy międzyplonów polega też na ochronie gleb przed negatywnym działaniem erozji wodnej lub wietrznej.

IMG_9471

Powodzenie uprawy

Zasadniczy wpływ na udanie się międzyplonów ścierniskowych ma przebieg pogody w okresie rozwoju roślin. Najważniejszym jej elementem są opady. Wysoka suma opadów letnich sprzyja uprawie tych międzyplonów. Drugim ważnym czynnikiem jest temperatura, gdyż z nastaniem pierwszych przymrozków kończy się wegetacja, a więc i przyrost masy. Okres wegetacji międzyplonów ścierniskowych jest krótki (70-90 dni). Z tego względu po zbiorze plonu głównego i starannym przygotowaniu roli należy niezwłocznie dokonać siewu odpowiednio dobranych roślin poplonowych.

Dobór gatunków

Do uprawy w międzyplonie ścierniskowym należy wybierać rośliny charakteryzujące się krótkim okresem wegetacji, szybkimi wschodami i początkowym wzrostem, małymi potrzebami wody do kiełkowania i wschodów, małymi wymaganiami glebowymi. Przy doborze gatunków na międzyplon należy brać pod uwagę również porę zejścia z pola przedplonu i ceny zakupu nasion na obsianie 1 ha.

Niektóre rośliny przydatne do uprawy w międzyplonie ścierniskowym na zielony nawóz przedstawiono w tabeli.

Gatunek

Termin siewu

Wysiew
w kg/ha

Przedsiewnie azot w kg N/ha

Wymagania glebowe

Facelia błękitna

do 20.08.

10-15

30-50

małe
do średnich

Gorczyca biała

25-31.07. 10-25.08.

18-20

30-50

małe
do średnich

Łubin wąskolistny

do 10.08.

160-190

-

małe
do średnich

Rzepak jary

do 20.08.

15-20

do 30

średnie

Rzepak ozimy

do 20.08.

15-20

do 30

średnie

Rzodkiew oleista

10-20.08.

12-20

30-50

średnie*

* duże wymagania wodne

W międzyplonie ścierniskowym możemy uprawiać rośliny w siewie czystym lub w mieszankach, przy czym uprawa w mieszankach pozwala na ograniczenie ryzyka nieudania się międzyplonów, gdyż niekorzystne warunki dla jednego gatunku są bardziej sprzyjające dla innych. Mieszanki powinny składać się z 2-4 gatunków roślin, przy czym dominującym komponentem powinien być gatunek najbardziej nadający się do uprawy w lokalnych warunkach.

Na glebach lżejszych można uprawiać następujące mieszanki (wg IUNG Puławy, J. Księżak):

- łubin żółty 130 kg + seradela 30 kg na hektar,

- wyka ozima 40 kg + łubin żółty 100 kg na hektar,

- seradela 30 kg + facelia 5 kg na hektar.

Na glebach mocniejszych można stosować mieszanki o następującym składzie:

- wyka jara 100 kg + bobik 80 kg + słonecznik 15 kg na hektar,

- groch pastewny 150 kg + słonecznik 15 kg na hektar,

- groch pastewny 100 kg + łubin wąskolistny 140 kg na hektar.

Facelia

Agrotechnika

Przed siewem międzyplonów wysiewa się nawozy mineralne. Racjonalne nawożenie jest warunkiem powodzenia ich uprawy. Poziom nawożenia zależy od zawartości składników pokarmowych w glebie oraz szacowanej wielkości plonu. Na glebach o średniej zasobności w fosfor i potas stosuje się następujące dawki nawozów: 30-50 kg P2O5/ha, 60-80 kg K2O/ha, a pod rośliny niemotylkowe dodatkowo 50-60 kg N/ha.

Przedsiewną uprawę gleby (płytką orkę na głębokość 12-15 cm połączoną z bronowaniem) należy wykonać możliwie najszybciej po zbiorze przedplonu, by ograniczyć straty wody w glebie. Po zaoraniu zaleca się stosowanie wałowania, które ułatwia podsiąkanie wody z głębszych warstw gleby, co korzystnie wpływa na szybkość i równomierność wschodów.

Optymalny termin siewu międzyplonów ścierniskowych przypada od 10 do 20 sierpnia. Przed siewem nasiona należy zaprawić, wtedy wcześniej kiełkują, a w pierwszych kilku dniach następuje szybszy wzrost roślin, lepsze ukorzenianie co zwiększa odporność roślin na gorsze warunki wilgotnościowe.

 

Przyoranie międzyplonów

Głębokość przyorania zielonej masy pochodzącej z międzyplonów zależy od rodzaju gleby. Na glebach cięższych, w rejonach o małych opadach międzyplony  przyoruje się płycej i wcześniej (koniec października). Na glebach lżejszych zaleca się przyorywanie późniejsze (listopad) i głębsze. Przyoranie roślin mocno wyrośniętych ułatwi wcześniejsze ich rozdrobnienie, np. ścinaczem zielonek lub broną talerzową. Ważne w uprawie międzypoplonów ścierniskowych jest również, aby nie dopuścić do wydania przez rośliny nasion, gdyż będzie to źródłem zachwaszczenia.

Opracowała: Katarzyna Sitek

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

 
"Chleb darem Boga - wartość bezcenna" PDF Drukuj

Te piękne i zawierające głębokie przesłanie słowa były mottem przewodnim dożynek wiejskich w Białobokach 21 sierpnia 2011 r.

Tradycje związane z obrzędem dożynkowym przekazywanym przez pokolenia zgromadziły w tym uroczystym, gorącym dniu liczną rzeszę mieszkańców wsi i gminy, zaproszonych gości oraz sympatyków ludowego folkloru. Prowadząca Władysława Wołowiec fragmentem swojego wiersza powitała zgromadzonych rolników-gospodarzy, zaproszonych gości i wszystkich obecnych: 

…Kłaniam się nisko, 
wszystkim tu dzisiaj zebranym ludziom, 
wszystkich pozdrawiam w miłości słowach, 
niechaj dodadzą w trwodze otuchy. 
Pod stopy rzucam serca okruchy...(…)

Podkreśliła też, jak ważny dla ludzkości jest chleb powszedni i jego dostatek, który kultywujemy i pielęgnujemy aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Tradycja ta bowiem uczy dzielenia się chlebem z potrzebującymi, a zarazem wzrusza i rodzi dobroć.

Gospodarzem tegorocznych dożynek wiejskich była rada sołecka Białoboków, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, a starostami - Agata Hawro i Artur Szpiłyk. Pani Agata wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, jest też zaangażowaną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Białobokach. Pan Artur prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo. Posiada wszelki sprzęt rolniczy, chętnie pomaga również zebrać plony innym rolnikom.

Następnie do zgromadzonych przemówił ksiądz proboszcz Jan Dąbal oraz wójt gminy –Grażyna Pieniążek.

Na program dożynkowy złożyła się część obrzędowa i artystyczna. Trzeba zauważyć z dużą radością i nadzieją na przyszłość, że w Białobokach jest bardzo dużo młodzieży, która chętnie angażuje się do pracy nie tylko przy dożynkach, ale współpracuje również z Zespołem Ludowym. Nowym i trafionym pomysłem podczas tegorocznych dożynek był konkurs pod nazwą „Cudowna moc bukietów Matki Bożej Zielnej”. Do konkursu zgłosiły się panie, które przygotowały tradycyjne „Ziele” w mnóstwem kwiatów, ziół i zbóż - jak to kiedyś bywało. Bukiety były duże i piękne, tak że jury jednogłośnie przyznało wszystkim I miejsce. W części artystycznej Zespół Ludowy „Białoboczoki” przy ogromnym współudziale młodzieży wystawił „Dobranockę”- starodawny obrzęd weselny. Nie zabrakło też odrobiny humoru - młodzież wystąpiła w skeczu „Dlacego w blode”, a panie „To jest właśnie to” i „Przyszedł list”.

dsc02822 dsc03230 dsc03239 dsc03242 dsc03268 dsc03269 dsc03270 dsc03292 dsc02809 dsc02811

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

 
Ceny produktów rolnych w kwietniu 2012 r. PDF Drukuj

Ceny produktów rolnych w skupie i na targowiskach w marcu i kwietniu 2012 r.

 
Biuletyn Informacyjno-Handlowy, styczeń 2012 PDF Drukuj

BIH.1.2012

AKTUALNOŚCI
To warto wiedzieć 
Promocja żywności wysokiej jakości
Rolnictwo na świecie
Ogrodnictwo
Przypomnienia ogrodnicze
Styczeń w ogrodzie ozdobnym

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA 
Przypomnienia rolnicze
Racjonalne żywienie loch
Zmiany dla hodowców kur niosek
Jak odnosić się do zwierząt nie popadając w absurdy?
Owies oplewiony i nieoplewiony
Mąka i jej zastosowanie
Zasady nawożenia mikroelementami

EKOLOGIA
Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

PRAWO
Zmiany w prawie spadkowym

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jaką wybrać formę umowy

PODKARPACKA IZBA ROLNICZA
Z prac Biura i Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej
15 lat Podkarpackiej Izby Rolniczej

WYDARZENIA
Podkarpaccy rolnicy i spółdzielcy w Parlamencie Europejskim
Idea powstawania gospodarstw opiekuńczych
Złote Rączki u Prymasa
Grunt to bezpieczeństwo
O ekologii w Trzcianie

Ogłoszenia

KĄCIK PORAD
Karnawałowe szaleństwo
Żyworódka dobra na wszystko

PREZENTACJE
Aktywne Towarzystwo z Ulanowa

Rynek Rolny – wkładka

 
Aktualności Działu Księgowości PDF Drukuj
Strona w budowie
Zmieniony: sobota, 06 czerwca 2009 11:13
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 214