bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
"Chleb darem Boga - wartość bezcenna" PDF Drukuj

Te piękne i zawierające głębokie przesłanie słowa były mottem przewodnim dożynek wiejskich w Białobokach 21 sierpnia 2011 r.

Tradycje związane z obrzędem dożynkowym przekazywanym przez pokolenia zgromadziły w tym uroczystym, gorącym dniu liczną rzeszę mieszkańców wsi i gminy, zaproszonych gości oraz sympatyków ludowego folkloru. Prowadząca Władysława Wołowiec fragmentem swojego wiersza powitała zgromadzonych rolników-gospodarzy, zaproszonych gości i wszystkich obecnych: 

…Kłaniam się nisko, 
wszystkim tu dzisiaj zebranym ludziom, 
wszystkich pozdrawiam w miłości słowach, 
niechaj dodadzą w trwodze otuchy. 
Pod stopy rzucam serca okruchy...(…)

Podkreśliła też, jak ważny dla ludzkości jest chleb powszedni i jego dostatek, który kultywujemy i pielęgnujemy aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Tradycja ta bowiem uczy dzielenia się chlebem z potrzebującymi, a zarazem wzrusza i rodzi dobroć.

Gospodarzem tegorocznych dożynek wiejskich była rada sołecka Białoboków, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, a starostami - Agata Hawro i Artur Szpiłyk. Pani Agata wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, jest też zaangażowaną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Białobokach. Pan Artur prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo. Posiada wszelki sprzęt rolniczy, chętnie pomaga również zebrać plony innym rolnikom.

Następnie do zgromadzonych przemówił ksiądz proboszcz Jan Dąbal oraz wójt gminy –Grażyna Pieniążek.

Na program dożynkowy złożyła się część obrzędowa i artystyczna. Trzeba zauważyć z dużą radością i nadzieją na przyszłość, że w Białobokach jest bardzo dużo młodzieży, która chętnie angażuje się do pracy nie tylko przy dożynkach, ale współpracuje również z Zespołem Ludowym. Nowym i trafionym pomysłem podczas tegorocznych dożynek był konkurs pod nazwą „Cudowna moc bukietów Matki Bożej Zielnej”. Do konkursu zgłosiły się panie, które przygotowały tradycyjne „Ziele” w mnóstwem kwiatów, ziół i zbóż - jak to kiedyś bywało. Bukiety były duże i piękne, tak że jury jednogłośnie przyznało wszystkim I miejsce. W części artystycznej Zespół Ludowy „Białoboczoki” przy ogromnym współudziale młodzieży wystawił „Dobranockę”- starodawny obrzęd weselny. Nie zabrakło też odrobiny humoru - młodzież wystąpiła w skeczu „Dlacego w blode”, a panie „To jest właśnie to” i „Przyszedł list”.

dsc02822 dsc03230 dsc03239 dsc03242 dsc03268 dsc03269 dsc03270 dsc03292 dsc02809 dsc02811

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

 
Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich- konferencja PDF Drukuj

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 marca 2012 roku zorganizował wojewódzką konferencję pn. „Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, której współorganizatorami i sponsorami byli Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Bank BGŻ . Głównym celem konferencji było upowszechnienie wśród mieszkańców wsi idei funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych i opiekuńczych jako pozarolniczej działalności, ogólne zapoznanie z zasadami funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Europie, zachęcenie do różnicowania pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Uczestnikami byli rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz doradcy     z terenu województwa podkarpackiego. Udział wzięło około 100 osób. Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące działalności edukacyjnej i opiekuńczej gospodarstw, uwarunkowań formalno – prawnych w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych w Polsce, możliwości finansowania działalności edukacyjnej i opiekuńczej. Zaprezentowana tematyka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele pytań odnośnie zakładania i funkcjonowania powyższych form działalności pozarolniczej. Wśród uczestników było wiele osób mających zamiar w przyszłości podjąć działalność usługową związaną z założeniem rodzinnych domów pomocy lub edukacją w gospodarstwach rolnych. Konferencja zakończyła się wnioskiem uczestników o zorganizowanie kolejnego spotkania oraz dalszej współpracy w tym zakresie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego . Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się wystawa z zakresu dziedzictwa kulturowego wykonana przez Andrzeja i Dorotę Kusz – właścicieli gospodarstwa agroturystycznego ,,Bazyl’’ z Bóbrki, powiat leski .

 

 

12 3 4

5 6 8 9

1012 13

11

 

 

 

 

Janina Kamińska

Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego

Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zmieniony: poniedziałek, 19 marca 2012 10:45
 
Sytuacja na rynku produktów rolno-żywnościowych oraz prognoza cen. PDF Drukuj

Sytuacja na rynku produktów rolno-żywnościowych oraz prognoza cen.

Rynek zbóż.

Dobre zbiory zbóż w kraju i na świecie i sezonowy wzrost podaży przyczyniły się do spadku cen. Szacuje się, że tegoroczne zbiory zbóż wyniosły 28,1 mln ton ( o 1,4%mniej niż w 2012 r., ale o 5,3% więcej od średniej z lat 2006-2010. Zebrano 9,4 mln ton pszenicy, 2,9 mln t jęczmienia, 4,3 mln ton pszenżyta i 3,3 mln ton żyta. Według danych GUS, w sierpniu 2013 r. za pszenicę w skupie płacono przeciętnie 649 zł/t, tj. o 28% mniej niż przed rokiem. Średnia cena żyta wynosiła 442 zł/t i była o 40% niższa niż w sierpniu 2012 r.

Przy tym poziomie cen rolnicy ograniczali sprzedaż w oczekiwaniu na wzrost cen. Dostawy do skupu realizowali producenci, którzy nie mieli możliwości magazynowania ziarna lub potrzebowali środków finansowych na bieżące potrzeby. We wrześniu ceny zbóż podstawowych wzrosły, a spadek wykazywały jedynie ceny kukurydzy, z uwagi na rozpoczynające się zbiory. We wrześniu wg. GUS cena skupu pszenicy była o 9-10% wyższa niż miesiąc wcześniej i wynosiła 716 zł/t, a cena żyta wzrosła o 11,5% do poziomu 493 zł/t. Kukurydza od sierpnia potaniała o 5% i płacono za nią 741 zł/t.

Wpływ na ceny zbóż będą miały dobre zbiory w UE i Europie Wschodniej. Ocenia się, że ceny w kraju do końca sezonu 2013/1014 będą utrzymywały się poniżej cen ubiegłorocznych. Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Cen Produktów Rolniczych ocenia ,że ceny skupu do marca 2014 r. mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Pszenica ogółem

zł/t

700-740

710-760

Pszenica konsumpcyjna

zł/t

720-760

730-780

Żyto

zł/t

490-520

500-540

Rynek wieprzowiny.

W 2013 r. zmniejszała się liczba świń w Polsce. W lipcu Krajowe pogłowie trzody chlewnej wyniosło 11.1 mln szt. i było o prawie 4% mniejsze niż przed rokiem. Najbardziej zmniejszyła się liczba prosiąt (o 9,1%). Pogłowie loch spadło o 8%, w tym loch prośnych o 6,1%. W niewielkim stopniu (o 0,7%) zmniejszyła się liczebność warchlaków i tuczników, ponieważ krajowa produkcja była uzupełniana importem. Na skutek jednoczesnego wzrostu cen skupu żywca wieprzowego i spadku targowiskowych cen zbóż, relacje tych cen zbliżyły się do poziomu opłacalności chowu trzody chlewnej. Według IERiGŻ-PIB chów trzody chlewnej jest opłacalny, gdy relacja średniej ceny targowiskowej do ceny żyta wynosi 9-10:1, a do ceny jęczmienia 8-9:1. Poprawa tych relacji może zachęcić producentów do zwiększenia skali chowu. Ocenia się, że krajowe pogłowie trzody w końcu grudnia może być o 1% mniejsze niż przed rokiem i wynieść około 11 mln sztuk.

Według GUS w sierpniu 2013 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 5,97 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 5% więcej niż przed rokiem. Od drugiego tygodnia września zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zanotowano sezonowy spadek cen skupu. W dniach 7-13.10.2013 r. podmioty objęte monitoringiem ministerstwa skupowały trzodę chlewną średnio po 5,78 zł/kg, czyli o 4,5%mniej niż przed miesiącem i przed rokiem.

Zespół Ekspertów biorąc pod uwagę zmiany krajowej podaży i popytu, przewiduje, że średnie ceny żywca wieprzowego w kraju mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2012 r.

marzec 2014 r.

Żywiec wieprzowy

zł/kg

5,50-5,80

5,50-5,90

Rynek wołowiny.

W Polsce wzrasta pogłowie bydła opasowego. Tendencja ta utrzymuje się od wstąpienia do UE. Czerwcu 2013 r. według danych GUS pogłowie młodego bydła rzeźnego w czerwcu 2013 r. ukształtowało się na poziomie 1,4 mln sztuk, tj. o 5,8% wyższym niż przed rokiem i o 55% wyższym niż w tym samym okresie 2004 r. Ogółem w Polowie czerwca 2013 r. w naszym kraju było 5.9 mln sztuk bydła, czyli o 1,5%więcej niż rok wcześniej. Niższe niż przed rokiem ceny skłaniają producentów do wstrzymywania się ze sprzedażą. W efekcie do skupu dostarczono mniej sztuk bydła, ale o wyższej wadze jednostkowej. IERiGŻ-PIB ocenia, w całym 2013 r. produkcja żywca wolowego będzie o około 4% mniejsza niż przed rokiem i wyniesie około 690 tys. ton w wadze żywej.

W sierpniu 2013 r. według danych GUS bydło ogółem skupowano po 6,02 zł/kg ( spadek cen o 9% w stosunku do ubiegłorocznych), a młode bydło po 6,26 zł/kg ( spadek o11%). W Polowie września według danych ZSRIR MRiRW ceny skupu bydła ogółem wynosiły średnio 5,90 zl/kg i były 0 1,5% niższe niż w poprzednim miesiącu i o 8% niższe niż przed rokiem

Zespół Ekspertów przewiduje, że do marca 2014 r. ceny skupu żywca wolowego mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Bydło ogółem

zł/kg

6,10-6,40

6,10-6,50

Młode bydło rzeźne

zł/kg

6,30-6,60

6,30-6,70

Rynek mleka.

W czerwcu 2013 r. według danych GUS pogłowie krów mlecznych wynosiło 2536 tys. sztuk i w porównaniu z czerwcem 2012 r. zmniejszyło się o około 85 tys., tj. o 3,5%. Wysokie ceny mleka prawdopodobnie przyczynią się do zmniejszenia dynamiki spadku liczby krów i grudniu 2013 r. liczba krów mlecznych może wynieść około 2315 tys. sztuk.

Ocenia się, że całkowita produkcja mleka w 2013 r. wyniesie około12,15 mld l (1% mniej niż przed rokiem). Skup mleka prawdopodobnie ukształtuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Na światowym rynku mleka od początku 2013 r. utrzymuje się korzystna koniunktura co przekłada się na istotny wzrost cen mleka surowego w kraju. W sierpniu 2013 r. w skupie dostawcy otrzymywali za 100 litrów mleka 132,97 zł, czyli o 2,4% więcej niż w lipcu i o 18% więcej niż w sierpniu 2012 roku. Zwiększony popyt na surowiec przyczyni się do dalszego wzrostu cen mleka, które na początku 2014 r. mogą być o 10% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Zespół Ekspertów przewiduje następujący poziom cen skupu mleka:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Mleko surowe

zł/hl

135,00-142,00

132,00-141,00

Opracowano na podstawie materiałów

Agencji Rynku Rolnego

 
Agro Podkarpacie – lipiec/sierpień 2013 PDF Drukuj

 

okładka AP 7-8

Od Redakcji
Aktualności PODR
Technologie w rolnictwie
Z ekologią na ty
Dom i rodzina
Ogłoszenia
Z życia samorządu rolniczego
Walne Zgromadzenie
Artykuł sponsorowany
Nasze rozmowy
Jubileusze
Wydarzenia
Informacje ARR
Gospodarstwo rybackie
Informacje KRUS
Artykuł sponsorowany
POR ARiMR
Porady weterynaryjne
Porady prawne
WIORiN
Wieści z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 
JASŁO – Jasło PDF Drukuj

Maria Famurat
38 – 241 Osobnica 699
tel.( 013) 4427318

Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Można zakupić świeże owoce, warzywa i nabiał. Położenie gospodarstwa umożliwia wypoczynek w ciszy i w spokoju w kontakcie z naturą.
• oferta całoroczna,
• 1 pokój / 3 miejsca noclegowe,
• oddzielna łazienka
• posiłki na zamówienie,
• bar 8 km,
• las 1,5 km,
• kąpielisko 10 km,
• wędkowanie 4 km, 
• znajomość języków: niemiecki,

Marta Kozłecka
38-207 Przysieki, Trzcinica 368
tel. (013) 442 95 25

Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Wyżywienie do uzgodnienia. Istnieje możliwość zakupu produktów z gospodarstwa. Można zorganizować ognisko, grill oraz rozbić namiot.
• Oferta całoroczna,
• 5 pokoi / 12 miejsc noclegowych,
• Oddzielna łazienka
• Posiłki na zamówienie,
• Bar 5 km,
• Las 0,1 km,
• Kąpielisko 10 km,
• Wędkowanie 3 km,
• Jazda konna 2 km,
• Możliwość wypożyczenia rowerów,
• Znajomość języków: angielski,


Zofia i Zdzisław Setlakowie „Olszyny”
38 – 241 Osobnica 705
tel. (013) 442 70 32, 0 691 857 230
Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Istnieje możliwość zakupu nabiału, owoców, warzyw i miodu, zorganizowania ogniska, grilla. Kort tenisowy 10 km.
• oferta całoroczna,
• 3 pokoje / 8 miejsc noclegowych,
• las 2 km
• kąpielisko 10 km,
• wędkowanie 5 km
• możliwość wypożyczenia rowerów,
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami,

Zmieniony: czwartek, 29 listopada 2012 13:15
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 229