bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Wróćmy do prosa PDF Drukuj

Proso należy do najstarszych roślin uprawnych, chociaż jednak jest ostatnio trochę zapomniane. Ziarno prosa służy do wyrobu bardzo zdrowej i niedocenionej kaszy jaglanej

Kasza jaglana  jest produktem łatwo strawnym, nie zawierającym glutenu, bogatym w witaminy z grupy A i B, makro- i mikroelementy oraz charakteryzuje się dużą zawartością krzemu. Kasza jaglana ma większą zawartość białka niż kasza jęczmienna i ryż, a pod względem zwartości tłuszczu ustępuje jedynie płatkom owsianym. Ziarno ma również zastosowanie w żywieniu zwierząt, zwłaszcza ptactwa.

Wymagania klimatyczne i glebowe
Proso jest rośliną światłolubną, dnia krótkiego, wrażliwą na wiosenne przymrozki. Wyróżnia się oszczędną gospodarką wodną. Proso nie lubi gleb zimnych, podmokłych oraz głębokich piasków. Udaje się na glebach bardziej zwięzłych i lżejszych, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, nie zachwaszczonych i o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6-6,5). Gleby o pH niższym niż 6,0 należy wapnować jesienią po zbiorze przedplonu.

Przedplon
Proso w porównaniu z innymi roślinami zbożowymi nie jest rośliną specjalnie wymagającą w stosunku do stanowiska. Ważne jest jednak, aby gleba była wolna od chwastów i zasobna w składniki pokarmowe. Bardzo dobrymi przedplonami są rośliny motylkowe i okopowe, proso może być uprawiane po zbożach ozimych i jarych nie później niż w 3 roku po oborniku. Ze względu na późny siew prosa możemy go również uprawiać po poplonach ozimych zbieranych w pierwszej połowie maja.

Uprawa roli
Ze względu na drobne nasiona prosa konieczne jest staranne doprawienie gleby przed siewem. W zależności od przedplonu w jesieni należy zrobić głęboką orkę przedzimową. Na stanowiskach zachwaszczonych należy wykonać zabiegi odchwaszczające, a orkę przedzimową wykonać pługiem z przedpłużkiem.
Wiosną wykonać zabiegi uprawowe, które ograniczają parowanie wody oraz niszczą wcześnie wschodzące chwasty.

Nawożenie
Nawożenie mineralne stosować  na wiosnę. Na stanowiskach bardziej zasobnych w składniki pokarmowe zastosować  po 40-60 kg P2O5 i K2O/ha, a azotu 40-50 kg N/ha, na glebach słabszych wysiewamy 60-80 kg P2O5 , 60-100 kg K2O i 80-140 kg N/ha. Nawozy fosforowe i potasowe należy zastosować przed siewem, a azot w dwóch dawkach tj. połowę bezpośrednio przed siewem, a drugą część w fazie krzewienia zboża.

Siew
Termin siewu prosa przypada na III dekadę maja. Nie należy zbytnio przyśpieszać siewu ze względu na to, że młode rośliny mogą być narażone na wiosenne przymrozki i zachwaszczenie. Zbytnie opóźnienie siewu (początek czerwca) obniża plon i opóźnia dojrzewanie roślin. Norma wysiewu uzależniona jest od odmiany i wynosi od 8-25 kg/ha przy rozstawie rządów 25-30 cm. Głębokość siewu na glebach cięższych to 1-2 cm, na lekkich do 4 cm. Ziarno powinno być zaprawione przed siewem przeciwko głowni prosa Zaprawą Funaben T lub Zaprawą Oxafun T 75 DS/WS.

Zabiegi pielęgnacyjne
Brak jest obecnie herbicydów zarejestrowanych do stosowania w zasiewach prosa. Dlatego walkę z chwastami należy prowadzić jedynie w sposób mechaniczny. Ilość zabiegów uzależniona jest od stopnia zachwaszczenia plantacji. Zabiegi wykonać po wschodach pielnikiem wielorzędowym, zazwyczaj w dwóch terminach, tj. w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło.
Straty plonu spowodowane przez choroby i szkodniki są niewielkie. Proso porażane jest tylko przez głownię prosa i sporadycznie przez omacnicę prosowiankę.

Zbiór
Okres wegetacji prosa trwa 80-115 dni. Proso dojrzewa nierównomiernie, dojrzewanie trwa od III dekady sierpnia do I dekady września. Zbiór jednoetapowy kombajnem wykonać, gdy ziarno w górnej części większości wiech jest w pełni dojrzałe, a w środkowej części osiągnęło dojrzałość woskową. Słoma jest wówczas jeszcze zielona. Ziarno po zbiorze wymaga zwykle dosuszenia do wilgotności nie przekraczającej 15%. Przeciętne plony prosa w Polsce wynoszą 2,7 t/ha, natomiast w województwie podkarpackim  w 2010 r. średnie plony prosa wyniosły 1,6 t/ha.
Uzyskiwane plony prosa są co prawda mniejsze niż innych roślin zbożowych, ale ze względu na zawartość bardzo korzystnych składników pokarmowych w ziarnie prosa warto powrócić do jego uprawy.

Opracowała: Anna Moskal

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

 
"Chleb darem Boga - wartość bezcenna" PDF Drukuj

Te piękne i zawierające głębokie przesłanie słowa były mottem przewodnim dożynek wiejskich w Białobokach 21 sierpnia 2011 r.

Tradycje związane z obrzędem dożynkowym przekazywanym przez pokolenia zgromadziły w tym uroczystym, gorącym dniu liczną rzeszę mieszkańców wsi i gminy, zaproszonych gości oraz sympatyków ludowego folkloru. Prowadząca Władysława Wołowiec fragmentem swojego wiersza powitała zgromadzonych rolników-gospodarzy, zaproszonych gości i wszystkich obecnych: 

…Kłaniam się nisko, 
wszystkim tu dzisiaj zebranym ludziom, 
wszystkich pozdrawiam w miłości słowach, 
niechaj dodadzą w trwodze otuchy. 
Pod stopy rzucam serca okruchy...(…)

Podkreśliła też, jak ważny dla ludzkości jest chleb powszedni i jego dostatek, który kultywujemy i pielęgnujemy aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. Tradycja ta bowiem uczy dzielenia się chlebem z potrzebującymi, a zarazem wzrusza i rodzi dobroć.

Gospodarzem tegorocznych dożynek wiejskich była rada sołecka Białoboków, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, a starostami - Agata Hawro i Artur Szpiłyk. Pani Agata wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, jest też zaangażowaną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Białobokach. Pan Artur prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo. Posiada wszelki sprzęt rolniczy, chętnie pomaga również zebrać plony innym rolnikom.

Następnie do zgromadzonych przemówił ksiądz proboszcz Jan Dąbal oraz wójt gminy –Grażyna Pieniążek.

Na program dożynkowy złożyła się część obrzędowa i artystyczna. Trzeba zauważyć z dużą radością i nadzieją na przyszłość, że w Białobokach jest bardzo dużo młodzieży, która chętnie angażuje się do pracy nie tylko przy dożynkach, ale współpracuje również z Zespołem Ludowym. Nowym i trafionym pomysłem podczas tegorocznych dożynek był konkurs pod nazwą „Cudowna moc bukietów Matki Bożej Zielnej”. Do konkursu zgłosiły się panie, które przygotowały tradycyjne „Ziele” w mnóstwem kwiatów, ziół i zbóż - jak to kiedyś bywało. Bukiety były duże i piękne, tak że jury jednogłośnie przyznało wszystkim I miejsce. W części artystycznej Zespół Ludowy „Białoboczoki” przy ogromnym współudziale młodzieży wystawił „Dobranockę”- starodawny obrzęd weselny. Nie zabrakło też odrobiny humoru - młodzież wystąpiła w skeczu „Dlacego w blode”, a panie „To jest właśnie to” i „Przyszedł list”.

dsc02822 dsc03230 dsc03239 dsc03242 dsc03268 dsc03269 dsc03270 dsc03292 dsc02809 dsc02811

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

 
Galeria fotografii VIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej oraz III Krajowego Święta Gruszy w Boguchwale - niedziela PDF Drukuj

Niedziela, 6 października 2013

1. Msza św. w intencji ogrodników w kościele parafialnym w Boguchwale, przemarsz uczestników na główne miejsce uroczystości w asyście orkiestry dętej

IMG_2256 IMG_2260

IMG_2264 IMG_2253

IMG_2265  IMG_2263

IMG_2276 IMG_2278

IMG_2283 IMG_2286

IMG_2288 IMG_2292

IMG_2296 IMG_2321

2. Powitanie uczestników i zaproszonych gości przez Jerzego Jakubca, Dyrektora PODR, uroczyste otwarcie VIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i III Krajowego Święta Gruszy Boguchwała 2013przez Lucjana Kuźniara, Marszałka Województwa Podkarpackiego, wystąpienia okolicznościowe, m.in. Stanisław Ożoga i Kazimierza Gołojucha – posłów na Sejm RP oraz Stanisława Bartmana – Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej

IMGP2304 IMGP2275  IMG_2353

IMGP2312 IMGP2317 IMGP2321

IMGP2324 IMG_2368 

 IMG_2390 IMG_2395

 IMG_2376   IMG_2380

IMG_2342 IMG_2346

IMG_2330 IMG_2340

3. Konkurs ,,Najlepszy produkt regionalny i lokalny - smakołyki z gruszek”

Potrawy przygotowane przez KGW i stowarzyszenia degustowały i oceniały: przewodniczący - Dorota Jamrozy - kierownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Urzędzie Marszałkowskim oraz członkowie: Bożena Kołodziej - Zespół Szkół Gospodarczych i Ewa Niedziałek-Szeliga - Polskie Radio Rzeszów SA.

IMGP2200  IMGP2204

IMGP2215 IMGP2162

IMGP2167 IMGP2207

IMGP2158 IMGP2227 IMGP2228

IMGP2142 IMGP2154

IMGP2561 IMGP2556

IMGP2552 IMGP2547

3. Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Zasłużony dla Rolnictwa”

IMGP2356 IMGP2362

IMG_2409 IMG_2412

IMGP2366 IMG_2413

4. Wręczenie Odznak Honorowych Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia św. IZYDORA ORACZA przez Stanisława Bartmana, prezesa PIR

IMGP2371 IMGP2374

IMG_2415 IMG_2439

 IMGP2379  IMGP2399

IMGP2384  IMG_2439

IMG_2419  IMG_2425

5. Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu “AGROLIGA 2013”

IMGP2421   IMGP2427

 IMGP2429 IMGP2432

IMGP2434 IMGP2438

IMGP2441 IMGP2445

IMGP2449 IMG_2454

6.Janina Kamińska i Jerzy Jakubiec, Dyrektorzy PODR w Boguchwale wręczyli szklane statuetki - “Gruszki”w podziękowaniu za długoletnią współpracę z Ośrodkiem

IMGP2457IMGP2452 IMGP2453 

IMG_2457 IMG_2459

IMG_2467 IMG_2470

IMG_2473 IMG_2481

7. Nagrodzeni w konkursie na “Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”

IMG_2489 IMG_2491

IMG_2495 IMG_2499

 IMGP2482IMG_2501

 IMG_2502 IMGP2486

  IMGP2484 IMGP2489

7. Najlepsi polscy i podkarpaccy sadownicy i ogrodnicy

IMGP2498 IMGP2500

IMGP2507 IMGP2498

IMGP2506 IMGP2513

IMGP2517 IMGP2536

IMGP2540 IMGP2543

8. Rozstrzygnięcie konkursu “Największa gruszka sezonu”

IMGP2564 IMG_2544

IMGP2570 IMGP2573 

IMGP2577 IMGP2583 IMG_2664

IMG_2661 IMG_2669

9. Nagroda dla Zespołu Szkół Agro Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach za piękne rzeźby z owoców i warzyw (carving)

 IMGP2562 IMG_2532

IMG_2527 IMG_2529

IMG_2535 IMG_2537

IMG_2539  IMG_2579IMG_2582

  IMG_2584 IMG_2588

 10. Promocja gospodarstw edukacyjnych

IMG_2614 IMG_2612

IMGP2594 IMGP2601

 IMGP2602 IMGP2604

IMGP2608

 11. Konkurs dla dzieci “Wiem wszystko o gruszkach”

IMG_2792 IMG_2794

IMG_2796 IMG_2799

IMG_2807 IMG_2813

IMG_2817 IMG_2819

12. Wystawy owoców i warzyw, stoiska firm i instytucji związanych z rolnictwem, doradztwo rolnicze

IMG_2681 IMG_2688

IMG_2691 IMG_2695

IMG_2699 IMG_2714

IMG_2717 IMG_2721

IMG_2728 IMG_2731

IMG_2883 IMG_2904

IMG_2634 IMG_2216

IMGP1902 IMGP1928

IMG_2922 IMG_2623

IMG_2912 IMGP2619

13. Tort w kształcie gruszki przygotowali cukiernicy y cukierni “Julian Orłowski & Kazimierz Rak”

IMG_2741 IMG_2746 IMG_2773

 IMG_2747 IMG_2752

 IMG_2776 IMG_2778 IMG_2769

14. Występy zespołów i kapel ludowych

IMG_2548 IMG_2595

 IMG_2644 IMG_2653

IMG_2639 IMG_2657

IMG_2823 IMG_2827

Opracowała: Patrycja Reszko, specj. ds. wydawnictw

Zmieniony: wtorek, 08 października 2013 09:49
 
Agro Podkarpacie – lipiec/sierpień 2013 PDF Drukuj

 

okładka AP 7-8

Od Redakcji
Aktualności PODR
Technologie w rolnictwie
Z ekologią na ty
Dom i rodzina
Ogłoszenia
Z życia samorządu rolniczego
Walne Zgromadzenie
Artykuł sponsorowany
Nasze rozmowy
Jubileusze
Wydarzenia
Informacje ARR
Gospodarstwo rybackie
Informacje KRUS
Artykuł sponsorowany
POR ARiMR
Porady weterynaryjne
Porady prawne
WIORiN
Wieści z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 
Sytuacja na rynku produktów rolno-żywnościowych oraz prognoza cen. PDF Drukuj

Sytuacja na rynku produktów rolno-żywnościowych oraz prognoza cen.

Rynek zbóż.

Dobre zbiory zbóż w kraju i na świecie i sezonowy wzrost podaży przyczyniły się do spadku cen. Szacuje się, że tegoroczne zbiory zbóż wyniosły 28,1 mln ton ( o 1,4%mniej niż w 2012 r., ale o 5,3% więcej od średniej z lat 2006-2010. Zebrano 9,4 mln ton pszenicy, 2,9 mln t jęczmienia, 4,3 mln ton pszenżyta i 3,3 mln ton żyta. Według danych GUS, w sierpniu 2013 r. za pszenicę w skupie płacono przeciętnie 649 zł/t, tj. o 28% mniej niż przed rokiem. Średnia cena żyta wynosiła 442 zł/t i była o 40% niższa niż w sierpniu 2012 r.

Przy tym poziomie cen rolnicy ograniczali sprzedaż w oczekiwaniu na wzrost cen. Dostawy do skupu realizowali producenci, którzy nie mieli możliwości magazynowania ziarna lub potrzebowali środków finansowych na bieżące potrzeby. We wrześniu ceny zbóż podstawowych wzrosły, a spadek wykazywały jedynie ceny kukurydzy, z uwagi na rozpoczynające się zbiory. We wrześniu wg. GUS cena skupu pszenicy była o 9-10% wyższa niż miesiąc wcześniej i wynosiła 716 zł/t, a cena żyta wzrosła o 11,5% do poziomu 493 zł/t. Kukurydza od sierpnia potaniała o 5% i płacono za nią 741 zł/t.

Wpływ na ceny zbóż będą miały dobre zbiory w UE i Europie Wschodniej. Ocenia się, że ceny w kraju do końca sezonu 2013/1014 będą utrzymywały się poniżej cen ubiegłorocznych. Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Cen Produktów Rolniczych ocenia ,że ceny skupu do marca 2014 r. mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Pszenica ogółem

zł/t

700-740

710-760

Pszenica konsumpcyjna

zł/t

720-760

730-780

Żyto

zł/t

490-520

500-540

Rynek wieprzowiny.

W 2013 r. zmniejszała się liczba świń w Polsce. W lipcu Krajowe pogłowie trzody chlewnej wyniosło 11.1 mln szt. i było o prawie 4% mniejsze niż przed rokiem. Najbardziej zmniejszyła się liczba prosiąt (o 9,1%). Pogłowie loch spadło o 8%, w tym loch prośnych o 6,1%. W niewielkim stopniu (o 0,7%) zmniejszyła się liczebność warchlaków i tuczników, ponieważ krajowa produkcja była uzupełniana importem. Na skutek jednoczesnego wzrostu cen skupu żywca wieprzowego i spadku targowiskowych cen zbóż, relacje tych cen zbliżyły się do poziomu opłacalności chowu trzody chlewnej. Według IERiGŻ-PIB chów trzody chlewnej jest opłacalny, gdy relacja średniej ceny targowiskowej do ceny żyta wynosi 9-10:1, a do ceny jęczmienia 8-9:1. Poprawa tych relacji może zachęcić producentów do zwiększenia skali chowu. Ocenia się, że krajowe pogłowie trzody w końcu grudnia może być o 1% mniejsze niż przed rokiem i wynieść około 11 mln sztuk.

Według GUS w sierpniu 2013 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 5,97 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 5% więcej niż przed rokiem. Od drugiego tygodnia września zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zanotowano sezonowy spadek cen skupu. W dniach 7-13.10.2013 r. podmioty objęte monitoringiem ministerstwa skupowały trzodę chlewną średnio po 5,78 zł/kg, czyli o 4,5%mniej niż przed miesiącem i przed rokiem.

Zespół Ekspertów biorąc pod uwagę zmiany krajowej podaży i popytu, przewiduje, że średnie ceny żywca wieprzowego w kraju mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2012 r.

marzec 2014 r.

Żywiec wieprzowy

zł/kg

5,50-5,80

5,50-5,90

Rynek wołowiny.

W Polsce wzrasta pogłowie bydła opasowego. Tendencja ta utrzymuje się od wstąpienia do UE. Czerwcu 2013 r. według danych GUS pogłowie młodego bydła rzeźnego w czerwcu 2013 r. ukształtowało się na poziomie 1,4 mln sztuk, tj. o 5,8% wyższym niż przed rokiem i o 55% wyższym niż w tym samym okresie 2004 r. Ogółem w Polowie czerwca 2013 r. w naszym kraju było 5.9 mln sztuk bydła, czyli o 1,5%więcej niż rok wcześniej. Niższe niż przed rokiem ceny skłaniają producentów do wstrzymywania się ze sprzedażą. W efekcie do skupu dostarczono mniej sztuk bydła, ale o wyższej wadze jednostkowej. IERiGŻ-PIB ocenia, w całym 2013 r. produkcja żywca wolowego będzie o około 4% mniejsza niż przed rokiem i wyniesie około 690 tys. ton w wadze żywej.

W sierpniu 2013 r. według danych GUS bydło ogółem skupowano po 6,02 zł/kg ( spadek cen o 9% w stosunku do ubiegłorocznych), a młode bydło po 6,26 zł/kg ( spadek o11%). W Polowie września według danych ZSRIR MRiRW ceny skupu bydła ogółem wynosiły średnio 5,90 zl/kg i były 0 1,5% niższe niż w poprzednim miesiącu i o 8% niższe niż przed rokiem

Zespół Ekspertów przewiduje, że do marca 2014 r. ceny skupu żywca wolowego mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Bydło ogółem

zł/kg

6,10-6,40

6,10-6,50

Młode bydło rzeźne

zł/kg

6,30-6,60

6,30-6,70

Rynek mleka.

W czerwcu 2013 r. według danych GUS pogłowie krów mlecznych wynosiło 2536 tys. sztuk i w porównaniu z czerwcem 2012 r. zmniejszyło się o około 85 tys., tj. o 3,5%. Wysokie ceny mleka prawdopodobnie przyczynią się do zmniejszenia dynamiki spadku liczby krów i grudniu 2013 r. liczba krów mlecznych może wynieść około 2315 tys. sztuk.

Ocenia się, że całkowita produkcja mleka w 2013 r. wyniesie około12,15 mld l (1% mniej niż przed rokiem). Skup mleka prawdopodobnie ukształtuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Na światowym rynku mleka od początku 2013 r. utrzymuje się korzystna koniunktura co przekłada się na istotny wzrost cen mleka surowego w kraju. W sierpniu 2013 r. w skupie dostawcy otrzymywali za 100 litrów mleka 132,97 zł, czyli o 2,4% więcej niż w lipcu i o 18% więcej niż w sierpniu 2012 roku. Zwiększony popyt na surowiec przyczyni się do dalszego wzrostu cen mleka, które na początku 2014 r. mogą być o 10% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Zespół Ekspertów przewiduje następujący poziom cen skupu mleka:

Wyszczególnienie

j.m.

grudzień 2013 r.

marzec 2014 r.

Mleko surowe

zł/hl

135,00-142,00

132,00-141,00

Opracowano na podstawie materiałów

Agencji Rynku Rolnego

 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 228