bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Piękna i bezpieczna zagroda PDF Drukuj

clip_image002

24 września 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiej odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda” zorganizowanego przez Janinę Kuźniar - przewodniczącą Powiatowej Rady Kobiet.

W podsumowaniu udział wzięli: Roman Skomra – przewodniczący Rady Gminy Łańcut, Zbigniew Łoza – wójt gminy Łańcut, Mieczysław Bochenek – prezes WZKiOR, Andrzej Łobaza – dyrektor CK Gminy Łańcut, Tadeusz Bar – radny gminy Łańcut, Zenona Mokrzycka – kierownik ZD Łańcut, Krystyna Szubart – doradca ZD Łańcut, przewodniczące KGW i uczestnicy konkursu z terenu gminy i miasta Łańcut.Komisja w składzie: Janina Głuszek, Maria Bytnar, Anna Golba dokonała przeglądu 34 gospodarstw. Po ocenie zagród przyznała I i II miejsce oraz wyróżnienia.Każdy z zaproszonych gości miał szanse zwiedzić i podziwiać piękną zagrodę państwa Kielarów, gdzie można było zobaczyć krzewy ozdobne rozpowszechnione oraz mało spotykane. Następnie Krystyna Szubart, doradca ds. gospodarstwa domowego i agroturystyki z ZD Łańcut, przeprowadziła szkolenie na temat „Rośliny dla zdrowia i urody”, które wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników. Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia mieli możliwość zakupu broszur wydanych przez PODR w Boguchwale na temat wykorzystania ziół i roślin.

clip_image004

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci krzewów ufundowanych przez wójta gminy Łańcut.

ZD Łańcut

 
Biuletyn Informacyjno-Handlowy, październik, 2010 r. PDF Drukuj

BIULETYN 2010 PAZDZIERNIK DLA OMAHEL

AKTUALNOŚCI

XVII Krajowe Dni Ziemniaka – Boguchwała 2010

To warto wiedzieć

Agencja Rynku Rolnego świętuje

Rolnictwo na świecie

OGRODNICTWO

Przypomnienia ogrodnicze

„Mimozami jesień się zaczyna...”

Pnącza górą

Kalendarz biodynamiczny

W szkółce Węgrzyna

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA

Przypomnienia rolnicze

Jak należy żywić krowy w okresie zasuszenia

Nawozy naturalne na użytki zielone

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Rzepak bez chwastów

EKONOMIKA

Nowe działanie w ramach PROW 2007-2013

AGROTURYSTYKA

Najbezpieczniejsze na Podkarpaciu

EKOLOGIA

Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

PODKARPACKA IZBA ROLNICZA

OGŁOSZENIA

WYDARZENIA

Wielkie wyplatanie

Targi końskie w Lutowiskach

Fasolowe święto

Estetyczna i bezpieczna zagroda (...)

Pruchnickie Sochaczki

Dożynki w Jeżowem

Jarmark baligrodzki 2010

KĄCIK PORAD

Dynia w żywieniu

Pokrzywa – lecznicze ziele

Owoce prosto z raju

Sezon na grzyby

PREZENTACJE

Najlepsi w Agrolidze

Adresy PZDR

Rynek Rolny – wkładka

 
Smacznie i ekologicznie - powracamy do starych ras kur niosek PDF Drukuj

 

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie starymi rasami kur i ich ochroną przed wyginięciem warto przybliżyć ich walory, charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych ptaków w chowie gospodarskim.

Wraz z rosnącą intensyfikacją produkcji i hodowli drobiu stare rasy kur ( rodzime i te zapożyczone ) zostały wyparte przez wysokowydajne mieszańce. A przecież ptaki te posiadają wiele zalet, zważając na długie tradycje chowu stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe.

Dla przemysłowych form produkcji drobiarskiej prowadzi się ostrą selekcję hodowlaną, wyrafinowane metody kojarzeń różnych ras i rodów drobiu po to, aby pozyskać mieszańce, linie, rody o wybitnych cechach użytkowych np. zwiększoną nieśność, bądź szybki przyrost mięsa. Kury takie mają wysokie wymagania żywieniowe i środowiskowe. Niestety wszystko ma swoją cenę.

W intensywnej produkcji drobiu ptaki zatraciły wiele naturalnych zachowań i cech np. samodzielność w zdobywaniu pokarmu, posiadają obniżoną odporność na choroby, utrata zdolności adaptacyjnych do warunków atmosferycznych, zatracenie instynktu kwoczenia itp. Te jakże pożądane w chowie cechy posiadają właśnie stare rasy kur. Obecnie populacja tych kur jest niewielka i jedynie są one utrzymywane w stadach zachowawczych jako rezerwa genetyczna. Utrzymaniem stad zachowawczych rodzimych, starych ras kur nieśnych, ich ochroną oraz badaniami nad wykorzystaniem potencjału genetycznego zajmuje się Instytut Zootechniki - PIB w Balicach k/Krakowa Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki- PIB w Chorzelowie, woj. podkarpackie.

Metoda ochrony rodzimych ras kur opracowana przez zespół pracowników Instytutu Zootechniki jest unikalna na skalę światową.

Są to następujące rasy: Zielononóżka kuropatwiana, Żółtonóżka kuropatwiana, Polbar, Rhode Island Red, Sussex, Leghorn. Stada te stanowią cenne zasoby genetyczne.

Wg Instytutu Zootechniki ptaki te ujawniają w krzyżowaniu towarowym takie cechy jak:

- bardzo dobrą zdrowotność i żywotność,

- zadawalającą nieśność,

- możliwość produkcji mieszańców autoseksingowych ( pisklęta- kurki i kogutki różnią się między sobą barwą puchu i można rozpoznać ich płeć ),

- dobre przystosowanie do trudnych, lokalnych warunków środowiskowych ( na wolnych wybiegach ).

Charakterystyka rodzimych ras kur z hodowli zachowawczej

1.Zielononóżka kuropatwiana ( ród Z-11 ) – rasa w typie ogólnoużytkowym, wyhodowana ok. 1923 r. w Polsce płd.- wsch., zwana była „kurą galicyjską”. Lekka budowa ciała ( w wieku 20 tyg. kury ważą ok. 1,5 –1,8 kg, koguty 1,7-2,2 kg ) , upierzenie szare ( kuropatwiane ) i jasnozielone skoki, koguty mają wielobarwne, efektowne upierzenie, zaś kury są szarobrązowe. Znoszą ok. 180-190 jaj o kremowej skorupie (masa 1 jaja to 58-60 g ). Jaja tych kur ( wg badań IZ ) odznaczają się niższym poziomem cholesterolu w żółtku w porównaniu z innymi rasami, a zwłaszcza z wysokowydajnymi mieszańcami ( zestawami ) towarowymi. Kury tej rasy doskonale żerują na wolnych wybiegach, są wytrzymałe na niskie temperatury i choroby, dobrze przystosowane do chowu ekstensywnego. Kury Zielononóżki kojarzy się z kogutami rasy Rhode Island Red ( Karmazyn ) i Leghorn, a ich mieszańce chętnie kupują gospodarstwa przydomowe.

2.Żółtonóżka kuropatwiana ( ród Ż- 33 ) - rasa w typie ogólnoużytkowym powstała z krzyżowania Zielononóżki kuropatwianej z kogutem rasy New Hampshire. Ubarwienie piór ciemnoszare ( kuropatwiane ), żółte skoki i żółta barwa skóry. W 20 tyg. życia kury te ważą ok. 1,55 kg. Jaja o ciemnokremowej skorupie w liczbie ok. 200-220 szt. i średniej masie 58 g ( w 52 tyg. życia ). W porównaniu z Zielononóżką kuropatwianą kury te lepiej znoszą chów wielkostadny. Koguty rasy Żółtonóżka kuropatwiana są używane do krzyżowania z kurami Rhode Island Red, New Hampshire, Leghorn. Pozyskane mieszańce nadają się do chowu drobnostadkowego, bardzo dobrze wykorzystują zielone, nieograniczone wybiegi.

3.Polbar – rasa w typie ogólnoużytkowym wytworzona w Polsce w 1948 r. przez prof. L. Kaufman w wyniku krzyżowania kury Zielononóżki kuropatwianej z kogutem rasy Plymuth Rock. Jest to kura lekka o jastrzębiatym upierzeniu, ważąca ok. 1,6 kg ( koguty ważą 1,9-2,2 kg ), znosząca ok. 180-200 jaj o barwie kremowej (średnia masa 1 jaja ok. 55 g ). Charakterystyczną cechą jest tzw. czarna „brew” w przedłużeniu oka kurek, która różnicuje 1 dniowe kurki od kogutków. Określenie płci na podstawie barwy puchu u Polbarów jest wysokie prawie 100 %. Rasa ta przydatna jest do chowu przyzagrodowego i amatorskiego, odznacza się dobrą zdrowotnością.

4.Rhode Island Red ( rodajlend ) albo Karmazyn – rasa kur typowo ogólnoużytkowa wyhodowana w XIX wieku w USA w stanie Rhode Island. Upierzenie tych ptaków czerwonobrązowe, masa ciała ok. 2,1 kg, znoszą rocznie ok. 210-230 jaj o brązowej skorupie i średniej masie 59 g. Ptaki te nie są płochliwe, bardzo dobrze żerują i nadają się do chowu przyzagrodowego. Kury Rhode Island Red krzyżowane z kogutem rasy Leghorn, dają potomstwo typowe dla kur nieśnych, a krzyżowane z rasami ogólnoużytkowymi np. Sussex lub Plymouth Rock dają pisklęta autoseksingowe (rozpoznanie płci po zróżnicowanej barwie puchu u kurek i kogutków ).

5.Sussex ( ród S- 66 ) – rasa ( saseks ) ogólnoużytkowa pochodząca z Wielkiej Brytanii, wyhodowana w hrabstwie Sussex stąd ta nazwa. Upierzenie gronostajowe (zasadnicza barwa piór biała z czarno obrysowanymi piórami grzywy, ogona, lotek, sierpówek i sterówek ). Kury te znoszą do 200 jaj ( masa 1 jaja 56-58 g ) o jasnobrązowej skorupie i ważą ok. 1,6-2 kg, koguty 1,9-2,4 kg. Kury Sussex krzyżowane z kogutami ras New Hampshire, Rhode Island Red czy Zielononóżki kuropatwianej dają potomstwo autoseksingowe odznaczające się większą nieśnością i lepszą zdrowotnością piskląt.

6.Leghorn ( ród H- 22 ) – rasa typu nieśnego wywodząca się z Włoch, a sprowadzona do Anglii w 1870 r. szybko rozprzestrzeniła się po Europie i świecie z powodu dobrej nieśności i dość niskiego zapotrzebowania na paszę. Kury te posiadają biało-kremowe upierzenie, pomarańczową tęczówkę oczu, żółte skoki, ważą ok. 1,8 kg, znoszą w roku ok. 230-260 jaj ( średnia masa jaja 63 g ) o białej skorupie. Ptaki te posiadają dobrą zdrowotność, żywiołowy i płochliwy temperament, u kur nie występuje instynkt kwoczenia. Nieśność rozpoczynają wcześnie w wieku 4,6-5 miesięcy, przydatne do chowu ekstensywnego i intensywnego.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom wybrednych i bogatych konsumentów jak też i konsumentów świadomych wartości produktu spożywczego, produkcja ekologiczna jaj i mięsa drobiowego już ma i będzie miała coraz ważniejsze miejsce w ofercie drobiarskiej. Istnieje bowiem wręcz nacisk i powrót do tradycyjnych metod utrzymania kur z dostępem do świeżego powietrza, słońca, otwartej przestrzeni na zielonych wybiegach i żywienia opartego o pasze naturalne. Komfort życia drobiu w bardzo dużym stopniu rzutuje na smak i jakość mięsa i jaj. Na wolno rosnących odmianach drobiu można byłoby oprzeć dziś produkcję regionalnych kurcząt rzeźnych w bardziej przyjaznych dla ptaków ( mniej intensywnych ) warunkach chowu. Np. w Niemczech, we Francji wolno rosnące kurczęta dostarczają na rynek od 10-40 % smacznego mięsa drobiowego, a ich popularność wśród konsumentów europejskich ciągle rośnie.

Nasze wyżej wymienione rasy kur rodzimych i zapożyczonych znakomicie nadają się do ekologicznej produkcji jaj i mięsa. Ptaki te mają umiarkowane tempo wzrostu oraz dobrą odporność na warunki utrzymania i żywienia. Wg badań IZ utrzymywane do 13 lub 14 tyg. życia po selekcyjne kogutki wymienionych ras i rodów osiągają masę ciała ok. 1,5-1,95 kg .

Mięso kurcząt wolno rosnących jest smaczniejsze o intensywniejszym zapachu.

Ze względu na swe piękne upierzenie i niepowtarzalne walory smakowe mięsa i jaj kury te cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony gospodarstw przydomowych. Chętnie są kupowane pisklęta 1 dniowe i odchowane. Ptaki te są i mogą być prawdziwą ozdobą podwórka w gospodarstwach np. agroturystycznych, ekologicznych jak i źródłem smacznego, zdrowego mięsa oraz jaj.

Opracowanie: Józefa Kwiatanowska

Sekcja Produkcji Zwierzęcej PODR

Na podstawie materiałów

Instytutu Zootechniki

Akceptował Kierownik Działu – Wiesława Kucharska

Zmieniony: czwartek, 29 października 2009 06:29
 
PRZEWORSK - Sieniawa PDF Drukuj

Maria i Edward Drapałowie ,, Nad Sanem”
37-530 Sieniawa - Ubieszyn, ul.Sanowa 6
tel. (016) 622 75 71

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do dyspozycji gości pokoje w domu właścicieli oraz w domku wolno stojącym z pięknie zagospodarowanym ogrodem. Wyżywienie do uzgodnienia. Gospodarze oferują plac zabaw dla dzieci, brodzik, boisko do siatkówki i koszykówki, garaż, altankę.

 • oferta całoroczna,
 • 4 pokoje / 9 miejsc noclegowych,
 • oddzielna łazienka
 • posiłki na zamówienie
 • bar, restauracja 2 km
 • las 2 km,
 • kąpielisko 0,2 km,
 • wędkowanie 0,2 km,
 • jazda konna 10 km
 • możliwość korzystania z rowerów
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • znajomość języków: niemiecki, angielski


Zofia i Adam Woś ,,Zielona Dolina''
37-530 Sieniawa, Czerce 128
tel. 608 584 094, 664 405 135,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zielonadolina.info

Gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinną. Główną atrakcja gospodarstwa są zarybione stawy rybne . Sąsiedztwo lasu umożliwia wędrówki leśne i grzybobranie.

 • Oferta całoroczna
 • 5 pokoi / 10 miejsc noclegowych
 • Łazienka oddzielna x2
 • Całodzienne wyżywienie
 • Bar, restauracja 2 km
 • Las 0,05 km
 • Kąpielisko
 • Wędkowanie
 • Jazda konna
 • Możliwość korzystania z rowerów
 • Możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • znajomość języków: rosyjski, angielski
Zmieniony: wtorek, 20 marca 2012 08:41
 
Warsztaty szkoleniowe w Grodzisku Dolnym PDF Drukuj

Kamionka 2009 007 W dniach 17-19 sierpnia Zespół Doradców w Leżajsku PODR Boguchwała wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym zrealizował wakacyjne warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz ukazanie dzieciom i młodzieży alternatywnej formy spędzania wolnego czasu podczas wakacji bez używek. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Kamionka 2009 006 Gminy w Grodzisku Dolnym.

Pierwszego dnia dzieci spotkały się z organizatorami warsztatów w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym, gdzie uczestniczyły w pokazie filmów edukacyjnych o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w pogadance na temat skutków zażywania środków odurzających i narkotyków. Wzięły również udział w konkursie plastycznym na najciekawszy plakat nt. „Powiedz nie Kamionka 2009 023narkotykom”.

Drugiego dnia 43 dzieci wyjechało autokarem do ośrodka wypoczynkowego WSK Rzeszów w Kamionce w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Podczas pobytu w Ośrodku zorganizowano dla nich szereg gier i zabaw na wolnym powietrzu. Dzieci mogły korzystać z basenu, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, placu zabaw oraz stołów do tenisa. Brały również aktywny udział w pogadankach związanych z tematyką prozdrowotną i ekologiczną.

Renata Mazurek

ZD Leżajsk

Zmieniony: środa, 09 września 2009 08:42
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 207