bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
I FESTIWAL EKOLOGICZNY U BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU PDF Drukuj

Festiwal ekol I Festiwal Ekologiczny u Bernardynów, pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, odbył się 20 września 2009 r. przy Domu Pielgrzyma OO. Bernardynów w Leżajsku. Imprezę tę zorganizowało Leżajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych, przy współpracy i wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin z Leżajska, Grodziska Dolnego, Kuryłówki oraz Urzędu Miasta i Gminy z Nowej Sarzyny. Słowo wstępne rozpoczynające święto ekologów wygłosił gospodarz, kustosz Sanktuarium OO. Bernardynów, o. Jarosław Kania. Festiwal otworzył prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Marian Wójtowicz. Serdecznie powitał przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wszystkich pozostałych uczestników festiwalu. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego prof. Jan Burek, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Jan Kula, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Ordyczyński, zastępca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Krystyna Gdula, dr Janina Błażej z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Festiwal ekol. 3 Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień poruszali zagadnienia dotyczące aktualnego stanu i perspektyw rozwoju zarówno rynku żywności ekologicznej, jak i szeroko pojętego rolnictwa ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku produktów ekologicznych oraz możliwości wsparcia produkcji ekologicznej do 2013r.

W imprezie wzięły udział lokalne gospodarstwa ekologiczne, które promowały i sprzedawały swoje wyroby szerokiej rzeszy zwiedzających.

Wśród wystawców znalazły się gospodarstwa ekologiczne zrzeszone
w Leżajskim Stowarzyszeniu Gospodarstw Ekologicznych, ze Stowarzyszenia EKODAR ze Świlczy, przedstawiciele Stowarzyszeń: Rolnictwa Ekologicznego EKOGAL z Chmielnika i Gospodarstw Ekologicznych TRUSKAWKA ze Starego Dzikowa.

Ponadto zdrową żywność wystawiały firmy: Piekarnia BIO-EKO, Zakład Mięsny JASIOŁKA, BIOAVENA, BIO-CONCEPT, BIO-CONCEPT Plus, ZPOW HORTINO, Marek Barzyk – Miody, ZUZA – Sery Kozie, FIGA – Sery Kozie. Zakłady i firmy wspomagające rolnictwo ekologiczne: Grupa Producentów sp. z o.o. BIO-FOOD ROZTOCZE, EM – Jasionka, BIOJODIS Dąbrówka, TIMAC AGRO POLSKA. Nie zabrakło również instytucji współpracujących m.in. na rzecz rolnictwa ekologicznego:TUW, KRUS, PIR, PIRE i ARiMR.

Festiwal ekol2 Pracownicy Zespołu Doradców PODR w Leżajsku zorganizowali stoisko, promujące działalność Ośrodka na rzecz rolnictwa ekologicznego i nie tylko. Można było nabyć broszurki o różnej tematyce wydawane przez PODR
w Boguchwale i zaopatrzyć się w Biuletyny Informacyjno-Handlowe.

Ponadto pracownicy ZD służyli swoją wiedzą i pomocą dla zwiedzających zainteresowanym tematyką ekologiczną. Festiwalowi towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. występy artystyczne lokalnych zespołów śpiewających i grup tanecznych z Jelnej, Woli Zarzyckiej, Giedlarowej, Rudy Łańcuckiej, Dąbrowicy i Grodziska Dolnego.
Pani Agnieszka Niemiec, instruktor Domu Kultury w Biedaczowie organizatorka Jarmarków Ekologicznych w minionych latach, przeprowadziła pogadankę żywieniową z konkursem „Zgaduj – zgadula” z nagrodami,
w którym chętnie wzięli udział najmłodsi uczestnicy festiwalu.
Na koniec programu przewidziano program muzyczny „Karaoke”,
w którym każdy mógł spróbować swoich sił i umiejętności wokalnych.
Dla wszystkich zwiedzających organizatorzy zapewnili ciepły posiłek – smaczną potrawkę i strażacką grochówkę. I Festiwal Ekologiczny u Bernardynów w Leżajsku był okazją do zaprezentowania się wytwórców najwyższej jakości żywności ekologicznej, stworzenia pozytywnego klimatu, a jednocześnie rynku dla żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi.
Renata Mazurek
ZD Leżajsk

 
Kończy się okres żywienia pastwiskowego PDF Drukuj

Zwierzęta, które trzymane były na pastwiskach wróciły na długi zimowy pobyt do obór. Warto temu zagadnieniu poświęcić nieco uwagi, aby dobrze przygotować krowy do okresu zimowego. Listopad i grudzień to często miesiące gdzie spada produkcja mleka i mleczarnie notują małe jego dostawy.

Organizm krowy kierując się biologią przygotowuje się do zimy, starając się zgromadzić jak najwięcej energii i soli mineralnych. Chcąc utrzymać wydajność mleka na wysokim poziomie i zachować dobrą płodność trzeba zwiększyć dawkę pokarmową. Bardzo ważne w takiej dawce są aminokwasy zawierające siarkę a więc metionina i cystyna oraz witaminy występujące w mleku A, D, E, K. Bogate w siarkę są nasiona zbóż i roślin motylkowych, makuch rzepakowy, otręby, siano łąkowe i siano z lucerny. Pasze ubogie w białko zawierają również mało siarki. Witaminy są bardzo ważne, gdyż dni stają się coraz krótsze i do organizmów zwierząt dociera coraz mniej światła. Dobrym źródłem witaminy A są kiszonki, siano, ziarno kukurydzy. Pozostałe witaminy znajdują się w bardzo małych ilościach w paszach, które są dostępne o tej porze roku, dlatego należy je uzupełniać dodatkami witaminowo – mineralnymi.

Wysokowydajnym krowom popularne staje się podawanie tłuszczu jako dodatku energetycznego w okresie przejściowym do żywienia zimowego.

W przypadku przeżuwaczy ważnym jest aby nie następowała raptowna zmiana paszy, gdyż powoduje to ograniczenie procesów rozkładu i syntezy składników pokarmowych, nagłe wprowadzenie nowej paszy powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu żwacza i trawieniu, objawiające się spadkiem produkcji i niejednokrotnie biegunką. Powstałe straty produkcyjne są trudne do odrobienia i obniżają efekty ekonomiczne. Z tego też względu okres przejściowy z żywienia letniego na zimowe powinien trwać minimum dwa tygodnie. Często następuje to w sposób naturalny, gdyż malejące ilości pasz zielonych zastępowane są sukcesywnie paszami objętościowymi suchymi i kiszonkami. Prawidłowe przejście z jednego sposobu żywienia na drugi zapewnia mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do innego składu treści pokarmowej.

Krowy powinny mieć w ciągu całego roku nieograniczony dostęp do dobrej wody i do pasz objętościowych wysokiej jakości. Dawkę pokarmową należy zbilansować tak, aby pasze objętościowe pokrywały potrzeby pokarmowe wszystkich krów w oborze, a pasza treściwa dodawana tylko wysokomlecznym krowom. Pasza objętościowa powinna być zadawana przed paszą treściwą. Dawkę paszy treściwej należy podzielić na kilka odpasów. Rolnik winien monitorować produkcję mleka a jej spadek jest sygnałem do zmiany dawki. Ważna jest również obserwacja stada, zmiany w zachowaniu zwierząt, niewyjady, nieprawidłowa konsystencja kału, świadczą one o zdrowotności stada krów.

Bardzo ważna jest w okresie zakończenia sezonu pastwiskowego pielęgnacja racic. Chore racice mogą być przyczyną spadku wydajności mlecznej krów o 10 – 20%, pogarszają zdrowotność wymienia, zwiększa się ilość komórek somatycznych w mleku. Ważnym zabiegiem związanym z pielęgnacją bydła jest systematyczna kontrola przyrostu rogu racicowego. Zaniedbanie pielęgnacji racic prowadzi do kulawizn, zniekształceń kości i stawów. Warto pamiętać, że miesięczny przyrost rogu racicznego wynosi około 3 mm. Pierwsza korekcję racic przeprowadza się u cieląt już w wieku 6-9 miesięcy. Krowom korekcję racic przeprowadza się najczęściej 2 razy do roku: na wiosnę i w jesieni. Na częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych ma wpływ rodzaj stanowisk inwentarskich. W oborach wolno-stanowiskowych, gdzie korytarze i stanowiska wykonane są z betonu, zwierzęta dość intensywnie ścierają racice. Natomiast w oborach uwięziowych, gdzie stanowiska są wyłożone ściółką lub matą gumową, ścieranie rogu racicznego prawie w ogóle nie występuje.

Choroby kończyn krów mlecznych, obok schorzeń wymion i zaburzeń metabolicznych, są jedną z najczęstszych przyczyn kłopotów w uzyskaniu wysokiej wydajności i jakości mleka.

Przyczynami schorzeń racic są:

- wadliwa pielęgnacja lub w skrajnych przypadkach brak pielęgnacji racic

- uwarunkowania genetyczne,

- zwiększona masa ciała i wydajność,

- nieprawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa,

- ograniczenie lub brak ruchu,

- zbyt krótkie i źle wyprofilowane stanowiska,

- zbyt wysoko usytuowane koryta,

- zła jakość podłogi,

- czynniki higieniczne, takie jak duża wilgotność stanowisk,

- nieutwardzone, zabłocone i mokre wybiegi przy chowie wolno-stanowiskowym,

W miesiącu listopadzie po zakończeniu sezonu pastwiskowego należy również odrobaczyć stado, szczególnie krowy będące w okresie zasuszania oraz młodzież.

Właściwe, dobrze zbilansowane dostosowane do wydajności mlecznej i stanu fizjologicznego krów żywienie, odpowiednie warunki zoohigieniczne w oborze, zabiegi profilaktyczne wykonane w stadzie krów powodują, że krowy produkują mleko o wysokiej jakości i wartości odżywczej.

Stanisław Kawa

Sekcja Produkcji Zwierzęcej

PODR Boguchwała

Akceptował Kierownik Działu –Wiesława Kucharska

Zmieniony: poniedziałek, 16 listopada 2009 07:11
 
Białobłockie wykopki PDF Drukuj

14 października obyła się w Białobokach, gmina Gać niecodzienna impreza integrująca społeczeństwo nie tylko Białobok lecz całej gminy

Była to pierwsza tego typu impreza realizująca projekt Integracja społeczności lokalnej poprzez dbałość o kulturę materialną i niematerialną wsi Białoboki w ramach programu „Podkarpacki Program Odnowy Wsi 2012-2016”.

Tytułem uroczystości były „Białobockie wykopki”- czyli powrót do korzeni, pierwsze odkrycie kultury przeworskiej w Białobokach i tradycyjne „kopacze”.

W słoneczny niedzielny dzień zeszło się do Remizy Strażackiej bardzo wiele osób zaciekawionych nowym pomysłem. Przybyli również zaproszeni goście, a wśród nich Grażyna Pieniążek – wójt gminy.

W programie przedstawiono założenia projektu, pokazano film zrealizowany na konkurs „Piękna wieś podkarpacka”, w którym pokazano dorobek kulturalny czyli niematerialny i materiały wsi. Jednym z elementów projektu było wydanie i zaprezentowanie na imprezie broszury pt. „Powrót do przeszłości, czyli kilka słów o historii Białobok”, który otrzymali wszyscy obecni.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się widowisko multimedialne pt. „Kopacze czyli od motyki do kombajnu”, którego pomysłodawcą i reżyserem była Władysława Wołowiec kierownik Zespołu Ludowego „Białoboczoki”.

Na imprezie zagrała kapela „Gacoki”, która jak zawsze cieszy się uznaniem i jest z przyjemnością słuchana. Ku uciesze widzów wystąpił jak zwykle dobrze przyjmowany kabaret „Białoboczoki” w zabawnych scenach.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białobokach stanęły na wysokości zadania, które przygotowały poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, co jest jak zawsze domeną Białoboczan, a była to pierwsza z zapowiadanych imprez w ramach tego projektu.

Z niecierpliwością czekamy na następne tego typu.

000_5537000_5504000_5678 000_5661000_5695 000_5684  

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

 
Biuletyn Informacyjno-Handlowy, wrzesień, 2010 r. PDF Drukuj

BIULETYN 2010 WRZESIEŃ DLA OMAHEL

AKTUALNOŚCI

Nowe szanse na wsparcie finansowe

Dopłaty do materiału siewnego

Nowe owoce w szkole

Stan rolnictwa na Podkarpaciu

Rolnictwo na świecie

OGRODNICTWO

Przypomnienia ogrodnicze

Kalendarz biodynamiczny

Nie bójmy się pnączy

WYWIAD

Fantazyjne krzewy z Malenisk

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA

Przypomnienia rolnicze

Nowe przepisy dotyczące ochrony kurcząt brojlerów

Siara to zdrowie dla cieląt

Nawozimy racjonalnie

Rzepak zagrożony

Koniczyna czerwona warta zainteresowania

EKOLOGIA

Mistrzowie ekologii

Zwrot kosztów kontroli w rolnictwie ekologicznym

AGROTURYSTYKA

Agroturystyka na medal

WYDARZENIA

Najpiękniejsze kwiaty w Albigowej

Rolnicy pomagają powodzianom

15 lat Agrobieszczadów

Malinowe przysmaki

OGŁOSZENIA

PODKARPACKA IZBA ROLNICZA

Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej

KĄCIK PORAD

Dania jednogarnkowe

PREZENTACJE

Brama Bieszczadów – Lesko

Rynek Rolny – wkładka

 
PRZEWORSK - Adamówka PDF Drukuj


Agata Andrzej Brzyscy
37-534 Adamówka, Cieplice 50
tel.(016) 622 92 92

Gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Pokoje dla gości w domu gospodarzy. Istnieje możliwość uczestnictwa w pracach polowych i gospodarskich. Gospodarze oferują grzybobranie, zbieranie jagód.

 • Oferta całoroczna
 • 1 pokój / 4 miejsca noclegowe
 • Łazienka wspólna
 • Całodzienne wyżywienie
 • Las 0,5 km
 • Kąpielisko 10 km
 • Wędkowanie 10 km
 • Możliwość korzystania z rowerów
 • Możliwość przyjazdu ze zwierzętami


Mirosława Ciurko
,,Przyjemność”
37-53 Adamówka, Dobcza 26 a
tel. (016) 622 75 54, 693 857 732

www.ciurko.agropodkarpacie.pl

Gospodarstwo położone w malowniczej okolicy. Do dyspozycji gości domek myśliwski z pięknie zaprojektowanym ogrodem, altankami, garażem i miejscem do grillowania. Właściciele oferują możliwość wędkowania, polowania, grzybobrania. Na miejscu boisko do siatkówki, stół do tenisa stołowego, plac zabaw dla dzieci.

 • Oferta całoroczna
 • Liczba pokoi 3 / 7 liczba miejsc noclegowych
 • Łazienka oddzielna x2
 • Całodzienne wyżywienie
 • Bar, restauracja 12 km
 • Las 0,2 km
 • Kąpielisko 0,01 km
 • Wędkowanie 0,01 km
 • Jazda konna 10 km
 • Możliwość korzystania z rowerów
 • Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Elżbieta i Janusz Starzakowie ,,W Międzyczasie''
37-534 Adamówka, Cieplice 171 a
tel. 0 888 593 379, 785 929 738

www.wmiędzyczasie.strarzak.net


Pokój do dyspozycji gości w domu właścicieli. Gospodarstwo ekologiczne usytuowane w otoczeniu lasu, z dala od zabudowań. Istnieje możliwość zorganizowania wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy, a także grilla lub ogniska.

 • oferta sezonowa V-VIII,
 • 1 pokój / 2 miejsca noclegowe
 • oddzielna łazienka,
 • całodzienne wyżywienie,
 • las,
 • kąpielisko,
 • wędkowanie,
 • możliwość korzystania z rowerów,
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami.

Sieradzki Bronisław
37-534 Adamówka, Cieplice 115
tel. (016) 622 93 39, 509 290 391

e-mail: bronisł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.agroturystyka-podkarpackie.pl

Pokoje dla turystów oferowane w drewnianym domu. Do dyspozycji gości aneks kuchenny z jadalnią i kominkiem. Właściciele oferują wędkowanie, grzybobranie, staropolską kuchnię, grillowanie. Dodatkową atrakcją są stawy i kucyki.

 • oferta całoroczna
 • 4 pokoje / 14 miejsc noclegowych
 • łazienka oddzielna x3
 • całodzienne wyżywienie
 • posiłki na zamówienie
 • las 0,1 km
 • kąpielisko 0,5 km
 • wędkowanie 0,1 km
 • jazda konna w gospodarstwie
 • możliwość korzystania z rowerów
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • znajomość języków: angielski , rosyjski

Pokrywka Władysława
37-534 Adamówka, Pawłowa 19
tel. (016) 622 91 47

www.agroturystyka-podkarpacie.pl

Gospodarstwo położone w otoczeniu lasów. Pokoje na poddaszu, aneks kuchenny
i łazienka do wyłącznej dyspozycji gości. Właściciele oferują świeże owoce (maliny, porzeczki, truskawki) oraz suszone, staropolską kuchnię, wędkowanie we własnym stawie, grzybobranie. Turyści mogą zakupić przetwory lub przygotować na miejscu. Gospodarstwo ekologiczne.

 • Oferta sezonowa- od V do X,
 • 3 pokoje / 6 miejsc noclegowych,
 • Łazienka oddzielna-1
 • Całodzienne wyżywienie-do uzgodnienia
 • Las – 0,1 km,
 • Kąpielisko – 5 km,
 • Wędkowanie – 0,1 km,
 • Możliwość korzystania z rowerów,
 • Możliwość przyjazdu ze zwierzętami,
 • Znajomość języków: angielski, rosyjski,

Jan i Mieczysława Frączek ,,W świerkowym zaciszu''
37-534 Adamówka, Pawłowa 29A
tel. (016) 622 94 44, kom. 785 013 235

www.fraszek92 @o2.pl

Gospodarstwo położone w otoczeniu lasów świerkowych w gmionie Adamówka. Główną atrakcją gospodarstwa są  trzy stawy rybne z możliwością wędkowania. Ponadto obecność lasów pozwala na spędzanie czasu na swieżym powietrzu z możliwością grzybobrania. Gospodarze  posiadają sad  oraz ogródek przydomowy z których wytwarzają domowe przetwory przeznaczone do zakupu dla gości. Oprócz tego w gospodarstwie występuje możliwość zakupu podstawowych produktów bezpośrednio z gospodarstwa tj: jajka, ser, mleko. Do dyspozycji przeznaczone będą 4 pokoje w tym 8 miejsc noclegowych , salon, kuchnia oraz dwie łazienki.

 • Oferta sezonowa- tak
 • 4 pokoje / 8 miejsc noclegowych,
 • Łazienka oddzielna- 2
 • Wyżywienie-we własnym zakresie
 • Posiłki na zmówienie
 • Wędkowanie – 0,010 m,
 • Bar , reatauracja -15 km
 • Las 0,10 m,
 • Możliwość korzystania z rowerów do uzgodnienia
 • Możliwość przyjazdu ze zwierzętami,
 • Znajomość języków: angielski,

 

Zmieniony: wtorek, 11 grudnia 2012 15:20
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 208