bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Warto złożyć wniosek na działanie 121 PDF Drukuj

Szkolenie, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku 17 lipca 2012 roku poświęcone było zasadom składania wniosków na Działanie 121 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

P7170376  P7170382

P7170390 P7170397

Szkolenie prowadzili pracownicy Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie: Joanna Miksa oraz Andrzej Niemirka.

Organizatorami byli: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Przeworsku oraz ARiMR BP w Przeworsku.

W szkoleniu aktywnie uczestniczyła około osiemdziesięcioosobowa grupa rolników, planująca złożenie wniosków o refundacje kosztów związanych z modernizacją swojego gospodarstwa.

W spotkaniu udział wzięli również: starosta powiatu przeworskiego, Zbigniew Kiszka, z-ca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego AriMR, Marek Owsiany, kierownik PZDR w Przeworsku PODR Boguchwała, Teresa Hamulecka, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku, Tomasz Bury oraz inni przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu.

Uczestnikom zaprezentowano ogólny zarys programu, w którym rolnicy mogą otrzymać do 300 tys. zł na modernizację swojego gospodarstwa. Omówiono również najważniejsze sprawy związane z wypełnianiem wniosku, którego nabór przewidziany jest na październik 2012. Dokładny termin naboru wniosków na działanie 121 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” zostanie ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR oraz w ogólnodostępnych mediach publicznych.

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

Zmieniony: piątek, 03 sierpnia 2012 09:17
 
Fachowiec chętnie słuchany PDF Drukuj

21 lutego w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium wojewódzkie ,,Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego”, w którym uczestniczyło 150 hodowców z Podkarpacia oraz przedstawiciele mleczarni, pracownicy naukowi i instytucji rolniczych, a także specjaliści doradztwa rolniczego.

seminarium bydło mleczne (1) seminarium bydło mleczne (13)

seminarium bydło mleczne (50) seminarium bydło mleczne (57)

seminarium bydło mleczne (61) seminarium bydło mleczne (28)

seminarium bydło mleczne (86) seminarium bydło mleczne (90)

Chów bydła jest najbardziej rolniczym kierunkiem użytkowania ziemi, wymagającym największego zaangażowania siły roboczej, ziemi i kapitału. Pogłowie bydła w województwie podkarpackim wynosi 104,3 tys. sztuk, w tym krów - 70,1 tys. sztuk i niestety, co roku systematycznie maleje. Chowem bydła na Podkarpaciu zajmuje się 41 691 gospodarstw, ale zaledwie 4642 gospodarstwa utrzymują 5 i więcej sztuk bydła. W dalszym ciągu jest to więc produkcja bardzo rozdrobniona.

Spadek pogłowia krów jest wynikiem kwotowania produkcji mleka po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r., wzrostu wymagań weterynaryjno-jakościowych przy jego pozyskiwaniu, spadkiem opłacalności przy małej skali produkcji oraz pracochłonnością i uciążliwością produkcji mleka.

Udział Podkarpacia w krajowym pogłowiu bydła wynosi zaledwie 1,8%. Obsada bydła na 100 ha UR w województwie jest ponad dwukrotnie niższa niż w kraju i wynosi 15,1 sztuk, wobec 37,3 sztuk w kraju.

Ponadto towarową produkcję mleka prowadzi 5150 dostawców hurtowych oraz 1400 dostawców bezpośrednich.

Obserwuje się wyraźną, lecz zbyt wolno postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się z produkcji mleka, natomiast następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach wielokrowich. Pożądanym byłoby, aby gospodarstwa rezygnujące z produkcji mleka zajęły się hodowlą bydła opasowego, gdyż mamy przecież tak dużo niewykorzystanych użytków zielonych i pasz objętościowych.

Dobrze rozwinięta w województwie jest baza przetwórstwa mleka, jednak skala przetwórstwa zbyt mała, a mleczarnie konkurują między sobą o surowiec. Również ze względu na rozdrobnienie produkcji mleka mamy wyższe koszty jego skupu, którym zajmuje się 18 podmiotów skupowych.

Warto dodać, że na Podkarpaciu jest bardzo dobry potencjał genetyczny bydła, niektóre krowy u podkarpackich rolników dają ponad 9000 litrów mleka w laktacji. Wymagają one jednak perfekcyjnego, zbilansowanego żywienia oraz nowych rozwiązań mechanizacyjnych na etapie pozyskiwania i przechowywania mleka. Problemem na dziś i jutro jest wysoka pracochłonność i uciążliwość w produkcji mleka i dlatego tą tematykę omawiano na seminarium.

Podczas seminarium poruszono najistotniejsze elementy w produkcji mleka, tj. żywienie krów, warunki środowiskowe w oborze i rozwiązania mechanizacyjne oraz mechanizację przy produkcji pasz dla bydła.

Konferencję otworzył z-ca dyrektora PODR, Antoni Golonkiewicz, który wyraził satysfakcję z bardzo dużej frekwencji, podkreślając również znaczenie hodowców bydła w województwie podkarpackim.

Dr Jacek Kozłowski z firmy Cargill Poland Sp. z o.o. omówił zagadnienia właściwego przygotowania krowy do laktacji oraz żywienia zwierząt w celu uzyskania wysokiej produkcji mleka i uniknięcia chorób metabolicznych.

Andrzej Wróbel, dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie wraz z panią Bernadetą Czugan poruszyli zagadnienia związane z kwotowaniem produkcji mleka na Podkarpaciu, zwracając uwagę na możliwość przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

Wojciech Tynkiewicz z firmy GEA Farm Technologies – WestfaliaSurge zaprezentował szeroką ofertę sprzętu zapewniającego krowom optymalne warunki środowiskowe w oborze, m.in. wygrodzenia dla krów, zgarniacze obornika, urządzenia do zadawania pasz aż po najnowszy szczyt techniki - roboty udojowe.

Andrzej Knop z firmy Pol Strautmann Sp. z o.o. poruszył zagadnienia dotyczące optymalizacji kosztów produkcji pasz poprzez zastosowanie maszyn firmy Strautmann, w tym m.in. wozów paszowych i maszyn do zbioru zielonek.

Podczas przerwy odbyła się degustacja produktów mleczarskich sponsorowana przez Spółdzielnie Mleczarskie w Jasienicy Rosielnej, Sanoku, Stalowej Woli i Oddziału Mlekovity w Trzebownisku, którym serdecznie dziękuję.

Pragnę również złożyć serdeczne podziękowania Panom: Jackowi Kozłowskiemu z firmy Cargill Polska, Stanisławowi Wielgutowi z firmy WestfaliaSurge oraz Andrzejowi Knopowi z firmy Pol Strautmann, którzy także finansowo wsparli konferencję w Boguchwale.

Stanisław Kawa
PODR Boguchwała

 
AGRO PODDKARPACIE – grudzień 2012 PDF Drukuj

AP okladka

Od Redakcji
Aktualności PODR
Wywiad
Technologie w rolnictwie
Dom i rodzina
Prezentacje
Z życia samorządu rolniczego
Aktualności
Wyjazdy studyjne
Wydarzenia rolnicze
Nasze rozmowy
Aktualności
Informacje ARR
POR ARiMR
Ogłoszenie
Informacje KRUS
WIORiN
Porady weterynaryjne
Porady prawne
Wieści z Urzędu Marszałkowskiego
Informacje ANR
Ogłoszenia

 
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ, SUROWCÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH, MIĘSNYCH ORAZ MLEKA NA POZIOMIE GOSPODARSTWA PDF Drukuj

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”

W ramach projektu organizowane są szkolenia z zakresu przetwórstwa zbóż, surowców owocowo-warzywnych, mięsnych oraz mleka na poziomie gospodarstwa.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

- przedstawicieli sektora doradztwa rolniczego,
- rolników,
- członków lokalnych grup działania,
- uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych sektora rolno-spożywczego,
- nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego,
- przedstawicieli instytucji okołorolniczych.

Udział w szkoleniach dla ww. odbiorców jest bezpłatny (dydaktyka, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie), koszt dojazdu pokrywa uczestnik.

Więcej informacji nt. szkoleń znajdą Państwo na stronie:

http://cdr.gov.pl/index.php/szkolenia-mainmenu-82/1248-szkolenia-z-zakresu-przetworstwa-surowcow-rolniczych-na-poziomie-gospodarstwa-systemow-produkcji-surowcow-i-malej-przedsiebiorczosci

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom

Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego
i Kontroli Doradztwa Rolniczego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu
ul. Chorzowska 16/18

tel. + 48 48 365 69 24 Agata Ziętek

 
Jesteś tym co jesz ... PDF Drukuj

Świeże, naturalne warzywa i owoce, „swojskie” mleko, domowy chleb z pieca opalanego drewnem, wędliny, dżemy i soki z „prawdziwych” owoców, przetwory zbożowe prosto z gospodarstwa oparte według tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie – coraz więcej klientów szuka właśnie takiej żywności.

Ostatnia dekada to czas świadomego i konsekwentnego kreowania wizerunku polskiej tradycyjnej kuchni regionalnej. Coraz częściej mieszkańcy podkarpackich wsi wychodząc z założenia – „jesteś tym co jesz”,, sięgają po dawne receptury, wykorzystując unikalne przepisy swoich babć, włączają do kulinarnego repertuaru własne przysmaki tak by na co dzień korzystać z dobroczynnego działania, zdrowej żywności. Wielu producentów regionalnej i tradycyjnej żywności zainteresowanych jest sprzedażą bezpośrednią swym produktów szerszej grupie odbiorców.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, mając na uwadze wzrost potencjału podkarpackich gospodarstw rolnych, jak też pobudzanie pozarolniczej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, 27 stycznia br. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zorganizował szkolenie informacyjno-doradcze pn. „Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych i tradycyjnych ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych i agroturystycznych”.

Nasze województwo to region o wyjątkowych walorach turystycznych, region wyjątkowej flory i fauny, unikatowych w sakli europejskiej zabytków, jednak to z czego jesteśmy szczególnie znani i cenieni, to produkty tradycyjne i regionalne, słynne w kraju i poza jego granicami.(…) Jest mi niezmiernie miło powitać dziś Państwa, producentów, rolników, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, mam również nadzieję, że spotkanie to pozwoli nam lepiej zapoznać się z korzyściami wypływającymi ze sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych – powiedziała Janina Kamińska zastępca dyrektora PODR, otwierając szkolenie i prezentując program działania Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w nowej rzeczywistości budżetowej PROW 2014-2020.

O promocji województwa podkarpackiego poprzez żywność tradycyjną i regionalną mówiła kierownik oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości, Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Dorota Jamrozy – Produkcja zdrowej żywności w naszym regionie, daje mieszkańcom podkarpackich wsi możliwość promowania województwa, a co za tym idzie jego dalszej aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wytwarzanych jest tutaj wiele produktów, które swą wyjątkowość zawdzięczają lokalnej kulturze, tradycji i historii. Pan Marszałek oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego wspierają wszystkich producentów wytwarzających produkty o wysokiej jakości, zachęcając jednocześnie do korzystania z różnych form dofinansowania – stwierdziła, dodając jednocześnie – Podkarpackie produkty są promowane w na licznych targach, kiermaszach i wystawach w kraju i poza jego granicami. Bogactwo produktów i przetworów rolnych stanowi istotny element przyciągający turystów, dając tym samym możliwość rozwoju turystyki wiejskiej. Nasze działania nastawione są na promowanie i prezentowanie potraw i produktów możliwie najszerszej grupie potencjalnych konsumentów, tak aby odwiedzający nas turyści mogli odkrywać i delektować się ich smakami.

W swoim wykładzie nt. „Sprzedaż bezpośrednia produktów rolno-spożywczych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na wsi” Ludmiła Chmielowska z PODR Boguchwała omówiła różnice pomiędzy produktem tradycyjny i produktem regionalnym oraz zasady wytwarzania, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości na terenie Unii Europejskiej, przedstawiła także zasady sprzedaży produktów rolniczych bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników – Należy pamiętać, że przy sprzedaży bezpośredniej wszystkie produkty muszą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Normy te są łatwiejsze do respektowania dla „małych” producentów, niż przepisy dotyczące produkcji masowej i są możliwe do spełnienia – powiedziała, wyjaśniając – Rejestrowanie działalności gospodarczej nie zawsze jest konieczne, np. wytwarzanie i sprzedaż produktów nieprzetworzonych, pochodzących z własnego gospodarstwa, nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej. Natomiast wyrób i sprzedaż produktów przetworzonych wymaga rejestracji działalności gospodarczej.

W przypadku wytwarzania i sprzedaży artykułów żywnościowych konieczne jest zgłoszenie wniosku o rejestrację lub zatwierdzenie zakładu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla produktów pochodzenia zwierzęcego, wpis do rejestru zakładów lub zatwierdzenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dla produktów pochodzenia roślinnego  i produktów mieszanych.

Wytwarzanie i sprzedaż niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa (nieprzetworzonych) rejestracja zakładu jest wystarczająca i jego zatwierdzenie nie jest wymagane. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa dotyczy produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego lub nie zwierzęcego, czyli: drobiu i zajęczaków, mleka, śmietany, jaj, miodu oraz zbóż, owoców, warzyw, ziół czy grzybów z własnych upraw i runa leśnego (również w postaci suszonej lub kiszonej). Występują tu ograniczenia ilościowe, rolnik może sprzedawać tylko własne plony i surowce oraz ograniczenia obszarowe, gdzie sprzedaż bezpośrednią można prowadzić na terenie województwa, gdzie odbywa się produkcja i województw do niego przyległych. Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona w gospodarstwie rolnym, gospodarstwie rybackim, w tym ze statku rybackiego, ze specjalistycznych środków transportu – aut, chłodni, na targowiskach, do sklepów i gastronomii do bezpośredniego odbiorcy. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego produktami przeznaczonymi do sprzedaży bezpośredniej mogą być wyłącznie produkty wytworzone przez rolnika w prowadzonym przez niego gospodarstwie.

W drugiej części szkolenia Ludmiła Chmielowska, specjalistka PODR omówiła zagadnienia związane z innowacyjnym podejściem do wykorzystania dziedzictwa kulinarnego do budowy i funkcjonowania runku lokalnych produktów wysokiej jakości i wzrostu konkurencyjności oferty agroturystycznej – Produkty regionalne i tradycyjne zyskują coraz większą popularność na rynku, uzyskując przy tym wysokie ceny, wpływają korzystanie na łączny dochód osób je wytwarzających. Ich produkcja i sprzedaż aktywizują gospodarczo dany region; podnosząc jego atrakcyjność, wzmacniają lokalną tożsamość, kształtują wizerunek regionu i przyczyniają się do poprawy jego konkurencyjności wobec innych regionów – stwierdziła na zakończenie – Województwo podkarpackie ze swym dziedzictwem kulinarnym – jednym z najbogatszych w kraju, w nadchodzącej przyszłości stoi przed niepowtarzalną szansą gospodarczego wykorzystania potencjału naszego regionu, przy jednoczesnym wzroście zasobności mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

Jacek Golba
PODR Boguchwała

Akceptowała: Justyna Wiśniowska, kierownik działu MDSziW

IMG_8090 IMG_8079

IMG_8148 IMG_8123

IMG_8080 IMG_8084

foto. Jacek Golba

 

Zmieniony: poniedziałek, 03 marca 2014 08:14
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 132 z 214