bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
REGULAMIN KONKURSU AGROLIGA 2014 PDF Drukuj

 

1. Konkurs AgroLiga 2014 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2014 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2009-2013.

3. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2014 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

4. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

5. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

6. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny brać pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2014 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2014 powinna się odbywać na łamach biuletynów wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości - rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2014 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2014 r. w drodze głosowania czytelników biuletynów wydawanych przez ODR-y i ewentualnie prasy lokalnej (która wydrukuje kupony do głosowania), bądź w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim .

9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

· stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników

· wejścia w konflikt z prawem

· wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

10. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2014 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2014. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2014 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4 .

Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2014 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa

z dopiskiem

Sekretariat Konkursu

„AgroLiga 2014

11. Kapituła konkursu AgroLiga 2014, powołana przez organizatorów konkursu na szczeblu krajowym, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2014 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

12. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2014 odbędzie się w I kwartale 2015 roku.

Załączniki:
Download this file (Regulamin AgroLigi 2014.doc)Regulamin AgroLigi 2014.doc[ ][ ]132 Kb
Download this file (zgłoszenie firma.doc)zgłoszenie firma.doc[ ][ ]30 Kb
Download this file (zgłoszenie rolnik.doc)zgłoszenie rolnik.doc[ ][ ]31 Kb
Zmieniony: sobota, 26 kwietnia 2014 13:12
 
Obszar działań PDF Drukuj
 

 

 

 
CHÓW KÓZ PDF Drukuj

inter net broszura 5

Zmieniony: piątek, 28 sierpnia 2009 10:12
 
Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego PDF Drukuj

Małgorzata Szudrowicz
- starszy specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
tel. 17 87 01 514; tel. kom. 723 977 302;
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sułek Magdalena
- starszy referent ds. administracyjno - gospodarczych
tel. 17 87 01 539; tel. kom. 723 977 380;
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zygar Agnieszka
- referent ds. administracyjno - gospodarczych
tel. 17 87 01 539; tel. kom. 723 977 451;
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burdacki Janusz
- główny specjalista
tel. 17 87 01 563; tel. kom. 723 977 454pok. 29
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Kierowcy - tel. 17 87 01 520

Radziszewski Edward; tel. kom. 723 977 511
Kułak Bogusław;
tel. kom. 723 977 508
Krajewski Wiesław;
tel. kom. 723 977 509

Pracownicy Techniczni - tel. 17 87 01 519, 17 87 01 521

Szczęch Stanisław; tel. kom. 723 977 503
Świeca Piotr;
tel. kom. 723 977 502
Szostek Edward;
tel. kom. 723 977 472

Pracownicy kuchni - tel. 17 87 01 574

Piwko Marcin; tel. kom. 723 977 507
Dziaduch Teresa
Stawarz Helena
Surowiec Halina
Szpaczyńska Elżbieta

Ossoliński Łukasz - kelner

Pracownicy recepcji hotelowej - tel. 17 87 01 500;  17 87 14 223

Bieda Dariusz; tel. kom. 723 977 675
Machynia Kazimierz
Lorenc Beata
Cieśla Dominika
Maciołek Anna

 

 
Formy ochrony przyrody PDF Drukuj

Formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim

 

Ochrona przyrody to wszelkie działania, których celem jest zapobiegnięcie zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów przyrody: dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, np. jaskiń czy głazów narzutowych, a także zespołów tych utworów o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, chronionych w postaci rezerwatów i parków narodowych oraz parków krajobrazowych
i obszarów chronionego krajobrazu.

 

 

DSC_1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przyrody według ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) ma na celu:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zachowanie dziedzictwa ekologicznego,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych,

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Zakres działań dotyczących ochrony przyrody jest szeroki - obejmuje prace inwentaryzacyjne, działania prawne, prace naukowo-badawcze dotyczące stanu i przeobrażeń przyrody, wyznaczenie chronionych obiektów przyrody i ich granic, opracowanie zasad ich użytkowania i udostępniania dla społeczeństwa, a także działań na rzecz ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych przed wszelkimi formami skażeń
i dewastacji.

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DSC_1096

Parki narodowe

Parki narodowe tworzone są rozporządzeniem Rady Ministrów. Obejmują obszary chronione wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha. Na terenie parków narodowych ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.

Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się dwa parki narodowe:

- Bieszczadzki Park Narodowy

- Magurski Park Narodowy

 

DSC_1067

Parki Krajobrazowe

Obok parków narodowych do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody zalicza się parki krajobrazowe. Ten rodzaj ochrony ma na celu, obok wartości przyrodniczych, zachowanie walorów historycznych i kulturowych danego obszaru, popularyzację i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Parki krajobrazowe powoływane są w drodze rozporządzenia wojewody po uzgodnieniu z przedstawicielami zainteresowanych samorządów terytorialnych.

Na terenie obecnego województwa znajduje się, w całości lub w części, 10 parków krajobrazowych, o łącznej powierzchni 247,1 tys. ha. Spośród nich 6 położonych jest w całości w granicach województwa:

- Park Krajobrazowy Doliny Sanu,

- Ciśniansko-Wetliński Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Gór Słonnych,

- Jaśliski Park Krajobrazowy,

- Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,

a pozostałe 4 tj.:

- Południoworoztoczanski Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,

- Park Krajobrazowy Lasy Janowskie,

- Park Krajobrazowy Pasma Brzanki,

położone są w części na terenie województwa lubelskiego lub małopolskiego.

 

 

DSC_1169

Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK)

Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jest ochrona wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych obszarów docelowo powinno uwzględniać potrzebę zachowania równowagi ekologicznej złożonego systemu przyrodniczego.

W granicach województwa podkarpackiego wyodrębniono 17 obszarów chronionego krajobrazu (OChK) o łącznej powierzchni 522 547,4 ha. Są to:

Wschodniobeskidzki OChK, OChK Beskidu Niskiego (część), Czarnorzecki OChK, Przemysko-Dynowski OChK, Sieniawski OChK, Roztoczański OChK, Jastrząbsko-Żdżarski OChK (część), OChK Pogórza Strzyżowskiego, OChK Pogórza Ciężkowickiego (część), Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK, Sokołowsko-Wilczowolski OChK, Hyżniańsko-Gwoźnicki OChK, Kuryłowski OChK, Brzóźniański OChK, Zmysłowski OChK, Strzyżowsko-Sędziszowski OChK, Przecławski OChK.

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty przyrody, w myśl ustawy o ochronie przyrody, jest to obszar obejmujący naturalne lub mało zmienione ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych.

Większość z rezerwatów znajdujących się w obrębie województwa podkarpackiego położona jest na obszarach leśnych i chroni złożone ekosystemy leśne, bagienne, a także stanowiska chronionych roślin i zwierząt. Ponadto chronione są, unikalne w skali kraju, obszary stepowe. Aktualnie ustanowiono 93 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 10 733,10 ha. Średnia powierzchnia rezerwatu w województwie podkarpackim wynosi 120 ha, chociaż znajdują się tutaj obiekty bardzo małe jak rezerwat "Kołacznia" o pow. 0,10 ha, jak i bardzo duże - rezerwat "Źródliska Jasiołki" o pow. 1 585,01 ha.

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody są indywidualną formą ochrony przyrody. Mogą to być pojedyncze formy przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz oznaczające indywidualnymi cechami wyróżniającymi wśród innych tworów natury. Mogą to być w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, stanowiska rzadkich roślin i zwierząt chronionych, głazy, skałki, itp. Wśród istniejących na terenie województwa pomników przyrody dominują obiekty chroniące przyrodę żywą, ogółem jest ich 1 243, w skład których wchodzi 3 316 drzew.

 

 

DSC_0963

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest nową formą ochrony przyrody, która została wprowadzona w Polsce w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Natura 2000 to ogólnounijna sieć obszarów ochrony przyrody mająca zagwarantować przetrwanie najbardziej cenionych siedlisk i zagrożonych gatunków europejskich.

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków – OSO ( w tym 2 jedynie część, pozostała powierzchnia na terenie woj. lubelskiego) oraz 12 obszarów ochrony siedlisk – SOO.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO):

Ostoja Magurska, Bieszczady, Kołacznia, Fort Salis Soglio, Uroczyska Lasów, Rymanów, Trzciana , Sztolnie w Węglówce, Jasionka, Łysa Góra, Horyniec, Bednarka, Góry Słonne, Ostoja, Rzeka San, Uroczysko Puszczy Solskiej

 

 

DSC_1037

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze, Pogórze Przemyskie, Beskid Niski, Góry Słonne, Puszcza Sandomierska, Bieszczady

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dobrym stanem zachowania środowiska przyrodniczego. Świadczy o tym występowanie na jego terenie szeregu gatunków zwierząt i roślin rzadkich. Dobrze też są zachowane ich siedliska, dając w ten sposób pewnego rodzaju bezpieczeństwo zachowania tych gatunków przed niekorzystnymi zmianami powstającymi w środowisku, związanymi i niezwiązanymi z działalnością człowieka.

Taki stan jest wynikiem oddziaływania wielu czynników. Niewątpliwą role odegrało tutaj zaangażowanie instytucji, m.in. parków narodowych, administracji Lasów Państwowych, parków krajobrazowych, samorządów terytorialnych, placówek naukowych oraz działaczy ochrony przyrody zrzeszonych w organizacjach działających na rzecz ochrony przyrody.

W następnej kolejności można mówić o lokalnych tradycjach ochrony przyrody a także o środkach prawnych realizacji tej ochrony.

 

Opracowała:Marta Janusz

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

Zmieniony: czwartek, 17 marca 2011 12:49
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 132 z 213