bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Rozstrzygnięty konkurs na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne PDF Drukuj

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Departament Promocji i Turystyki), Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim (Wydział Środowiska i Rolnictwa), Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podkarpackim Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Gospodarstwa Gościnne” oraz Starostwem Powiatowym w Lesku po raz kolejny zorganizował wojewódzki konkurs pn. „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”.

Inicjowanie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności agroturystycznej, promocja atrakcyjnych miejsc wypoczynku na Podkarpaciu, popularyzacja najlepszych rozwiązań i najciekawszych sposobów prowadzenia działalności pozarolniczej oraz poprawa jakości świadczonych usług to główny cel zorganizowanego konkursu.

W konkursie mogli brać udział rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne i świadczący usługi w ramach działalności nierolniczej, stanowiącej dodatkowe źródło dochodu. W tym roku udział wzięło 19 gospodarstw.

Po dokonaniu lustracji i oceny zgodnej z regulaminem konkursu Kapituła przyznała:

- I miejsce dla Justyny i Piotra Niziołów, Łowisko, powiat rzeszowski,

- dwa równorzędne II miejsca dla: Bożeny Stanek, Przysłup, powiat leski oraz Barbary Jakubiec, Nowa Wieś, powiat kolbuszowski,

trzy równorzędne III miejsca dla: Marty i Aleksandra Paradyszów, Trześniów, powiat brzozowski, Renaty Mulawki, Szwedy, powiat niżański oraz Elżbiety i Andrzeja Zglenickich, Bóbrka, powiat leski.

i wyróżnienia dla: 
- Heleny i Kazimierza Ruszelów, Cierpisz, powiat łańcucki,
- Urszuli i Zenona Ciołkoszów, Pstrągowa, powiat strzyżowski,
- Agnieszki Jaremy, Brelików, powiat bieszczadzki.

IMG_4141 bieszczadzki powiat_4112

IMG_4147 IMG_4145

IMG_4188 IMG_4151

IMG_4196 IMG_4195

IMG_4201 IMG_4197

IMG_4210 IMG_4202

IMG_4213 IMG_4211

IMG_4219 IMG_4216

IMG_4226 IMG_4224

IMG_4235 IMG_4234

IMG_4241 IMG_4239

Janina Kamińska 
Kierownik Działu PWGD i A

Zmieniony: wtorek, 31 lipca 2012 13:08
 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - etap regionalny w Przeworsku PDF Drukuj

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorem etapu regionalnego, obejmującego powiaty jarosławski, lubaczowski, przeworski, przemyski byli:

 • KRUS Przeworsk,
 • OIP PIP w Rzeszowie,
 • PODR Boguchwała – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Przeworsku.

Konkurs odbywał się w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Na szczeblu regionalnym zgłoszonych zostało 41 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, które były wizytowane przez komisję składającą się z przedstawicieli organizatorów konkursu.

Podstawą oceny były stwierdzone zagrożenia. Brane pod uwagę były m.in. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, wyposażenie maszyn, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich.

Z powiatu przeworskiego wyróżniono gospodarstwo Władysławy Pokrywki oraz Grażyny i Mariusza Ozimków z Pawłowej. Wśród nagrodzonych znalazło się również gospodarstwo Andrzeja Ruta z Żurawiczek gm. Zarzecze, które w eliminacjach wojewódzkich otrzymało wyróżnienie.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego odbyło się dnia 24 czerwca w PODR Boguchwale podczas tegorocznych Dni Otwartych Drzwi.

Teresa Hamulecka
PZDR Przeworsk

Zmieniony: piątek, 03 sierpnia 2012 08:47
 
Chwasty - co to takiego? PDF Drukuj

Bez względu na sposób gospodarowania, uprawom rolniczym, zawsze towarzyszą chwasty.Występują one praktycznie na wszystkich plantacjach, nawet tam, gdzie przestrzega się prawidłowej agrotechniki i stosuje środki ograniczające zachwaszczenie

Chwastami są rośliny zielne, formy przeważnie dzikie, ale również niepożądane samosiewy innych roślin uprawnych zachwaszczające daną plantację wbrew woli rolnika, konkurujące z rośliną uprawną o światło, wodę i sole mineralne, stwarzające utrudnienia w jej uprawie i użytkowaniu, poprzez ograniczenia wysokości plonu przyczyniając się do obniżenia wartości produktów rolnych.

Za chwasty uważamy także takie rośliny uprawne, które wyrosły przypadkowo w łanie innej rośliny uprawnej np. owies w pszenicy.

Źródła zachwaszczenia

Jednym z najważniejszych czynników, które powodują zachwaszczenie pól jest gleba. Zawiera ona nasiona i wegetatywne organy rozmnażania chwastów. Wiele nasion chwastów dostaje się w głąb gleby, podczas prac na polu. Największe ilości nasion zawierają górne warstwy gleby. Nasiona te często charakteryzują się wysoką żywotnością oraz zdolnością kiełkowania nawet po kilkunastu latach.

Innym źródłem zachwaszczenia są także uproszczenia uprawowe, siewy bezpośrednie, monokultura, nieświadome skutki wprowadzania obcych upraw. Źródłem nasion chwastów są także naturalne nawozy (np. nieprzefermentowany obornik), komposty. Tona świeżego obornika może zawierać kilkadziesiąt tysięcy nasion chwastów. Dlatego bardzo ważne jest aby stosować wyłącznie dobrze przefermentowany obornik, w którym w trakcie składowania (fermentacji) nasiona chwastów tracą zdolność kiełkowania.

Nasiona chwastów mogą trafić do gleby wraz z materiałem siewnym. Pamiętać należy, że materiał kwalifikowany spełnia określone normy i nie zawiera domieszki nasion chwastów bądź tylko ich niewielkie ilości. Natomiast w przypadku używania do siewu nasion pochodzących z własnego gospodarstwa trzeba zadbać o bardzo staranne ich doczyszczenie.

Ważne jest również gruntowne czyszczenie oraz dbanie o czystość maszyn i urządzeń zarówno do zbioru jak i do siewu, uprawy i przechowywania.

Pozostałe źródła zachwaszczenia to m.in.: zaniedbane miedze, niezaorane ścierniska i przenikanie chwastów ruderalnych z terenów nieużytkowanych rolniczo.

Również nieprawidłowe następstwo roślin może stać się przyczyną pojawienia się w zasiewach roślin uprawnych niepożądanej roślinności np. samosiewów przedplonu - w rzepaku - pszenicy.

Obecnie na skutek niekontrolowanego przepływu towarów źródłem zachwaszczenia może być również przenikanie obcych gatunków inwazyjnych na obszar naszego kraju z terenów innych państw (np. ekspansja z terenów południowych Europy ambrozji bylicolistnej czy zaślazu pospolitego do upraw kukurydzy).

image clip_image002

Rozprzestrzenianie się chwastów

Osypywanie się nasion chwastów pod wpływem siły grawitacji to często pierwszy, a zarazem ostatni etap wędrówki nasion. Wiele gatunków chwastów posiada różne przystosowania w budowie anatomicznej nasion lub owoców, które ułatwiają ich rozsiew i przenoszenie na znaczne odległości. Na rozległe obszary dostają się nasiona roślin rozsiewane przy pomocy wiatru. Nasiona takich gatunków zaopatrzone są w aparaty lotne np. skrzydełka czy puch (ostrożeń polny). Inne posiadają komory powietrzne ułatwiające pływanie, co jest przydatne zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu (szczaw kędzierzawy). Owoce wyposażone we włoski czepne lub haczyki (przytulia czepna) łatwo przyczepiają się do sierści zwierząt, piór czy ubrań człowieka i w ten sposób łatwo są rozprzestrzeniane.

Szkodliwość chwastów

Chwasty są roślinami niezwykle dobrze przystosowanymi do rozwoju w zmiennych warunkach środowiska. Posiadają zdolność wytwarzania bardzo dużej ilości nasion, np. mak polny 36 000 nasion, żółtlica drobnokwiatowa 14 000 nasion z jednej rośliny, które dodatkowo nierównomiernie kiełkują w okresie wegetacji. Charakteryzują się one dużą żywotnością (np. chwastnica jednostronna 10 lat, szarłat szorstki 40 lat), łatwością kiełkowania, szerokim zakresem temperatur kiełkowania (np. miotła zbożowa).

Rośliny chwastów odznaczają się dużą tolerancją na odczyn gleby, lepszym niż rośliny uprawne wykorzystaniem składników pokarmowych oraz możliwością pojawienia się w zachwaszczeniu wtórnym.

Szkodliwość chwastów w zasiewach dokonuje się poprzez:

 • zagłuszanie roślin uprawnych dzięki szybszemu i bujniejszemu wzrostowi,
 • wypieranie roślin uprawnych z łanu w wyniku kompensacji gatunku bardziej agresywnego,
 • zacienianie i ograniczanie fotosyntezy, etiolizacja roślin uprawnych,
 • konkurencję o sole mineralne wodę i światło,
 • obniżanie temperatury gleby,
 • utrudnianie zbioru,
 • zatruwanie plonu,
 • ujemny wpływ chwastów na rośliny uprawne lub inne gatunki (alopatyczne oddziaływanie),
 • pośrednictwo w szerzeniu i przenoszeniu wielu chorób i szkodników.

image

Chwasty niebezpieczne dla ludzi i zwierząt

Chwasty zanieczyszczając paszę stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, ponieważ wiele z nich zawiera niebezpieczne toksyny, głównie alkaloidy. Do roślin silnie trujących można zaliczyć szalej jadowity, szczwół plamisty czy lulek czarny, których nawet niewielka ilość może spowodować śmierć zwierząt.

Wiele gatunków nasion chwastów jest trudnych do oddzielenia od roślin przeznaczonych do spożycia dla ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich np. przytulię czepną, chwastnicę jednostronną, komosę białą, mak polny, owies głuchy, rdesty, czy wykę. Niektóre gatunki chwastów nie są trujące dla zwierząt, ale zarówno one same, jak ich nasiona, mogą powodować zranienia, owrzodzenia i stany zapalne narządów zwierząt np. przytulia czepna czy włośnica sina.

Zjadane przez zwierzęta słabiej trujące gatunków chwastów mogą nie powodować u nich zagrożenia dla zdrowia, ale przechodzenie substancji toksycznych z tych roślin do mleka lub mięsa może powodować zatrucia u ludzi.

Pozytywna rola chwastów

Pozytywny wpływ chwastów polega na:

- ochronie wierzchniej warstwy gleby przed erozją powietrzna i wodną,

- rozluźnieniu głębszych warstw gleby, uruchamianiu i transporcie do wierzchnich warstw niedostępnych dla roślin uprawnych składników pokarmowych przez głęboko korzeniące się gatunki chwastów,

- poprawie warunków powietrzno-wodnych w glebie,

- stanowieniu źródła pożywienia dla wielu pożytecznych owadów i innych zwierząt, które niszczą agrofagi roślin uprawnych.

Opracowanie na podstawie literatury: Katarzyna Sitek

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

 
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PDF Drukuj

Zasady wzajemnej zgodności –cross compliance

Unia Europejska wprowadziła powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich i niektórych płatności dla określonego kierunku produkcji z obowiązkiem spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności /cross compliance/. Rolnicy mogą korzystać z pomocy doradczej w zakresie oceny spełnienia przez gospodarstwo wymogów wzajemnej zgodności, a jeżeli w trakcie oceny stwierdzone zostaną niezgodności, również z pomocy w sporządzeniu planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności. Korzystanie z tego doradztwa jest dla rolników w pełni dobrowolne. Doradztwo w tym zakresie jest częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej jeżeli jest wykonywane przez uprawnione podmioty doradcze. Takim uprawnionym podmiotem jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Warunkiem otrzymania przez rolnika dofinansowania usługi doradczej jest złożenie wniosku o pomoc w biurze powiatowym ARiMR oraz zawarcie pisemnej umowy o świadczenie usługi doradczej z PODR w Boguchwale lub innym podmiotem doradczym.

W naszym kraju wymogi wzajemnej zgodności zostały wdrożone w obszarach:

· od 2005 roku normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

· od 2009 roku w zakresie ochrony środowiska, identyfikacji i rejestracji zwierząt

· od 2011 roku wymogi w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin

· od 2013 roku wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.

Wykaz wymogów wzajemnej zgodności w zakresie dobrostanu zwierząt który będzie obowiązywał od stycznia 2013 roku został opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 20 listopada 2012 roku poz. 870 w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.10.2012 o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w dniu 07 września 2012r. zatwierdziło znowelizowaną ”Metodykę doradzania dla doradców rolniczych wykonujących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W związku z zatwierdzeniem znowelizowanej „Metodyki doradzania...” od 10 października 2012r. obowiązuje świadczenie usług rolnikom w zakresie „Dostosowania gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności oraz do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy” zgodnie z zatwierdzoną metodyką.

Listy sprawdzające opracowano również zgodnie z nową metodyką doradzania.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią wymogów wzajemnej zgodności a przeprowadzona ocena ma charakter edukacyjny i profilaktyczny.  Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym jest konieczne w przypadku ubiegania się o wsparcie z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego PROW 2007-2013.

Rolnik nie ponosi sankcji finansowych za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodyka doradzania oraz aplikacja do świadczenia usług doradczych - listy sprawdzające są do pobrania ze strony Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl w zakładce ,,Wymogi wzajemnej zgodności”

Opracował na podstawie informacji przygotowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego

Stanisław Kawa

Gł. specjalista d/s produkcji zwierzęcej

PODR Boguchwała

Zmieniony: piątek, 30 listopada 2012 08:22
 
Nowości programowe na lata 2014-2020 PDF Drukuj

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar spotkał się 9 października 2013 r. z kierownikami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Podziękował za bardzo dobrą organizację VIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i III Krajowego Święta Gruszy oraz duże zaangażowanie wszystkich pracowników.

Głównym tematem spotkania było omówienie poszczególnych programów jakie będą realizowane w latach 2014-2020 m.in.:

- PROW 2014-2020,
- KSOW,
- Promocja zdrowej żywności,
- Tworzenie nowych grup producenckich.

Marszałek zaproponował, aby Ośrodek ściśle współpracował z kołami gospodyń wiejskich. Przy okazji omówił także program „Wołowina”, który jest realizowany już od dwóch lat. Zachęcał doradców, aby dopingowali rolników do odtworzenia pogłowia bydła ras mięsnych.

Zaproponował stworzenie bezpośredniej sprzedaży wyprodukowanych towarów przez rolników na powstających targowiskach. Na każdym z targowisk mogłaby być osoba, która zbierałaby informacje od rolników mających do sprzedania produkty.

Marszałek poprosił, aby Ośrodek nadal współpracował z instytucjami rolniczymi.

Zaproponował, aby w przyszłości zorganizować Dzień Otwartych Drzwi w gospodarstwach, w których można byłoby pokazać ciąg produkcyjny.

wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 012wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 016 wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 017 wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 009

Opracowała: Anna Bielańska

Zmieniony: czwartek, 10 października 2013 04:24
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 121 z 214