bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH PDF Drukuj

Od 7 do 9 marca 2014 r. odbędzie się XX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. To prawdziwe święto rolnictwa, do Targów Kielce (http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=index ) przyjeżdżają wystawcy z całego świata. W ubiegłorocznej edycji imprezy wzięło udział aż 630 wystawców z 19 krajów, w tym z Polski, Włoch, Niemiec, Francji, RPA, Szwajcarii i Korei. Wystawę odwiedziło ponad 55 tys. zwiedzających.

AGROTECH jest jedyną w Polsce okazją aby zobaczyć w jednym miejscu setki traktorów, koparek, ładowarek, a także dowiedzieć się w jaki sposób można kompleksowo wyposażyć swoje gospodarstwa w najnowocześniejszy sprzęt.

Jest to największa wystawa branży rolniczej w Polsce, a także doskonałe miejsce do przedstawienia nowości rynkowych oraz nawiązania owocnych kontaktów.Wystawie towarzyszy wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń.

Jedną z nich jest Konferencja nt. "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich", organizowana 7 marca br. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Targami Kielce S.A., Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym oraz Agencją Rynku Rolnego.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z rozwojem rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem mikro lub małych instalacji OZE, m.in.: planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dostępne technologie czy wsparcie finansowe dla tego typu instalacji.

Konferencja odbędzie się na terenie Targów Kielce, przy ulicy Zakładowej 1, w Centrum Konferencyjnym CK1. Wstęp na Konferencję oraz Targi jest bezpłatny (na podstawie zaproszenia). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału mają osoby, które do dnia 1 marca br. na adres: pawel.sulima@ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. prześlą zgłoszenia udziału zawierające: imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz otrzymają potwierdzenie rejestracji i imienne zaproszenie w wersji elektronicznej. Szczegółowy program Konferencji do pobrania pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Konferencja-Mozliwosci-rozwoju-oraz-wykorzystania-odnawialnych-zrodel-energii-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich (w zakładce do pobrania).

Jacek Golba
PODR Boguchwała

Akceptowała: Justyna Wiśniowska, kier. działu MDSziW

foto - www.targikielce.pl


Zmieniony: czwartek, 13 lutego 2014 10:54
 
Konkurs „Żyj w zgodzie z Naturą” PDF Drukuj

Fundacja Edukacja Bez Granic zaprasza do udziału w konkursie „Żyj w zgodzie z Naturą”
w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego prze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczy promocji gospodarowania na terenach objętych programem Natura 2000.

Ciekawe przykłady związane z gospodarowaniem na obszarze Natura 2000 można zgłaszać
w formie elektronicznej (zdjęcia i krótki opis) poprzez stronę www.natura2000.biz

Zgłaszane tematy mogą być związane z:

- rolnictwem ekologicznym;

- agroturystyką;

- turystyką kwalifikowana (piesza, rowerowa, hippika);

- turystyką kulinarną;

- edukacja ekologiczna (zielone szkoły, zloty młodzieży szkolnej, studenckiej);

- rozwojem rzemiosła artystycznego;

- zachowaniem ginących zawodów (hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo itp.);

- rozwojem usług (hotelarstwo, gastronomia, transport, wypożyczanie sprzętu turystycznego);

- promocja regionu za pomocą silnej europejskiej marki jaka jest Natura 2000;

- promowaniem własnych regionalnych produktów;

- organizacja cyklicznych tematycznych imprez plenerowych;

- realizacją projektów i programów poprawiających stan infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, kotłownie na biomasę, programy edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.);

- budową małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystkie zgłoszenia publikowane są na stronie internetowej Fundacji i umiejscowione na specjalnej mapie interaktywnej pokazującej tzw. dobre praktyki. Każda osoba nadsyłająca zgłoszenie dodatkowo otrzyma upominek (można je zobaczyć na stronie www.natura2000.biz).

Najciekawsze zgłoszenia prezentowane będą do końca kwietnia 2014 roku na łamach 16 największych dzienników regionalnych w Polsce. Spośród wszystkich zebranych propozycji, komisja konkursowa i internauci wybiorą 12 najciekawszych, a te zostaną pokazane
w cyklicznym programie emitowanych latem 2014 roku na antenie TVP1. Autorzy nadesłanych wyróżnionych zgłoszeń otrzymają w formie nagrody tablety.

Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.natura2000.biz lub pod nr telefonu 504 215 217.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Marta Janusz

Akceptował Stanisław Kawa kierownik działu ZZ

 
Pracownicy Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw PDF Drukuj

Janusz Paśko –
główny specjalista ds. metodyki, doradztwa, planowania i sprawozdawczości
tel. 17 8701 530; kom. 723 977 301; pok. 212;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marek Pałka –
główny specjalista ds. programowania, planowania i sprawozdawczości
tel. 17 8701 533; pok. 211;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maria Kopiec - starszy specjalista ds. metodyki, doradztwa i szkoleń
tel. 17 8701 533; kom. 723 977 576; pok. 214;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Stelmach – specjalista ds. szkoleń
tel. 17 8701 533; kom. 723 977 500; pok. 211;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Monika Fus-Dębniak –
specjalista ds. kontroli zarządczej
tel. ; kom. 723 977 356; pok. 202;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


SEKCJA WYDAWNICTW

- mgr Anna Bielańska – główny specjalista ds. wydawnictw
tel. 17 8701 562; kom. 723 977 343;  pok. 210;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- mgr Patrycja Reszko – specjalista ds. wydawnictw
tel. 17 8701 562; pok. 210;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Halina Omachel – starszy referent ds. składu komputerowego
tel. 17 8701 560; pok. 209;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- mgr Jacek Golba – specjalista ds. wydawnictw
tel. 17 8701 560; pok. 209;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
ZAKRES DZIAŁAŃ PODR W BOGUCHWALE PDF Drukuj


Do głównych zadań ośrodka należy:
- udział w opracowaniu wojewódzkich programów restrukturyzacji i rozwoju obszarów wiejskich i analiz o sytuacji w rolnictwie,
- współudział w przygotowaniu środowiska wiejskiego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
wzorowanej na gospodarce UE oraz uświadamianie rolnikom standardów produkcji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
- współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizację programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii produkcji, dostosowanych do standardów światowych oraz wspieranie organizacji produkcji w grupach producencko-marketingowych,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi,
- opracowywanie analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych,
- pomoc merytoryczna i współpraca z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej,
- doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
- doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki,
- prowadzenie doświadczalnictwa agrotechnicznego i kolekcji roślin uprawnych,
- organizowanie szkoleń, konferencji, targów, wystaw, olimpiad i konkursów, upowszechniających wiedzę rolniczą oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego,
- prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wspomagania restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy doradczej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
- wykonywanie analiz laboratoryjnych,
- organizowanie doskonalenia zawodowego dla rolników i mieszkańców wsi.
Do podstawowych zadań PODR należy edukacja społeczności wiejskiej oraz kadry specjalistycznej.
W ramach działań oświatowych realizowane są:

• Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz.

• Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin, dające uprawnienia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
- stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,
- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
- integrowanej produkcji.

• Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
- pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- pracowników inżynieryjno-technicznych,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
- pracowników administracyjno-biurowych

• Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie:
- zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych,
- prowadzenia działalności gastronomicznej,
- krawiectwa,
- tkactwa artystycznego,
- aranżacji wnętrz mieszkalnych,
- bukieciarstwa,
- fryzjerstwa i kosmetyki,
- wyrobów wikliniarskich,
- turystyki wiejskiej i agroturystyki,
-podstaw rolnictwa ekologicznego.

• Kursy pedagogiczne dla wykładowców form pozaszkolnych.

• Kursy o tematyce specjalistycznej podnoszące kwalifikacje zawodowe osób pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

• Seminaria, konferencje szkoleniowe w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wsparcie doradztwa rolniczego
Doradztwo dotyczy bezpośrednio przede wszystkim przygotowania dokumentów, w tym opracowania wniosków o:

• płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach  gospodarowania,

• renty strukturalne,

• wspieranie gospodarstw niskotowarowych,

• wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i dobrostanu zwierząt,

• tworzenie grup producentów rolnych.

Załączniki:
Download this file (Cennik wrzesień 2012.pdf)Cennik wrzesień 2012.pdf[ ][ ]9036 Kb
Download this file (STATUT PODR_2014.pdf)Statut PODR_2014[ ][ ]764 Kb
Download this file (Zmiana cennika_Zarządzenie Nr 29.pdf)Zmiana cennika_Zarządzenie Nr 29.pdf[ ][ ]414 Kb
 
Woda na obszarach wiejskich PDF Drukuj

Woda na obszarach wiejskich.

O tym jak potrzebna jest woda nie trzeba nikogo przekonywać. Nie tylko jest niezbędna do życia, ale również w każdej gałęzi przemysłu i rolnictwie. Niestety Polska należy do krajów o ubogich zasobach wodnych, gdyż zasoby wód powierzchniowych określane jako średni odpływ z wielolecia wynoszą 67,1 mld m3/rok tj. 1736 m3/ mieszkańca/rok czyli 3-krotnie mniej niż w Europie i 5-krotnie mniej niż w świecie. Zapotrzebowanie na wodę ciągle rośnie- od ok. 20-30 litrów dziennie na jednego mieszkańca Ziemi na początku XX wieku do 500 litrów na dobę w państwach rozwiniętych gospodarczo obecnie.

DSC_0452

Ogromny wpływ na jakość wód mają obszary wiejskie, gdyż w znacznym stopniu pochodzą one ze spływu z terenów wiejskich. Z obszarów tych może pochodzić wiele zanieczyszczeń spowodowanych nieodpowiednim stosowaniem nawozów czy środków ochrony roślin, jak i złą gospodarką wodno- ściekową. Niestety rolnicy często zachowują sie tak, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że to co spływa z ich pól, nieszczelnych zbiorników na nawozy naturalne czy szamb trafia do rzek i jezior. W województwie podkarpackim ponad 95% wód powierzchniowych ma III lub niższą klasę czystości.

Myjąc, piorąc, spłukując toalety wytwarzamy ogromne ilości ścieków. Są one również produktem ludzkiego metabolizmu, dlatego nieoczyszczone stanowią zagrożenie zarówno chemiczne, jak i biologiczne. W ich skład wchodzą bakterie, wirusy, pasożyty oraz różnego rodzaju grzyby, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ponadto zawierają wysokie stężenie detergentów (substancji powierzchniowo czynnych- SPC), które stanowią główny składnik wszelkiego rodzaju środków do prania, mycia i czyszczenia. Substancje te są niebezpieczne, gdyż bardzo powoli ulegają biodegradacji, a ze względu na dobrą rozpuszczalność, mogą infiltrować do wód podziemnych.

W studniach zlokalizowanych w pobliżu zanieczyszczonych rzek stężenia detergentów anionowych sięgały 0,29 g/m3 ( przy dopuszczalnej zawartości 0,2g/m3), a suma SPC dochodziła do 1,47 g/m3.

 

DSC_1316

Obecność substancji powierzchniowo czynnych w rzekach w ilościach 1-3 g/m3 wpływa negatywnie na właściwości samooczyszczania się wód naturalnych oraz utrudnia procesy oczyszczania wody do picia. Ponadto detergenty nie są obojętne dla fauny i flory wodnej. Ich toksyczny wpływ na biocenozę odbiorników może być bezpośredni oraz pośredni, powodując m. in.:

· deficyt tlenowy (tworzą one na powierzchni wody warstewkę, która utrudnia dyfuzję tlenu z atmosfery, konsekwencją czego jest śmierć organizmów),

· pienienie się wód,

· eutrofizację zbiorników wodnych,

· toksyczne oddziaływanie na mikroorganizmy, organizmy wyższe – roślinne i zwierzęce w środowisku wodnym,

· zahamowanie procesów biodegradacji łatwo utlenialnych związków organicznych i nitryfikacji azotu amonowego,

· wzmaganie toksyczności innych substancji (np. powodują wzrost rozpuszczalności wielu niebezpiecznych związków, np. pestycydów, chlorowęglowodorów).

Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw niosą ze sobą cały ten trujący ładunek chemikaliów, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się podłączenie ich do zbiorczej kanalizacji, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane oraz dezynfekcję. W zależności od typu oczyszczalni i procesu oczyszczania można uzyskać redukcję zanieczyszczeń nawet do 95% .

Jeśli gospodarstwo nie jest podłączone do zbiorczej kanalizacji, to powinno być wyposażone w szczelny zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub oczyszczalnię przydomową. Szamba powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, przykrycie powinno być szczelne z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Ścieki z szamb winny być wybierane przez odpowiednią firmę asenizacyjną do tego celu przystosowaną. Działalność taka powinna odbywać się na podstawie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjna lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych władze gminy mają obowiązek nadzoru i kontroli działalności.

 

 

DSC_0770

 

Właściciel nie ma prawa opróżniać zbiornika samodzielnie!

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania usług związanych z wywożeniem nieczystości płynnych w formie umowy i dowodów płatności.

Inną możliwością jest wyposażenie gospodarstwa w przydomową oczyszczalnię ścieków. To rozwiązanie zalecane jest dla terenów o rozproszonej zabudowie.

W takiej oczyszczalni stosowana jest kombinacja metod oczyszczania: mechaniczna oraz biologiczna tlenowa i beztlenowa. Ścieki po podczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże, rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Prawidłowe zastosowanie i eksploatacja oczyszczalni gwarantuje odprowadzenie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia wód podziemnych.

Aby zrozumieć wagę odpowiedniej gospodarki wodno- ściekowej warto uzmysłowić sobie fakt, że w naszym województwie około połowa wody wykorzystywana do celów bytowych pochodzi z ujęć wód powierzchniowych. Największe miasta województwa: Rzeszów, Przemyśl, Dębica, Jasło, Krosno, Jarosław, Mielec oraz Sanok pobierają wodę na ujęciach wód powierzchniowych z rzek lub zbiorników zaporowych. Oczywiście są one poddawane procesom uzdatniania, ale przecież nawet najnowocześniejsze technologie nie potrafią z silnie zanieczyszczonej wody wytworzyć produktu wysokiej jakości.

Opracowała:Marta Dziadek

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

Zmieniony: czwartek, 17 marca 2011 12:48
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 121 z 205