bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznePrzydatne linki

podrtv1

YouTube

Aktualności
  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat....
2. OGŁOSZENIE Polecane
  OGŁOSZENIE Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem restauracji wraz z  wyposażeniem o łącznej powierzchni 492,20m². Lokal położony jest na trasie...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje, że decyzją Komisji Europejskiej wydłużony został do 15 czerwca 2016 r. okres przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy o wypełnianiu wniosków o przyznanie...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 23 kwietnia 2016 r. odbył się Walny Zjazd Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 20 lat temu,...
6 kwietnia 2016 odbyły się warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw pn. „Tradycyjna i integrowana produkcja warzyw i innowacyjne metody ich przechowywania” – zorganizowane w ramach projektu UE...
W dniu 31 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW (SIR) 2016 pt. ,,Innowacyjność w przetwórstwie mięsa w małym gospodarstwie,’’ która...
W dniu 10.03.2016 r. odbyło się seminarium z zakresu „Wprowadzania innowacji technicznych i technologicznych w gospodarstwach rolnych” w którym udzieli wzięli rolnicy oraz doradcy PODR. Łącznie w seminarium uczestniczyło ponad 100 osób....
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, podobnie jak w ubiegłych latach będzie świadczył usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności oraz potrzebnej dokumentacji. Zapraszamy rolników do korzystania z...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 12 lutego odbył się XXIV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Terenowych Hodowców Koni OZHK w Rzeszowie. Na 57 delegatów frekwencja wyniosła ponad 90%. Gośćmi Zjazdu...
10. Kobieta innowacyjna Polecane
,,Kobieta innowacyjna” to tytuł seminarium, które odbyło się 4 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Honorowy patronat nad seminarium objął Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. W seminarium...
23 lutego 2016 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium nt. „Technologiczno-weterynaryjne aspekty w produkcji trzody chlewnej” Seminarium otworzyła Janina Kamińska, zastępca dyrektora PODR, która...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 24 lutego 2016 r. odbyło się seminarium „Tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych na współczesnym rynku rolnym”, w którym udział wzięło około 90 osób z województwa...
W dniu 17 lutego 2016 roku w naszym Ośrodku odbyło się ciekawe seminarium ,,Optymalne technologie w produkcji mleka”, w którym wzięło udział ponad 130 hodowców bydła mlecznego i doradców rolnych, a omawiane tematy dotyczyły sytuacji na...
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lutego 2016 r., poz. 141 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej...
W dniu 4.02.2016 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium „Wsparcie działalności na obszarach wiejskich w świetle PROW 2014-2020”, w którym udział wzięło około 120 rolników z całego...
9 lutego 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. odbyło się szkolenie 21 powiatowych specjalistów i specjalistów zakładowych z produkcji zwierzęcej. Celem szkolenia wyjazdowego było zapoznanie...
Każde spotkanie po latach, skłania do przemyśleń, wspomnień i refleksji. Nie inaczej było również podczas kolejnego spotkania okolicznościowego zorganizowanego dla emerytowanych pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w...
Producenci zbóż, chcąc sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez jednostki skupujące zboża, muszą ciągle dążyć do uzyskania ziarna o coraz to lepszych parametrach jakościowych. Na jakość zbieranego ziarna ma wpływ wiele czynników,...
16 grudnia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego realizuje kampanię informacyjno-szkoleniową nt. „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Szkolenia skierowane są do organizacji...
W dniach 18-20 listopada br.Centrum  Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wespół z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowali  „III Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja...
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 3 i 4 października odbyła się jubileuszowa, bo już 10. Jesienna Giełda Ogrodnicza połączona z drugim Świętem Winobrania. Poza chłodnym porankiem dopisywała bezchmurna, ciepła,...
Osoby pracujące w sektorze otoczenia rolnictwa często do podejmowania właściwych decyzji muszą posiadać wiedzę z zakresu statystyki rolnictwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, pragniemy w sposób syntetyczny podać kilka informacji...
Niedziela, 4 października 2015 r. Msza św. w intencji ogrodników i winiarzy koncelebrowana przez ks. bp. Edwarda Białogłowskiego – kościół parafialny w Boguchwale Przemarsz z kościoła w asyście orkiestry dętej ...
GALERIA FOTOGRAFII X Jesiennej Giełdy Ogrodniczej oraz Podkarpackiego Święta Winobrania 2015 Sobota, 3 października 2015 r. Seminarium “Winnice szansą dla podkarpackich gospodarstw” Stoiska wystawowe,...
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania...
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. planowany jest nabór w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...
Od 11 września do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR rolnicy, którym susza w znacznym stopniu zniszczyła  plony mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których...
Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wniosek o przyznanie tej pomocy można składać w biurach powiatowych...
13 września br. w Spale odbyły się uroczystości dożynkowe z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki – tradycję tą zainicjował w 1927 roku ówczesny Prezydenta RP Ignacy Mościcki, stąd też zyskały...
Poniżej zaprezentowano galerię zdjęć z założonych i prowadzonych doświadczeń w sezonie 2014/2015 Pierwszą dawkę azotu na oziminy zastosowano 9.03.2015 r. Bardzo wczesna wiosna w bieżącym roku umożliwiła siew owsa już...
W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:   1. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb...
Zgodnie z wieloletnią tradycją w ostatni weekend czerwca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się doroczna impreza promocyjno-handlowa Dni Otwartych Drzwi połączona z XVII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych....
GALERIA FOTOGRAFII Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - 27 i 28 czerwca 2015 r. Niedziela, 28 czerwca 2015 r. Msza św. w intencji rolników i...
GALERIA FOTOGRAFII Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - 27 i 28 czerwca 2015 r. Sobota, 27 czerwca 2015 r. Konkurs "Najlepszy produkt regionalny i...
W dniach 13 – 14 września br. odbędą się Gołuchowie woj. wielkopolskie XVII Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Impreza ma na celu promocję najnowszych...
Zgodnie z rozdz. 17 PROW 2014-2020, przygotowanie planu działania KSOW odbywa się między innymi poprzez przeprowadzenie badania ankietowego wśród partnerów KSOW, które ma z zadanie zebranie propozycji działań, jakie mogą być realizowane w...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 22 maja odbyła się konferencja „Innowacyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich”. Jej celem było zwrócenie uwagi, jak bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej mają...
23 i 24 kwietnia grupa pszczelarzy z Mołdawii gościła w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Grupa przyjechała na Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego razem...
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy ” objętego PROW 2007 – 2013...
W dniu 27 marca 2015 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się druga z cyklu konferencji pt. „ Produkt tradycyjny i lokalny – żywienie a zdrowie’’. Tematyka konferencji związana była z produktami tradycyjnymi i...
27 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyły się warsztaty szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw pn. „Tradycyjna żywność z warzyw”. Organizatorami szkolenia...
Rozpoczęła się szósta edycja konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”, którego celem jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk, stosowanych w rolnictwie. Konkurs organizowany jest przez World Wide Fund for...
Stało się już tradycją, że z początkiem roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizowane są spotkania emerytowanych pracowników. Nie inaczej było i w bieżącym roku. 12 marca zjechali do Boguchwały byli...
W ostatnim okresie w większych sklepach czy supermarketach można spotkać ciekawie wyglądające, kolorowe, nakrapiane jajka przepiórek japońskich. Przepiórka japońska to ptak dziki pochodzący od przepiórki azjatyckiej, którą...
Ponad sto osób zgromadziło zorganizowane 9 marca br. w Boguchwale, seminarium dotyczące aktualnych zagadnień w podkarpackim owczarstwie i koziarstwie. Wszystkie wykłady skupiły uwagę uczestników konferencji,...
Pod takim tytułem 5 marca br. w PODR w Boguchwale odbyła się Konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w której udział wzięło blisko 200 kobiet...
27 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztw Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium pn. „Poferment nawozem dla rolnictwa”, w którym uczestniczyli rolnicy z terenu województwa podkarpackiego oraz doradcy z Powiatowych Zespołów...
25 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium poświęcone nowym trendom w produkcji mleka, prawidłowemu żywieniu krów wysokomlecznych oraz profilaktyce i leczeniu chorób w chowie bydła...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 24 lutego odbyło się seminarium nt. „Technologiczno-weterynaryjne aspekty produkcji trzody chlewnej”. Omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie...
18 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Było to ostanie spotkanie Rady tej kadencji. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Stanisław...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 4 lutego, w naradzie z dyrekcją i kierownikami działów merytorycznych oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego wziął udział Lucjan Kuźniar, członek zarządu województwa...
30 stycznia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie na temat płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, zasad ich przyznawania oraz wypełniania wniosków. Szkolenie prowadzili pracownicy Podkarpackiego...
Podkarpackie rolnictwo w liczbach Osoby pracujące w sektorze otoczenia rolnictwa często do podejmowania właściwych decyzji musza posiadać wiedzę z zakresu statystyki rolnictwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom pragniemy w sposób...
W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej (powiat sanocki) 21 stycznia 2015 roku uroczyście oddano do użytku biogazownię rolniczą. Jest to już drugi taki obiekt chroniący środowisko na Podkarpaciu. ...
21 stycznia br. w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, odbyło się szkolenie informacyjne na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2202. W szkoleniu prowadzonym przez wykładowców ARiMR, udział...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale kontynuuje w 2015 r. realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie...
59. KONKURS DLA ROLNIKÓW Polecane
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin serdecznie zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie „Zwracam opakowania, dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko”, organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej “Liczy się każde...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 listopada odbyła się konferencja z okazji „10-lecia Polskiego FADN na Podkarpaciu”. W uroczystym spotkaniu licznie uczestniczyli rolnicy, w których gospodarstwach prowadzona jest...
27 listopada w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się „Seminarium dla uczestników z województwa podkarpackiego promujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności...
62. Ekologiczne owoce Polecane
20 listopada w Boguchwale w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja „Uprawa roślin sadowniczych metodami ekologicznymi”. Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników, głównie rolników posiadających...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale rozpoczął realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie...
14 listopada, już po raz drugi w tym roku, odbyło się w PODR w Boguchwale seminarium poświęcone tematyce chowu królików. Mięso z tych zwierząt, o czym kilkakrotnie pisaliśmy m.in. przy okazji sprzedaży bezpośredniej czy propagowania...
3 października na polu doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przy ul. Technicznej wicemarszałek województwa podkarpackiego, Lucjan Kuźniar oraz pracownicy Ośrodka posadzili 20 lip. Celem stworzenia lipowej...


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved